หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Audi Thailand

Audi Thailand (Meister Technik Co., Ltd.,)
เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ออดี้ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Authorized Audi importer and distributor)
พร้อมศูนย์บริการรถยนต์ออดี้ครบวงจร บริษัทฯกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานที่ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการทำงานมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Sales Manager (Audi Thailand))

1.รับมอบเป้าหมายการขายรถยนต์ประจำปี นำมากำหนดแผนงานและเป้าหมายการขายรถยนต์รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
ให้ได้เป้าหมายที่กำหนดไว้
2.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนส่งมอบรถ และหลังส่งมอบรถ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพ และได้รับการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง
3.ตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินค่าสินค้า และบริการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนอนุมัติปล่อยรถ และออก Invoice
4.พิจารณาอนุมัติส่วนลดราคาขายพิเศษในวงเงินที่บริษัทฯกำหนด
5.ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยประชุมร่วมกับพนักงานขายเป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมในการ
กำหนดแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ปฏิบัติการงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
6.ติดตามผลการขายรถ อุปกรณ์ตกแต่ง ประกันภัย การจัดไฟแนนซ์ การบริการหลังการขาย และวิเคราะห์ข้อมูลนำมาวางแผน หรือปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์
7.รวบรวมข้อมูลในด้านการขาย และการตลาด ทั้งในส่วนของบริษัท และคู่แข่ง เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และนำมาวิเคราะห์ผล ปรับปรุงงานขายในความรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8.จัดเวรประจำโชว์รูม และประจำงานโชว์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ออกบู้ท งานมอเตอร์โชว์ โดยประสานงานกับกับเจ้าหน้าที่การตลาด และจัดพนักงานขายไปปฏิบัติงาน
ตามที่กำหนด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9.ประสานงานกับการตลาดในการจัดโชว์รูมให้ดึงดูดใจลูกค้า ตลอดจนควบคุม ดูแลให้โชว์รูมสะอาดเรียบร้อย พร้อมรับลุกค้าตลอดเวลา ดูแลจัดให้มีสิ่งพิมพ์เพื่อการขายให้มีปริมาณที่
เพียงพอ และพร้อมอยู่เสมอ
10.ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานขายให้รู้และเข้าใจในสินค้า และบริการ เมื่อมีสินค้าใหม่ หรือเมื่อบริษัท ออกแคมเปญใหม่ เพื่อให้พนักงานขายปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.ควบคุมและปกครองบังคับบัญชาให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด
12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา : 1 ด่วน *****

เงินเดือน : N/A

สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม, การรักษาพยาบาล (OPD IPD)
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10-15 วัน สามารถใช้ได้หลังผ่านทดลองงาน
4. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี (การันตีขั้นต่ำอย่างน้อยหนึ่งเดือน)
6. ลากรณีญาติเสียชีวิต
7. ลาเพื่ออุปสมบท
8. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (ตัวพนักงาน, บุตร, สามี, และภรรยา)
9. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร, แต่งงาน
10. การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย หญิง อายุ 35 - 40 ปี
  • 2. มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ทุกรุ่น ลักษณะเด่น และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ รวมทั้งรถยนต์ที่มีอยู่ในบริษัท และรถยนต์ที่กำลังจะผลิตเสร็จเรียบร้อย
  • 3. มีความสามารถในการขายรถยนต์ทุกรุ่น ทุกแบบ และทุกเครื่องยนต์ รวมถึงการทำยอดขายให้ได้มากที่สุด
  • 4. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้ได้ และเหนือกว่ามาตรฐาน
  • 5. มีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
  • 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความอดทน ใจเย็น
  • 7. มีความคิดสร้างสรรค์ รักงงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด Meister Technik Co., Ltd., 1752 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ส่งใบสมัคร ทาง Email suchada.h@autobliss.co.th,montri.t@audi.co.th
ติดต่อกรอกใบสมัครงานด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 -15.00 น.ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทฯ (ข้างตึกไทยซัมมิท)
หมายเหตุ กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงาน ดังนี้ (ลำดับที่ 3-6 สำเนา 1 ชุด พร้อมตัวจริง)
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัตรประจำตัวประชาชน
4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(ทรานสคริปและใบปริญญาบัตร)
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.สลิปเงินเดือน

Audi Thailand
1752 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 02-0234-888 # 8773
แฟกซ์ : 02-003-8787
เวบไซต์ : http://www.audi.co.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 19 สิงหาคม 2560


JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560