เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 25 ปี เป็นผู้ออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าชั้นนำประกอบด้วย รอก/เครน ประตูอุตสาหกรรม สะพานยกระดับ ม่านพลาสติก เพื่องานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานบริการต่างๆ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีตำแหน่งงานว่างดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46)

1.ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงินทดรองจ่าย เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย
2.ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ค่าภาษีอากรนำเข้า ของกรมศุลกากร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย
3.ตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย
4.ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์), ค่าประกันต่างๆ (ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย), ค่าน้ำมันรถยนต์บริษัท, เงินสดย่อย, เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่นๆ, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ส่งให้หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้ตรวจสอบทุกเดือน
5.บันทึกตั้งหนี้เงินเดือนพนักงาน ที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล
6.ตรวจสอบการเพิ่มวงเงินน้ำมันรถในแต่ละแผนก
7.ตั้งเจ้าหนี้เช่าซื้อ เช่น ค่างวดรถของบริษัท, ค่างวดเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย
8.ตรวจสอบรายงานใบกำกับภาษีซื้อและจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ในแต่ละเดือน
9.กรอกหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลซื้อสินค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหนี้อื่น(ผู้บริหารที่สำคัญ), เงินปันผลจ่าย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ฯลฯ รายไตรมาส, รายปี
10.จัดทำรายงานสถานะเจ้าหนี้การค้ารายตัวในประเทศ-ต่างประเทศ, รายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุน, รายงานค่าใช้จ่ายในการขาย-บริหาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าในประเทศ-ต่างประเทศ
11.ประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
12.จัดทำและจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและนโยบายด้านคุณภาพ

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าชิ้นงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าความเสี่ยง (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าอาหาร (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าขับรถ (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าคอมมิสชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)
- ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง)
- โทรศัพท์พร้อมSIM (เฉพาะตำแหน่ง)
- ของขวัญวันเกิด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม+ประกันอุบัติเหตุ
- รถรับส่ง
- ชุดยูนิฟอร์ม / อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต และทายาทเสียชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องพยาบาล
- ประกันสังคม
- อบรมสัมมนา / ดูงานในและต่างประเทศ
- กองทุนทดแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 - 33 ปี
  • 2. จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการบัญชี
  • 3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ 1ปี ขึ้นไป / หรือมีประสบการณ์งานบัญชีอื่นๆมา
  • 4. มีความรู้ในตำแหน่งงานขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีเจ้าหนี้
  • 5. รู้ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบัญชีเจ้าหนี้
  • 6. มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การประสานงาน
  • 7. สามารถโปรแกรมบัญชีได้ , ควบคุมอารมณ์ได้ดี

หมายเหตุ :
วันทำงาน : ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน :
อ่อนนุช 46

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครผ่านทาง jobth
2. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานในกรุงเทพ หรือที่โรงงานฉะเชิงเทรา (กรุณาโทรนัดหมายก่อน)
3. ทางอีเมล recruit@alla.co.th
4. ทางไปรษณีย์

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 935 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ที่อยู่โรงงาน 2/1 หมู่ 4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
ติดต่อ : คุณณัฐพร (หญิง) , คุณชื่นชม (เล็ก)
โทรศัพท์ : 085-8268811, 038-595781-2
แฟกซ์ : 038-525454
เวบไซต์ : http://www.alla.co.th
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 23 เมษายน 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560