สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     ไทย
 วันเกิด :     17-พฤษภาคม-2522    อายุ 38ปี
 ส่วนสูง :     155Cm    น้ำหนัก 46Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     -
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10310
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :     นิเทศศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.66
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     โรงเรียนพัทลุง
 วุฒิการศึกษา :     ม.6
 สาขาวิชา :     -
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.70
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2552  ถึง   ธันวาคม 2553
 บริษัท :     บริษัทไฮเออร์ อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่บริษัท :     795 อาคารซันโย ชั้น 3-4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     งานที่ปฏิบัติ
1.1จัดทำเงินเดือน

1. รวบรวมข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ชื่อ นามสกุล ย้ายฝ่าย ย้ายส่วนงาน ลาออก ปลดออก เสียชีวิต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร และอื่น ๆ ทำการคีย์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม PAYROLL
2. ทำข้อมูลเงินได้ – เงินหักพนักงาน ( PAYROLL)และคีย์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม PAYROLL
3. ทำการคำนวณเงินเดือน - เงินได้ - เงินหักพนักงาน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม PAYROLL
4. ทำการพิมพ์รายงานสรุปเงินได้ – เงินหักพนักงาน DIRECT INDIRECT LABOUR เพื่อจัดส่งแต่ละฝ่ายและจัดทำรายละเอียดทะเบียนเงินเดือน( REGESTER) รายละเอียดข้อมูลธนาคาร, รายละเอียด PAYROLL , รายละเอียดประกันสังคม, รายละเอียดเงินหักค่าบ้านพัก, พิมพ์ใบ Slip เงินเดือนและอื่น ๆ
5. ทำการ Back –up ข้อมูลเงินเดือนธนาคาร, ข้อมูลประกันสังคม, ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ และข้อมูลเงินเดือนประจำงวด ลงในแผ่น Diskette
6. พิมพ์ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 50 ทวิ ) รายละเอียด ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1 ก ส่งสรรพการเขต
7. ทำรายงานรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล และทำสำเนาเอกสารประกอบ ส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. ทำการคีย์ข้อมูลเงินเดือนขึ้นใหม่ประจำปีในเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์รายละเอียดเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเก่าทำการตรวจสอบและเปรียบเทียบก่อนดำเนินการคำนวณเงินเดือนในงวดต่อไป
9. ทำการคีย์ข้อมูลการจ่ายเงินโบนัสประจำปีในเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์รายละเอียดตรวจสอบก่อนทำการคำนวณรวมจ่ายกับเงินเดือนในงวดที่ 30 ธันวาคม
10. ทำการตรวจสอบข้อมูลการทำเงินเดือน กระทบยอดสรุปเงินได้ – เงินหักพนักงาน
11. ทำ Paying Voucher เงินเดือน, ภาษี ณ ที่จ่าย,เงินประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชมรมพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์, และอื่น ๆ
12. ดำเนินการนำส่งเช็คสั่งจ่ายและรายละเอียดข้อมูลเงินเดือนพนักงานที่ธนาคาร
13. ตรวจแบบและแก้ไขแบบรายการแสดงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด. 91 ) ของพนักงาน รวบรวมนำส่งสรรพากรเขต
14. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทฯ
15. ดำเนินการทำจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต และส่วนสมทบบริษัทฯ
16. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินชดเชย
17. ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี
18. สรุปค่าทำล่วงเวลาข้ามฝ่าย
19. สรุปชั่วโมงและค่าทำงานล่วงเวลาส่งผู้บริหาร
20. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี
21. ปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของ (PAYROLL)ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
22. ตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงานที่จำเป็นสำหรับบันทึกลงในประวัติพนักงานในส่วนของ (PAYROLL)
23. จัดทำรายละเอียดและรายงานเกี่ยวกับพนักงานพ้นสภาพ ดำเนินการในเรื่องการตัดบัญชีเงินเดือน

1.2 บันทึกเวลาทำงาน

1. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงาน การเข้า – ออกของพนักงาน
2. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน การเข้า – ออกของพนักงานและบันทึกรายละเอียดได้
3. ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาจากรายละเอียดที่บันทึกไว้กับใบแจ้งการทำงานล่วงเวลาที่แต่ละฝ่ายส่งมาให้
4. รับผิดชอบในการลงเวลาการขาดงาน การทำงานสาย และการลาในใบบันทึกเวลาของพนักงานแต่ละคน
5. ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำรายการ การทำงานล่วงเวลาของพนักงานและประมวลผล ภายในวันที่ 21
ของทุกเดือน
6. ติดตามรายงานการสรุปผลการขาดงาน - สาย – ลา – ป่วย ของพนักงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องหากมีข้อผิดพลาดจะทักท้วงและแก้ไขภายใน 15 วัน
7. รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเบี้ยขยันของพนักงาน ของทุกเดือน
8. รายงานขาด – สาย – ลา – ป่วย ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการตรวจสอบการลางานทุกประเภทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานแต่ละคนทราบเมื่อเกินกำหนดเวลา
9. ตรวจสอบการทำงานปกติและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นประจำทุกงวดวันที่ 21 ของเดือนที่ผ่ามนถึง วันที่ 20 เดือนปัจจุบัน
10. เมื่อหน่วยงานขออัตรากำลังคน ถ้ากรณีเป็นอัตราใหม่ ต้องตรวจสอบอัตรากำลังใน Budget ของ
แต่ละฝ่ายก่อนถ้าใน Budget ให้ส่งเอกสารอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อ ทำการสรรหา กรณีเป็นอัตรากำลัง ทดแทน ตรวจสอบเอกสาร
ว่าขอมาถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้สรรหาเข้ามาทดแทนได้

1.3บันทึกเวลาและธุรการ

1. ตรวจเช็คการมาทำงานจากพฤติกรรมการรูดบัตรเข้า - รูดบัตรออกของพนักงานทุกคนที่ได้รับมอบหมาย
2. บันทึกการ ขาด สาย ลา ป่วย ลงในใบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน
3. ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกเวลาของพนักงาน/ การลางานของพนักงาน
4. รับผิดชอบการมาทำงาน / การขาดงาน / การทำงานสาย / การลางานของพนักงาน
5. ตรวจเช็คแบบฟอร์มเอกสารของส่วนงานบริหารงานบุคคลตาม Procedure และถ่ายสำเนา ให้ครบถ้วน
ตามความเหมาะสม
6. ติดประกาศหน้าห้องบุคคล และเก็บเข้าแฟ้ม แยกเป็นคำสั่งกับประกาศ
7. จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน และรวบรวมข้อมูลการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน
8. ดำเนินการด้านเบิก – จ่าย อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน และนำเสนอเพื่อเบิกซื้อพัสดุของแผนกบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ทำ Paying Voucher ให้บริษัท Subcontract

1.4สรรหาและทะเบียนประวัติ

1. สำรวจใบคำขอพนักงานจากต้นสังกัดฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องการอัตรากำลังแรงงานรับเหมาทดแทน ในเรื่องการขออัตราใหม่ และอัตราทดแทน
1.1จัดเตรียมหาพนักงานส่งสัมภาษณ์
1.2 ตรวจสอบใบสมัครงาน เอกสารประกอบการสมัครงาน และคัดเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามใบคำขอ
1.3 แจ้งผลสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่บริษัทรับเหมาฯ เพื่อนัดวันมาเริ่มงาน
1.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
1.5 ส่งพนักงานตามใบคำขอพนักงาน
1.6 ทำการบันทึกประวัติพนักงาน
1.7 ทำการตรวจสอบการทำงานและจัดทำเอกสารจ่ายค่าแรงพนักงาน
2. จัดทำรายงานอัตรากำลัง การเข้า – ออกของพนักงานประจำเดือน
3. จัดทำรายงานขาด สาย ลา ป่วย ประจำสัปดาห์และประจำแต่ละเดือน
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

1.5ประกันสังคมและกองทุนทดแทน

1. รับผิดชอบกองทุนประกันสังคม
1.1 ดูแลเรื่อง การคัดเลือก เพื่อทำเบิกประกันสังคมกับบริษัทฯ
1.2 ทำเบิกคืน ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
1.3 ทำเอกสารยื่นกองทุนกรณีขาดรายได้พนักงานหยุดงานเกิน 30 วัน
1.4 ส่งเงินสมทบประจำเดือน
1.5 ทำเบิกค่าทำฟัน, ค่าใส่ฟันปลอมฐานอคิลิค, ค่าคลอดบุตร
1.6 ทำเบิกเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิต
1.7 ทำเอกสารยื่น เช่น กรณีสงเคราะห์บุตร, แจ้งเข้า, แจ้งการลาออก, แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ
1.8 ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม, และสิทธิการรักษาพยาบาล
1.9 ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกคนตามสมควร
1.10 ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลใหม่
1.11 ให้ข้อมูลข่าวสาร และดำเนินการเลือกสถานพยาบาลประจำปี
2. รับผิดชอบกองทุนเงินทดแทน
2.1 ยื่น กท 16 รายงานการเกิดอุบัติเหตุในการส่งกองทุนเงินทดแทนโดยละเอียด
2.2 ยื่น กท 44 รายงานใบนำส่งพนักงานประสบอุบัติเหตุให้กองทุนเงินทดแทน


 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2548  ถึง   พฤษภาคม 2550
 บริษัท :     The Baan Thai Wellness Retreat
 ที่อยู่บริษัท :     7-9 สุขุมวิท 32 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กทม. 10110
 ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. สรรหา ว่าจ้าง ดูแลเรื่องกฏระเบียบพนักงาน
2. ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน
3. ติดต่อ + ประสานงานกับประกันสังคม
4. คิดบัตรตอก , บันทึกและตรวจสอบ , จัดทำเงินเดือนพนักงาน
5. การแจ้งเข้า - ออก / การขึ้นทะเบียนประกันสังคม
6. ดำเนินการด้านกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ
7. รายงานการเข้า-ออก งาน และ การทำงานล่วงเวลา การลาหยุดของพนักงาน
8. ดำเนินการดูแลจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
9. ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บริษัท
10. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการฝึกอบรม
11. จัดทำข้อมูล/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มิถุนายน 2546  ถึง   สิงหาคม 2548
 บริษัท :     D'ma Pavilion hotel
 ที่อยู่บริษัท :     1091/388 ซ.จารุรัตน์ ถ.เพชรบุรีใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. สรรหา ว่าจ้าง ดูแลเรื่องกฏระเบียบพนักงาน
2. ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน
3. ติดต่อ + ประสานงานกับประกันสังคม
4. คิดบัตรตอก , บันทึกและตรวจสอบ , จัดทำเงินเดือนพนักงาน
5. การแจ้งเข้า - ออก / การขึ้นทะเบียนประกันสังคม
6. ดำเนินการด้านกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ
7. รายงานการเข้า-ออก งาน และ การทำงานล่วงเวลา การลาหยุดของพนักงาน
8. ดำเนินการดูแลจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
9. ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บริษัท
10. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการฝึกอบรม
11. จัดทำข้อมูล/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 45 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 50คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560