หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ข้อมูลของบริษัท
บริษัท : บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดของบริษัท : กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก
ที่อยู่ : 1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : บจก.สยามเซมเพอร์เมด 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
เขตพื้นที่ : ต่างจังหวัด
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325
Fax : NR 074-344677 / FG 074-291650
สวัสดิการ : -ยูนิฟอร์ม หลังจากผ่านทดลองงาน
-ประกันสุขภาพ
-ประกันอุบัติเหตุ
-โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไข)
-อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด

ตำแหน่งงานอื่นๆที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ ศูนย์ศรีสะเกษ (RBL-BR)
 • วิศวกรบอยเลอร์ ประจำจ.อุดรธานี (STA-UD)
 • ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำจ.มุกดาหาร (RBL-MD)
 • ผู้จัดการโรงงานยางธรรมชาติ ประจำประเทศพม่า (STAY)
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
 • วิศวกรโยธา ประจำจ.เชียงใหม่ (SRP)
 • หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ สาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
 • หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำภาคอีสาน (RBL-MD)
 • หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน จ.สกลนคร (STA-SN)
 • เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
 • หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำจ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศพม่า (STAY)
 • หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำจ.สกลนคร (STA-SN)
 • Process Engineer ประจำ จังหวัดมุกดาหาร (RBL-MD)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ ประจำแก่งหางแมว จ.จันทบุรี (STA-SG)
 • หัวหน้าส่วนบัญชี Consolidated ประจำอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำจ.อุบลราชธานี (STA-UB)
 • ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประจำจ.สงขลา (PSE)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK
 • หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
 • หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
 • Process Engineer ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) - สัญญาจ้าง 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-SK)
 • ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (SSC4 จ.สุราษฎร์ธานี)
 • หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก (RBL-BR)
 • หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ จ.สระแก้ว (STA-SG)
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ศูนย์แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (STA-SG)
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสาน (RBL-BK)
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จ.สกลนคร (STA-SN)
 • หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
 • ผู้จัดการฝ่่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำจ.สกลนคร (STA-SN)
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำศูนย์ศรีสะเกษ (ขุนหาญ/กันทรลักษณ์) (STA-BR)
 • ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หัวหน้าแผนกผลิต STR จ.บึงกาฬ (RBL-BK)
 • หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
 • ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (SSC4) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • นักเกษตร ประจำภาคเหนือ (SRP)
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
 • หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
 • ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก สาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
 • เลขานุการกรรมการบริหาร (STA-BKK)
 • ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
 • เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำภาคใต้ตอนล่าง)
 • หัวหน้าส่วนกิจกรรมคุณภาพ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
 • เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (สามารถ สื่อสารภาษาพม่า หรือ กัมพูชา ได้ ) สังกัดสยามเซมเพอร์เมด
 • วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ช่างวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป
 • วิศวกรไฟฟ้า (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วิศวกรผลิต
 • หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (SSC)อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ช่างซ่อมบำรุงไลน์
 • หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (สุราษฎร์ธานี)
 • หัวหน้าแผนกบรรจุ(SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
 • หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
 • วิศวกรฟอร์เมอร์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
 • ERP Consultant (สังกัด PSE)
 • พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน (STA-SG)
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
 • หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน (Career Path) อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
 • เจ้าหน้าที่ชั่วคราวฝ่ายบัญชี จ.เชียงใหม่ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) (SRP)
 • หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี)
 • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด สังกัด (STA-BKK)
 • วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์
 • หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
 • วิศวกรระบบน้ำ (สุราษฎร์ธานี)
 • หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบลมและ Chiller (สุราษฎร์ธานี)
 • หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบลมและ Chiller (สุราษฎร์ธานี)
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สกลนคร (STA-SN)
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จ.สกลนคร
 • ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
 • ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี) ด่วน!!
 • หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
 • หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
 • หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน (บริหารความเสี่ยง) STA-BKK
 • วิศวกรผลิต
 • คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

  Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
  Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
  เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

  ติดต่อลงโฆษณา :
  มีปัญหาการใช้งาน :
  วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
  Google+