เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

บริษัท ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ อัญมณี ประเภทงาน เงิน โดยทำการส่งออก 100 % บริษัท ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 และ มรท8001:2546

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทําแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน สอดคลองกับนโยบาย ที่ทางบริษัทกําหนด รวมทั้งรายงานผลการทํางาน ปญหา อุปสรรค คาใช จายทีสําคัญ และข้อมูลข่าวสารภายในแผนก
2.รับผิดชอบในการพัฒนา รักษาพนักงาน บริหารบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อให พนักงานปฏิบัติ งานอยางมีประสิ ทธิภาพต่อเนื่อง
3.รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพการผลิต ให อยู่ในเกณฑ มาตรฐานรวมทั้งแก ปัญหาในกรณี ที่ปัญหาเกิดขึ้น
4.คิดค้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการบริหารในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพดี ยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้น้อยลง
5.ใหความสนใจเกี่ยวกับการจัดทําโครงสร้างการบริหารงานภายในแผนก การวิเคราะหผลงานรวมทั้งการเสนอแนะ
6.โครงการการบริหารใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7.ติดตาม ควบคุมการผลิต เพื่อให้ได ตามแผนการผลิตที่วางไว รวมทั้งเพื่อให้บรรลุ เปาหมายของแผนก
8.สรางความเปนระเบียบรอยรอยของแผนก อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ต่างๆ ใหเป็นไปตามาตรฐาน
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
1. โบนัสประจำปี
2. เบี้ยขยันประจำปี
3. เสื้อฟอร์ม
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5.กองทุนเงินทดแทน
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ประกันสังคม
8.ห้องพยาบาล
9.การแข่งขันกีฬาประจำปี
10.โรงอาหารราคาควบคุม
11.การแจกของขวัญและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
12.เงินช่วยเหลือการแต่งงาน
13.ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. การศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 2. เคยทํางานดานการบริหารการผลิตจิวเวลรี่ เสื้อผ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องไมต่ำกวา 5 ป
  • 3. สามารถใช โปรแกรม MS Office Excel ได เปนอยางดี
  • 4. หากมีประสบการณ ดานควบคุมการผลิต Jewelry มาก่อนจะพิจารณาเปนพิเศษ

หมายเหตุ :
ตำแหน่งนี้ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดเสาร์ - อาทิตย์
และมีอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารจัดให้ฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ซ.เพชรเกษม 122

จังหวัด : สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ทาง e-mail : hr@regal-jewelry.com

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
84/4 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
ติดต่อ : คุณปานเทพ,คุณสนธยา,คุณสุจิตรา
โทรศัพท์ : 024207440
แฟกซ์ : 024207445
เวบไซต์ : http://www.regal-jewelry.com
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 20 มกราคม 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560