เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (สมรส)

ไทย

พุทธ

13-มีนาคม-2517    อายุ 43ปี

180 Cm    หนัก 78 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

งานประจำ (Full Time)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง , ประมาณราคางานโครงสร้าง/งานสถาปัตยกรรม , QS. และ DC. ISO 9001:2008

25,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2538
ปวส. สถาบันราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
ช่างก่อสร้าง
2.81
ปวช วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง
3.24
ประวัติการทำงาน
15 ปี
มิถุนายน 2544  ถึง   ธันวาคม 2554
งานQS. และ DC. ISO 9001: 2008
ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
242 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : ได้แก่
1.ควบคุมงานด้าน QS. และ ควบคุมการทำงานหน้างาน มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรม และงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบประมาณ
2. ควบคุมปริมาณผลงานจ้างเหมา และตรวจสอบผลงานจ่ายเงิน แก่ผู้รับเหมาช่วง
3 .ควบคุมปริมาณซื้อ และ ควบคุมใช้ ให้เป็นไปตามงบควบคุม วัสดุควบคุมหลัก ของงานตามสัญญา เพื่อคุม Loss
4.ถอดแบบ คิดปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด เพื่อเสนอราคางานเพิ่ม-ลด และปรับปรุงวัสดุควบคุม และปรับปรุงงบประมาณ
5. เก็บเงิน Payment
6. ทำรายงาน Monthly Report
7. ติดตามความก้าวหน้าของงาน และ สรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เทียบ กับผลงานเพื่อติดตามการทำงานให้อยู่ในงบ และเพื่อวิเคราะห์ วางแผน ค่าใช้จ่ายในอนาคต
8. จัดระบบควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2008 และตรวจติดตามให้เป็นไปตามข้อกำหนด
9. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง
เมษายน 2538  ถึง   พฤษภาคม 2551
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
242 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล./งานโครงสร้างเหล็ก ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
8. คิดงานเพิ่ม-งานลด ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานเพื่อเสนอ Site Engineer ตรวจสอบ และ ส่งข้อมูล เสนอ QS.
9. ควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2008
10. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง
ประวัติการฝึกอบรม
พฤษภาคม 2546  ถึง   กรกฎาคม 2546
MASCI
ISO 9001:2000
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 30-35 คำ/นาที    อังกฤษ 30-35 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

(14) โครงการประตูน้ำเซนเตอร์ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ (เริ่ม กค.2553-ปัจจุบัน)
ลักษณะงานโครงการ >> เป็นงานปรับปรุงอาคาร ,ตกแต่งสถาปัตย์ภายใน/ภายนอก และงานปรับปรุงเพิ่มเติมโครงสร้างเหล็ก ,โครงสร้าง คสล. อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่จอดรถ อาคาร A สูง 39 ชั้น , อาคาร B สูง 39 ชั้น และอาคาร C สูง 35 ชั้น รวที่จอดรถ 9 ชั้น

หน้าที่รับผิดชอบงาน ได้แก่
14.1 ควบคุมงานด้าน QS.และ ติดตามควบคุม การทำงานและ ความก้าวหน้าของงาน มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรม และงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบประมาณ
14.2 ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุ(วัสดุควบคุม)
14.3ถอดแบบคิดปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด เพื่อเสนอราคางานเพิ่ม-ลด และปรับปรุงวัสดุควบคุม และปรับปรุงงบประมาณ
14.4 เก็บเงิน Payment
14.5 ทำรายงาน Monthly Report
14.6 ตรวจสอบผลงานจ้าง และ การจ่ายเงินตามผลงานของผู้รับเหมา งานสถาปัตย์ย่อย และผู้รับเหมารายใหญ่
14.7 สรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เทียบผลงานเพื่อวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในอนาคต
14.8 ติดตามความก้าวหน้าของงาน คิดผลงาน เทียบกับ งบค่าใช้จ่ายตามรหัสงบ และควบคุมการใช้งบให้ถูกต้อง
14.8 จัดระบบควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2008
14.9 งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

(13).โครงการก่อสร้าง อาคารโกดังสินค้า บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก(TBL) จ.สุราษฎร์ธานี สค.พศ.2552-มิย.2553
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : ได้แก่
13.1ควบคุมงานด้าน QS. มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรม และงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบประมาณ
13.2 ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุ(วัสดุควบคุม)
13.3ถอดแบบคิดปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด เพื่อเสนอราคางานเพิ่ม-ลด และปรับปรุงวัสดุควบคุม และปรับปรุงงบประมาณ
13.4 เก็บเงิน Payment
13.5 ทำรายงาน Monthly Report
13.6 สรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เทียบผลงานเพื่อวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในอนาคต
13.7 ติดตามความก้าวหน้าของงาน คิดผลงาน เทียบกับ งบค่าใช้จ่ายตามรหัสงบ และควบคุม
13.8 เอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2008
13.9 งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

(12).โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานและศูนย์กระจายสินค้า (CP. ALL) จ.สุราษฎร์ธานี (มค.- กค.พศ.2552)
หน้าที่รับผิดชอบ งานที่ทำ : ได้แก่
12.1 ควบคุมงานด้าน QS. มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรมและงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบประมาณ
12.2 ถอดปริมาณตามแบบ,ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุ(วัสดุควบคุม)
12.3 ถอดแบบคิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด เสนอราคางานเพิ่ม-ลด
12.4 เก็บเงิน Payment (สัญญา)/ทำรายงาน Monthly Report
12.5 ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบ และ ติดตามความก้าวหน้าของงาน คิดผลงาน เทียบกับ งบค่าใช้จ่ายตามรหัสงบ
12.6 จัดระบบควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2008
(11).โครงการก่อสร้าง โรงงาน New DS. Factory นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยองพศ.2550-2551
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : ได้แก่
11.1 ควบคุมงานด้าน QS. มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรมและงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบประมาณ
11.2 ถอดปริมาณตามแบบ,ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุ(วัสดุควบคุม) Update และปรับปรุงงบประมาณ
11.3 ถอดแบบคิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด เสนอราคางานเพิ่ม-ลด เและเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
11.4 เก็บเงิน Payment (สัญญา)/ทำรายงาน Monthly Report
11.5 ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบ,ติดตามความก้าวหน้าของงาน คิดผลงาน เทียบกับ งบค่าใช้จ่ายตามรหัสงบ
11.6 จัดระบบควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2000
11.7 งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

(10).โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด มหาชน กทม. พศ.2549-2551
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ :ได้แก่
10.1 ควบคุมงานด้าน QS. มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรมและงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบประมาณ
10.2 ถอดปริมาณตามแบบ,ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุ(วัสดุควบคุม)
10.3 ถอดแบบคิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด เสนอราคางานเพิ่ม-ลด และเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
10.4 เก็บเงิน Payment (สัญญา)/ทำรายงาน Monthly Report
10.5 ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบ,ติดตามความก้าวหน้าของงาน คิดผลงาน เทียบกับ งบค่าใช้จ่ายตามรหัสงบ
10.6 ควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2000
10.7 งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

(9).โครงการก่อสร้าง โรงงาน Index เฟอร์นิเจอร์ เขตบางบอน กทม. พศ.2548-2549
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล./งานโครงสร้างเหล็ก ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
9.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
9.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
9.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
9.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
9.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
9.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
9.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
9.8 คิดงานเพิ่ม-งานลด ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานเพื่อเสนอ Site Engineer ตรวจสอบ และ ส่งข้อมูล เสนอ QS.
9.9. ควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2000
9.10. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

(8).โครงการก่อสร้าง โรงงานเบียร์ไทย 1991 จ.กำแพงเพชร พศ.2548-2548
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล .ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
8.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
8.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
8.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
8.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
8.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
8.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
8.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
8.8.งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง

(7).โครงการก่อสร้าง โรงงานยางมิชลิน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พศ.2545-2547
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล./งานสถาปัตย์ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
7.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
7.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
7.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
7.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
7.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
7.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
7.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
7.8.คิดงานเพิ่ม-งานลด ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานเพื่อเสนอ Site Engineer ตรวจสอบ และ ส่งข้อมูล เสนอ QS.
7.9. ควบคุมเอกสาร (DC.)ในระบบ ISO 9001:2000
7.10 .งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง

6. โครงการก่อสร้าง โรงงานเบียร์ไทย 1991 อ.บางบาล จ.อยุทธยา พศ.2545-2545
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ :ได้แก่
6.1. ควบคุมงานด้าน QS. สำรวจ ,ตรวจสอบปริมาณงานระบบท่อ (Piping System)
6.2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำงาน และควบคุมการทำงานให้เสร็จทันตามแผนทำงาน (งาน Shut Down)


5. โครงการก่อสร้าง โรงงานปูนซ๊เมนต์เอกซีเมนต์ พศ.2544-2545
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล .ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
5.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
5.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
5.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
5.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
5.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
5.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
5.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
5.8 คิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด เพื่อส่ง Site Engineer ตรวจสอบ และส่งข้อมูลเสนอ QS.
5.8.งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง


(4).โครงการก่อสร้าง อาคารโรงงาน NSE นิคมอุสาหกรรม เวลโกรว พศ.2543-2544
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล .ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
4.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
4.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
4.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
4.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
4.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
4.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
4.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
4.8.งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง


(3). โครงการ ก่อสร้างอาคาร Production Building โรงงาน CDT(นิคมอุตสาหกรรม ระยอง) พศ.2540-2542
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล .ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
3.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
3.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
3.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
3.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
3.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
3.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
3.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
3.8.งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง


(2).โครงการก่อสร้าง อาคาร Production บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ เวลคราฟ จ.ราชบุรี พศ.2539-2540
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล .ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
2.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
2.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
2.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
2.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
2.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
2.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
2.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
2.8.งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง

(1).โครงการก่อสร้าง อาคาร Production ไทยกลาส พศ.2538-2539
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ทำ : โฟร์แมนควบคุมงานโครงสร้าง คสล .ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ ให้เป็นไปตามแผนกำหนดเวลา มีหน้าที่ ดังนี้
1.1.วางแผนการทำงานทำงานก่อสร้างร่วมกับ PM,SE เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทำงาน
1.2.ถอดปริมาณงานตามแบบ Forcons เพื่อตั้ง งบประมาณควบคุมในการทำงาน
1.3.ถอด Bar Cut List เพื่อควบคุมเหล็กการใช้เสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบ และมีประสิทธิภาพ
1.4.คิดปริมาณ งานไม้แบบ เพื่อใช้ในการควบคุมก่อสร้าง ทั้งงานซื้อ หรืองานเช่า
1.5.ควบคุมงานคอนกรีต ปริมาณควบคุม ควบคุมการเท ให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ควบคุม Loss และวางแผนการเทคอนกรีต
1.6.คิดผลงาน เทียบ กับงบประมาณ และ ค่าแรง เพื่อติดตามผลการทำงานว่าอยู่ในการควบคุมผลงานให้เป็นไปตามงบหรือไม่ เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป
1.7.ส่งผลงานเพื่อเก็บเงิน Payment ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ
1.8.งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชา สั่ง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 22 มกราคม 2555
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 22 มกราคม 2555
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560