บริษัท สุธาสินี เด็นทัล จำกัด
ศูนย์ทันตกรรมขนาดใหญ่ครบวงจร ด้วยเครื่องมือทันสมัย เช่น เอกซ์เรย์ 2 มิติ และ 3 มิติทางทันตกรรม
ภายในศูนย์ทันตกรรมมีแลปทันตกรรมแบบทั่วไปและแบบ CAD/CAM

ผู้ช่วยทันตแพทย์(ต้องได้รับการอบรม 3เดือน)รายได้ระหว่างอบรม150บาท/วัน บรรจุแล้ว 10,000บาท/เดือน

อัตรา : 10

เงินเดือน : ระหว่างอบรมมีรายได้ 150 ต่อวัน

สถานที่ทำงาน : ศูนย์ทันตกรรม SDC (ประชาชื่น 38)

รายละเอียดของงาน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1.ช่วยข้างเก้าอี้
2.หยิบส่งเครื่องมือ
3.พูดคุยกับคนไข้

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนบริบาล
  • มีใจรักงานบริการ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์ทันตกรรม SDC

รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน
- ช่วยงานทันตแพทย์ และทำหัตถการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศหญิง
  • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนบริบาล
  • มีใจรักงานบริการ

วิธีการรับสมัครงาน
1. ส่งชื่อ-นามสกุล และประวัติการทำงาน พร้อมภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือนที่ wattanant.kasemsarn@gmail.com
หรือ
2. สมัครผ่าน jobth.com ( กด Apply now)

บริษัท สุธาสินี เด็นทัล จำกัด
เลขที่ 1319 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-588-2402
แฟกซ์ : 02-951-9481

ติดต่อ : คุณวรรธนันท์ เกษมศานติ์

http://www.sdcbangkok.com