เข้าระบบผู้สมัครงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีพื้นฐาน ปรัชญา การทำงานที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ เจตนารมณ์หลักของสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กร พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

ช่างอาคาร

1.ตรวจสภาพ ตรวจสอบ ควบคุม ซ่อมแซมและแก้ไข ระบบภายในอาคาร
2.จัดทำแผนซ่อมบำรุง Preventive Maintenance และ Break Down Maintenance
3.ทำบันทึกประวัติการทำงานการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของระบบภายในอาคาร
4.ดูแลจัดทำ Stock อะไหล่วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทำสรุปรายงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

สวัสดิการ : (สำหรับพนักงานสัญญาจ้างประจำ) ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
เวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมในอาคาร/โรงงาน
  • 2. จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่จบการศึกษา ม.6 ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

วิธีการรับสมัครงาน :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โปรดส่งประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
• สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• สมัครทาง Email (โปรดระบุ Subject : ตำแหน่งงาน / ชื่อโครงการ)
- ส่งมายัง teijob@tei.or.th,chayaporn@tei.or.th
- หากอีเมล์ไฟล์ใหญ่เกิน 2 MB โปรดส่งมายัง teijobhr@gmail.com
• สมัครทางไปรษณีย์ กรุณาจ่าหน้าซองถึงแผนกบุคคล หรือวงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน / ตำแหน่ง / ชื่อโครงการ

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อ : เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 408
แฟกซ์ : 02-504-4826-8
เวบไซต์ : http://www.tei.or.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2560


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560