สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     27-กันยายน-2524    อายุ 33ปี
 ส่วนสูง :     158Cm    น้ำหนัก 48Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     -
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     90230
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 วุฒิการศึกษา :     บัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชา :     การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.73
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :     โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
 วุฒิการศึกษา :     บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา :     การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.04
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2549  ถึง   ปัจุบัน 2558
 บริษัท :     บริษัท กรีนแลนด์อินดัสตรี้ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     120 ม.1 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา พนังงานบัญชี
 ตำแหน่ง :     พนังงานบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     - บริษัทผลิตและส่งออกไม้ยางพาราอบแห้ง
- ทำบัญชีลูกหนี้และ เจ้าหนี้
- รับใบวางบิลต่างๆ จากเจ้าหนี้และ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขอวงเงินสินเชื่อกับทาง ธนาคาร เช่น ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน
- วางแผนเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ และ ตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อถึงกำหนดต้องชำระ
- ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้ามาจากต่างประเทศเงิน USD และ ติดต่อกับทางธนาคารในการขออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดให้กับกิจการ
- จัดทำงบกระทบยอดระหว่างกิจการกับธนาคาร
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท พยายาม เพื่อส่วนรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2547  ถึง   พฤศจิกายน 2549
 บริษัท :     บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     181 หมู่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 ตำแหน่ง :     พนังงานควบคุมสต๊อค
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     - บริษัทผลิตถุงมือแพทย์ส่งออกต่างประเทศ หน้าที่คือ
- วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตให้เพียงพอกับการผลิต และไม่ให้ล้นสต็อคเช่น สารเคมี แก๊ส น้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเพราะสารเคมีบางชนิดนำมาจากต่างประเทศสั่งซื้อด่วนไม่ได้
- ตรวจสต็อคถุงมือ ณ วันสิ้นเดือน และวัตถุดับทังหมด รวบถึงสารเคมี ยอดคงเหลือเพื่อสรุปยอดใช้จ่ายวัตถุดิบทังหมด ณ วันสินเดือน
- ในระหว่างการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือนต้องเข้าร่วมตรวจนับความถูกต้องของสินค้าคงเหลือ รวมถึงทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายปีของแต่ละฝ่ายในโรงงาน
- ในช่วงเวลาทำงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการ 5 ส. ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกับกรรมการอื่นในแต่ละฝ่าย รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีของบริษัทเพื่อความสามัคคีในองค์กร
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     เมษายน 2547  ถึง   กันยายน 2547
 บริษัท :     บริษัท หาดใหญ่อีควิปเม้นท์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     120 ถนนโชติวิทยะกุล3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ตำแหน่ง :     พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     การทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ถือเงินสดย่อย วางบิล รับวางบิล
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 40 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 35คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     สามารถใช้โปรแกรม Express, winspeet, formula 4 , word, excel, power point
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560