เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

10-มีนาคม-2521    อายุ 39ปี

150 Cm    หนัก 45 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กระบี่ (ต่างจังหวัด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

งานประจำ (Full Time)

หัวหน้าแผนก , System Analyst , Programmer

32,500บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2544
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัชภูเก็ต
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.62
ประวัติการทำงาน
8 ปี
มกราคม 2552  ถึง   ปัจุบัน 2560
Programmer ระดับ 6 (หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์)
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ในเครือบริษัทน้ำตาลมิตรผล (ผลิตเอทนอลจากอ้อย)
123 หมู่ที่ 6 ตำบล.แม่ตาว อำเภอ.แม่สอด จังหวัด.ตาก 63110
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ขอบเขตงาน
1. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทในเครือ
2. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. จัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้งบประมาณด้าน IT ในแต่ละปีให้เหมาะสม
4. ดูแลการสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ได้คุณภาพและราคาที่เหมาะสม
5. ควมคุมดูแลวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาติดตามเทคโนโลยีใหม่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบของบริษัท (เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต)
7. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่าง
8. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ พร้อมทดสอบและติดตั้งโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน
9. จัดทำคู่มือของระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น
10. อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
11. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)
12. จัดทำระบบคุณภาพ( ISO 9001:2008) และบริหางานตามระบบคุณภาพที่ได้จัดทำขึ้น

ผลงาน
1.Install and maintain servers and computer networks. (AS400, SAP Windows 2003, FreeBSD, Linux, Firewall, DNS, MailServer, WebServer, DHCP, Proxy, Log Server)

2. โปรแกรมบริหารจัดการด้านอ้อย เช่น ระบบเงินส่งเสริมชาวไร่อ้อย, ระบบการรับซื้ออ้อย(เชื่อมต่อเครื่องชั่ง), โปรแกรมปั๊มน้ำมันและการจ่ายน้ำมันชาวไร่, โปรแกรมตรวจสอบหนี้สินชาวไร่, โปรแกรมแลกบิลขาว/บิลเขียว, ระบบสถานีขนถ่ายอ้อย, โปรแกรมจ่ายค่าบรรทุก, รายงานอ้อยเข้าหีบรายชั่งโมง,รายวัน,รายงวด,และอ้อยสะสมประจำปี
3. โปรแกรมใช้งานทั่วไป เช่น โปรแกรมชั่งสินค้าทั่วไป, โปรแกรมตรวจสอบการบันทึกเวลาของพนักงาน, โปรแกรมประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน, โปรแกรมสต๊อกสินค้า

Language development.
Delphi, PHP, C, Perl, FastReport, JAVA (กำลังศึกษา)

Database and ERP.
AS400, MSSQL2000-2008, Firebird, MySQL, Access, DBF, Excel, text
ตุลาคม 2549  ถึง   ธันวาคม 2551
Programmer ระดับ 5
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
109 ม.10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ขอบเขตงาน
1. ศึกษาติดตามเทคโนโลยีใหม่ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกับระบบของบริษัท
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ เพื่อใช้ในการเออกแบบระบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานของบริษัทร้องขอมา
3. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ พร้อมทดสอบและติดตั้งโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน
4. จัดทำคู่มือของระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น
5. อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
6. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ผลงาน
1.Install and maintain servers and computer networks. (AS400, SAP, Windows 2003, FreeBSD, Linux, Firewall, DNS, MailServer, WebServer, DHCP)
2. โปรแกรมบริหารจัดการด้านอ้อย เช่น ระบบแลกบิลขาว/บิลเขียว ระบบรายงานอ้อยเข้าหีบ
3. ระบบบริหารจัดการน้ำตาลกลุ่มพิเศษและน้ำตาล 1 ตัน ระบบสต๊อกน้ำตาลและการจ่ายน้ำตาล StickSugar โปรแกรมดึงน้ำหนักน้ำตาลทราบดิบB รายชั่วโมง

Language development.
Delphi, PHP, C, Perl, FastReport, ASP.Net

Database and ERP.
AS400, SAP, MSSQL2000-2008, MySQL, Access, DBF, Excel, text
พฤษภาคม 2547  ถึง   ตุลาคม 2549
Technical Support
บริษัท กุลธรอิเลคทริก จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ขอบเขตงาน
1. ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ทั้งในด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
2. พิจารณาการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
3. ดูแลเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เช่น Server, LAN, WAN, E-Mail Internet, Intranet
4. ดูและและบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลของระบบงานต่างๆ
5. ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ผู้ใช้งาน
6. ติดตั้งซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
7. แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

ผลงาน
1. Install and maintain servers and computer networks. (Windows Server 2000 & UNIX)
2. System share internet and Authentication (Linux)
3. โปรแกรมจัดซื้อสินค้าทั่วไป
ประวัติการฝึกอบรม
พฤศจิกายน 2552  ถึง   พฤศจิกายน 2552
Quality and Safety Company Limited.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
พฤษภาคม 2551  ถึง   พฤษภาคม 2551
IT Center Co, Ltd. (CTT)
Programming Microsoft SQL Server 2005
พฤศจิกายน 2549  ถึง   พฤศจิกายน 2549
Nvironmental And Qualitative Synergy Co, Ltd (NAQS)
Risk Assessment in OHSAS/TIS
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 25 คำ/นาที    อังกฤษ 20 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

1. Setup & Config VMware Server
2. Monitor & printer repair technician level.
3. SMS Server for System Monitor.
4. Install IP-PBX and VOIP system (แทนตู้ PBX)
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

- โครงการ CSR ชื่อโครงการ การเรียนรู้นอกตำราเรียน โดยเป็นโครงการที่ไปแนะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ใกล้ๆ บริษัท หรือโรงเรียนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้
- เป็นประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน (เกี่ยวกับยาเสพติด) ปี 2538
- เป็นประธานประจำสี งานกีฬาโรงเรียน ปี 2539
- ได้รับเกียรติบัตร ด้านเยาวชนมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น ปี 2537

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 ธันวาคม 2553
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 20 ธันวาคม 2553
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560