เข้าระบบผู้สมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เชียงใหม่โยธาการ มหานคร2012 จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
บริษัท เชียงใหม่โยธาการ มหานคร2012 จำกัด

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจบริษัทในเครือฯ ทีมที่ปรึกษาประสบการณ์กว่า1ทศวรรษดำเนินธุรกิจ "ค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พัฒนาอสังหาครบวงจร จัดทำสินเชื่อลูกค้าในและนอกโครงการ" อาทิสินเชื่อบ้าน รถยนต์ การเกษตร SME ของทุกสถาบันการเงิน มีหน่วยงานย่อยในเครือฯเปิดดำเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการดังนี้

1.คลังสินค้าวัสดุก่อสร้างก่อตั้งเดิมชื่อ "นานาอุปกรณ์" ขายหน้าร้านเงินสดเท่านั้น มีนาคม2558 ได้จดทะเบียนการค้าเพิ่มเติมโดยใช้ชื่อ "เซฟเฮ้าส์2559,สยามประเทศวัสดุพาณิชย์"(เน้นเชิงรับขายลูกค้าwalk in)

2.ร้านค้าวัสดุตบแต่งภายใน ประเมินราคาโครงการทั้งภายในและภายนอก (เน้นเชิงรุกขายตามไซด์งานลูกค้า)
2.1)เน้นการขายหน้างาน ทั้งโครงการ ผู้รับเหมา ขายทั้งเงินสดและเครดิต วางบิลเก็บเช็ค

2.2)บริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ บ้านแฝดฯ

2.3)บริหารการขาย โดยซื้อ ขาย เช่า ทั้งป้ายติดประกาศทรัพย์ในโครงการฯ การบริการเปิดตึกให้ลูกค้า และการขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในนาม "กูรู เชียงใหม่ออนไลน์ ซื้อขายเช่า"

2.4)บริหารการขายโดย การจัดทำสินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า&เงินทุนหมุนเวียน

2.5)บริหารการขายโดย การจัดทำสินเชื่อรถยนต์พร้อมบ้าน และสินเชื่อรถเพื่อใช้ในกิจการ

3.โครงการที่ผ่านมาของบริษัทฯมีดังนี้

3.1)โครงการ “The People Park Hill Resident” คอนโดติดถนน42ยูนิต วิวดอยสุเทพ(สร้างเสร็จแล้ว) พร้อมขายและให้เช่ารายวันหรือรายเดือน ลูกค้าต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อลงทุนก็ได้(การันตีผู้เช่า)

3.2) โครงการบ้านเดี่ยว1ชั้นและ2ชั้น บนเนื้อที่8ไร่ ในต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่(สร้างเสร็จไป24ยูนิตจาก50ยูนิต)


3.3) อาคารพาณิชย์3ชั้น สไตล์วินเทจ ติดถนน จำนวน9ยูนิต ต.ท่าวังตาล และ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (สร้างเสร็จแล้วพร้อมขายและเช่า)

3.4) TOWN HOME 2ชั้น 2นอน 3น้ำ ติดถนน ใกล้น้ำปิง ใกล้สนามบิน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สร้างเสร็จแล้วพร้อมขายและเช่า)

3.5)ยังมีโครงการอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังริมทรัพย์อีกมากมาย และได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต

4.หน่วยงานในเครือสำคัญ ที่จะขยายเพิ่มเติมในปี2560มีดังนี้
4.1)บริษัท เชียงใหม่สยามประเทศ 1978 จำกัด(CSC) Chiangmai Siam Country1978 Co., Ltd.
4.2)สยามประเทศวัสดุพาณิชย์(SCM) Siam Commercial Materials (ทะเบียนพาณิชย์)
4.4)สยามประเทศประดับยานยนต์(ประเทศไทย)(SIT) Siam International Auto Accessories(Thailand) (ทะเบียนพาณิชย์)
4.4)สยามประเทศเกษตรเมืองไทย(SAT) Siam Agricultural Thailand (ทะเบียนพาณิชย์)
4.5)บริษัท พระคลังการบัญชีกฏหมายทนายความ(PAL) จำกัดPhrakrang Accounting Lawyer Law Co., Ltd.

จนท.นวดสปาเพื่อสุขภาพและทำความสะอาด(แบบประจำ)

1)มีประสบการณ์เรื่องการนวดสปาและนวดสปาได้ทั้งหน้าและตัว
2)สามารถทำงานบ้านที่สำคัญได้อาทิซักรีดเสื้อผ้า และงานบ้านจำเป็น
3)มีทั้งประจำ(มีที่พักและอาหารให้)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 6,500-15,000ขึ้นไป

สวัสดิการ :
เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯแจ้งมีความหมายดังนี้
ก. คำว่า “เงินเดือนหรือผลตอบแทน”รายได้ที่ผู้สมัครจะได้รับ100% จะแบ่งเป็นรายได้ดังนี้
1ก. ค่าตอบแทนเพื่อวิชาชีพ(ค่าชำนาญการ)ในหน้าที่หรือตำแหน่งที่สมัคร (เพิ่มขึ้นให้ทุกๆปี)
2ก. ค่าแรงงาน (ตามความเหมาะสมจริงและไม่เกิน308บาท/วัน)

ข.ประกันสังคม
1ข. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 12 เดือนขึ้นไป
2ข. ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1ข. ให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รายวัน และ/หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

ค.คอมมิชชั่น
1ค. ตามประกาศของบริษัทฯ โดยมติจากฝ่ายการตลาดและการขาย
2ค. ได้รับความเห็นชอบโดยการลงมติเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายมีหลักฐานเป็นการลงนาม
3ค. คำนวนและรับผลตอบแทนทุกเดือน

ง.)โบนัส
1ง. ขึ้นอยู่กับประกาศของบริษัทฯ โดยมติจากฝ่ายการตลาดและการขาย
2ง. ได้รับความเห็นชอบโดยการลงมติเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายมีหลักฐานเป็นการลงนาม
3ง. ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดบริหาร โดยพิจารณาผลประกอบการเป็นสำคัญ
4ง. คำนวนและรับผลตอบแทนเป็นไบมาส(ทุกทุก 2เดือน หรือ60วัน)

จ.เสื้อหรือแบบฟอร์มของผู้ปฏิบัติหน้าที่
1จ. (หน่วยงานสำรองให้ก่อน) โดยหักจากผลตอบแทนในแต่ละงวด
2จ. คำนึงถึงความสวยงามและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก
3จ. เสื้อยูนิฟอร์มเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สวมใส่ดังนี้
-แบบฟอร์มA (ชุดทางการสำหรับระดับผู้จัดการ)ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด
-แบบฟอร์มB ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด
-แบบฟอร์มC ให้ใส่ประจำตามบริษัทฯกำหนด

***หมายเหตุ
ก. การกำหนดผลตอบแทนแต่ละทาง เป็นการกำหนดเพื่อการเตือนสติ ให้ผู้ปฎิบัติงาน ตระหนักยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ หาใช่รับผลตอบแทน เพียงแค่ในความรู้สึกของคำว่า “เงินเดือน”เหมือนทั่วไป ทางบริษัทฯได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บริหารในอนาคต ทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
จุดเด่นพิเศษ!!
ข. บริษัทฯประสงค์ให้ผู้ปฎิบัติงานรู้ลึกรู้จริง ผู้สมัครที่อาวุโสน้อยหรือยังมิมีประสบการณ์ บริษัทฯมีงานสอนงานเทรนงานให้บางช่วงของวันเสาร์ เมื่อทำงานครบ1ปี ก็จะได้บรรจุเป็น “ผู้จัดการบริหารฝ่าย” ที่มีคุณภาพรู้ลึก รู้จริงในหน้าที่ที่ปฏิบัติรองรับการเจริญขององค์กร
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. สุภาพสตรีบุคลิกดีอายุไม่เกิน65ปี
  • 2. มีความเรื่องการนวดสปา
  • 3. สามารถประจำได้(มีที่พักให้)
  • 4. มีความรู้เรื่องโภชนการที่ดีต่อสุขภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
224/15 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

จังหวัด : เชียงใหม่

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท เชียงใหม่โยธาการ มหานคร2012 จำกัด
อาคาร เชียงใหม่สยามประเทศ1978 เลขที่ 224/15 ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ หมู่3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
ติดต่อ : เชียงใหม่สยามประเทศ1978 (ผจก.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์CEO789)
เวบไซต์ : ID LINE:ceothailand789
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เชียงใหม่โยธาการ มหานคร2012 จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560