เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในธุรกิจของประเทศพร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน และประสบการณ์กว่า 10 ปี ต้องการขยายองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต และรังสรรค์พัฒนาทุกโครงการให้เป็นสังคมคุณภาพ พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ตอบแทนสังคมตลอดไป'

หัวหน้าทีมขาย / พนักงานขาย

วางแผนและปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานการให้บริการ (S.O.P) อยา่ งครบถ้วนในทุกขนั􀀯 ตอน
2. อธิบายรายละเอียดของบ้านในแต่ละโครงการที􀀲ลูกค้าสนใจได้อย่างชัดเจน และครบถ้วน
3. ตรวจบ้าน และนัดโอนกับลูกค้าให้ตรงตามเวลาที􀀲กำหนด รวมถึงจัดเตรียมเอกสารการติดต่อกับ
ธนาคารให้ครบถ้วน พร้อมทัง􀀯 รับแจ้งการซ่อมบำรุงจากลูกค้า
4. ติดตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานท􀀲ีเก􀀲ียวข้อง ทงั􀀯 ในส่วนของฝ่ายกอ่ สร้าง ฝ่ายกฏหมาย และ
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ รวมทัง􀀯 ฝ่ายบริการหลังการขาย โดยมงุ่ เน้นการประสานงานให้เกิดความราบร􀀲ืน
และบรรลุผลสำเร็จ
5. ดูแลความเรียบร้อยของบ้านที􀀲จะนำลูกค้าเข้าเยี􀀲ยมชม ให้สะอาดและปลอดภัยต่อลูกค้า
6. จัดทำงานรายงายและเอกสารต่างๆที􀀲เกี􀀲ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
- การรับ-จ่าย และสรุปยอดการใช้เงินสดย่อย
- การเบิกจ่ายบิลนำ􀀯 มัน และสรุปยอดการใช้ของรถยนต์ทุกคัน
- การทำเอกสารเปล􀀲ียนช􀀲ือมิเตอร์นำ􀀯 -ไฟ (เงินประกัน)
- การเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงาน
7. รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้หัวหน้างานทราบอย่างต่อเนื􀀲อง

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15000-30000

สวัสดิการ :
1.) สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
1.1) กองทุนประกันสังคม
1.2) กองทุนเงินทดแทน
1.3) การตรวจสุขภาพประจำปี

2.)สวัสดิการที่บริษัทฯจัดให้เพิ่มเติม
2.1) สวัสดิการเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย
2.2) สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.3) สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
2.4) สวัสดิการเงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานมงคลสมรส
2.5) สวัสดิการเงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร
2.6) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
2.7) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
2.8) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วยจากการทำงาน
2.9) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติภัย
2.5) งานเลี้ยงสังสรรค์หรือสันทนาการ
2.6) ชุดยูนิฟอร์ม,เครื่องแบบบริษัท
2.6) การปรับเงินเดือน
2.7) โบนัส

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. วางแผนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดมาตรฐานการให้บริการ (S.O.P) อธิบายรายละเอียดของบ้านในแต่ละโครงการ โดยนำเสนอจุดเด่นของบ้านให้ ลูกค้าเกิดความสนใจ ตรวจบ้านและนัดโอนกับลูกค้าได้ทันตามเวลากำหนด ติดตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานท􀀲ีเก􀀲ียวข้องทัง􀀯 ภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทัง􀀯 จัดทำงานเอกสาร ได้อยา่ งถกู ต้อง ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอยา่ งตอ่ เน􀀲ือง
  • 2. 1.ชาย / หญิง
  • 3. 2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • 4. 3.มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • 5. 4.หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านและคอนโดมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 6. 5.บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง
  • 7. 6.สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

หมายเหตุ :
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล หากสนใจสามารถสมัครได้ และหากผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์แล้ว สามารถเลือกทำเลโครงการได้ ในเบื้องต้น ตามความสมัครใจของพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพ และปริมณฑล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
คุณมาสรวี เล็บเหล็ก
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ห้างเพลินนารี่มอลล์ 242,244,246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
http://www.prinsiri.com
โทร. 02-0228999 ต่อ 1903
แฟกซ์. : 026176911
สมัครผ่าน www.jobth.com หรือ masrawe.lep@prinsiri.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (จะได้รับการสัมภาษณ์เบื้องต้นทันที)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ห้างเพลินนารี่มอลล์ 242,244,246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อ : คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
โทรศัพท์ : 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998
แฟกซ์ : 026176911
เว็บไซต์ : http://www.prinsiri.com
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 22 สิงหาคม 2561


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560