หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่

บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้มีปัญหาการได้ยิน และประสาทหูเทียมยี่ห้อ Cochlear ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในโลก บริษัทฯ ยังเปิดสอนฝึกฟัง-ฝึกพูดให้กับผู้มีปัญหาการได้ยินทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รับฟื้นฟู บำบัด พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เรามีบุคลลากรที่มีความชำนาญงานในแต่ละด้าน ดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี และในปีนี้กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนหลายตำแหน่ง หลายวิชาชีพ หลายความเชี่ยวชาญ โปรดสมัครด่วน
นักจิตวิทยา
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ต้องการรับสมัครพนักงานประจำ เป็นนักจิตวิทยาที่ต้องการความก้าวหน้าในวิชาเฉพาะด้านพฤติกรรมบำบัด แบบการวิเคราะพฤติกรรมแบบประยุกต์ (ABA) ที่ได้รับการยอมรับทั้งในสหรัฐฯ และในยุโรปว่าเป็นวิธีการที่ใช้บำบัดเด็กที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสซึ่ม และพัฒนาการล่าช้าได้ผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อมาช่วยพัฒนาการใช้วิธีการบำบัดนี้ได้อย่างแพร่หลายและเกิดความเชี่ยวชาญ โดยนำมาใช้กับกลุ่มลูกค้าภายในศูนย์ฯ

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี หรือโทสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือจิตคลีนิค (ไม่จำเป็นต้องมี license) หรือจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ (special education psychology)
• มีประสบการณ์ในการฝึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเคยฝึกงานมาแล้ว อย่างน้อย 6 เดือน
• รักการทำงานกับเด็กพิเศษ
• สามารถกระตุ้นพัฒนาการในเด็กเล็ก และพฤติกรรมบำบัดได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยคะแนน TOEIC ควรจะไม่ต่ำกว่า 500 (หากมีคะแนนภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทำประเมินในแบบประเมินมาตรฐานใดหนึ่งได้ เช่น Denver II, DSI เป็นต้น
• เป็นผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานที่ปฏิบัติ
• เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงการบำบัด ในเด็กที่ตนรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลสูงสุดกับเด็กนั้นๆ

ลักษณะและบทบาทการทำงาน
• ในระยะ 1-3 ปีแรกของการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็น ABA Therapist โดยเป็นผู้รับการถ่ายทอดทางวิชาการ จากชาวต่างชาติในเรื่องของ ABA เพื่อการนำมาใช้ปฏิบัติกับเด็กที่ใช้ภาษาไทย
• สามารถเรียนรู้และนำมาใช้ ในความรู้ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ที่ทางศูนย์กำหนด เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับความก้าวหน้าในการการบำบัด ไม่ว่าจะในด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ พฤติกรรม ทักษะสังคม
• สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อการมองเด็กเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา โดยรวมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเป้าหมายการรักษา
• สามารถเป็นผู้นำในการนำเสนอ ในการจัดหาข้อมูล ความรู้มาให้ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับเด็กที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสซึ่มได้
• ในระยะ 3 ปี ถัดไป สามารถเรียนรู้และฝึกหัดในการเป็น Behavior Consultant/Behavior Analyst โดยจะเป็นผู้ดูแล ABA Therapist ในส่วนของการวางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานต่อไป
• จะเป็นผู้อบรมนักจิตวิทยารุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติงานเป็น ABA Therapist ต่อไป
เวลาทำงาน
มีวันหยุด 6 วันต่อเดือน โดยหยุดประจำทุกวันอังคาร และเลือกวันได้จนครบ 6 วัน
ทำงานวันจันทร์ ถึงศุกร์ (เว้นวันอังคาร) เวลา 9.00-18.00 น. และวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00
หยุดวันนักขัตฤกษ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ประจำปี

สถานที่ทำงาน
116/6 ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

ค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความสามารถภาษาอังกฤษ

ผลประโยชน์พนักงาน
ประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินเดือนตามความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลงานประจำปี
โบนัสประจำปี
อบรมอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการสมัคร
กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมประวัติการศึกษาและการทำงานมาที่ suttama@intimexhearing.com
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000+
สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ตรวจสุขภาพ / เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จะได้รับการฝึกอบรม
3.หากได้รับเกียรตินิยมเมื่อจบการศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิสได้ดี (Word, Excel, Power Point)
5.สามารถและยินดีทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
6.ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี ควรมีคะแนน TOEIC ประกอบการพิจารณา
7.จะได้รับการอบรมวิเคราะห์พฤติกรรมจากนักจิตวิทยาชาวต่างชาติ
8.ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท
สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนพระรามหก ซอย 39
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน- ส่ง Resume ทางอีเมล์ suttama@intimexhearing.com
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
ติดต่อ : คุณสุตตมา
78/16 ถ.พระรามหก กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :022793030    Fax : 022793031
www.intimexhearing.com, www.northlightcenter.com

ที่มาจาก JobTH.com
   Job Powerby JobTH.com

ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+