บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
Audi Pattaya (Ringe Autohaus Co.,Ltd)
เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อาวดี้ พัทยา
พร้อมศูนย์บริการรถยนต์อาวดี้ครบวงจร บริษัทฯต้องการผู้ร่วมงานที่ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการทำงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้

Sales Advisor / พนักงานขาย (Audi Pattaya)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
1.นำเสนอโปรดักส์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งรุ่นรถ สี ปี อุปกรณ์ตกแต่ง และงบประมาณของลูกค้า
2.ให้บริการด้านการขายอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตราฐานคุณภาพ
3.ติดตาม ดูแลการขาย การส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
4.หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้ตามเป้าหมาย
5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า
6.สามารถพิชิตเป้าการขายได้ตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • รักงานบริการ บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักความท้าทาย กระตือรือร้น มีความอดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ และ ออกต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Sales Admin / ธุรการฝ่ายขาย

อัตรา : - 2

เงินเดือน : - N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
- บันทึกข้อมูลรถยนต์ และ รายชื่อลูกค้า เพื่อจัดทำ Report
- ประสานงานระหว่างแผนก ภายในบริษัทเพื่อความสะดวกของลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ เช่น ออแกไนส์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
- ร่วมวางแผนงาน กับทีมฝ่ายขาย
- ให้คำปรึกษา ช่วยคิดวิเคราะห์ การตลาด กับทีมฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 • มีไหวพริบ การต่อรอง เจรจา ได้ดี
 • ใช้อินเตอร์เน็ต ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Sales Admin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ และ ต่างจังหวัดได้

Controller

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมชั่วโมงงานช่างยนต์
- ประสานงานระหว่างช่างยนต์ Service Advisor และ Parts

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติดี บุคคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความอดทนสูง
 • มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน
 • มีไหวพริบ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Mechanic / ช่างยนต์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ืN/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ ในส่วนที่เห็นว่ามีความเสียหาย โดยนำเสนอให้กับหัวหน้าแผนก หรือ SA เพื่อประสานงานกับลูกค้า ในการขออนุมัติงานซ่อม
- สามารถทำงานซ่อมได้ทุกชนิด เช่น ปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง ตัวถัง ตามข้อมูลจำเพาะของรถ
- สามารถสั่งอะไหล่จากแผนกอะไหล่เพื่อทำการซ่อมทันที
- เก็บชิ้นอะไหล่เก่าคืนลูกค้า
- วิเคราะห์ปัญหาและทดสอบเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งขับรถทดสอบ ในกรณีรถมีปัญหาเท่านั้น
- ช่วยช่างเทคนิค ตรวจสอบงานซ่อม
- ช่วย SA ในการวิเคราะห์ปัญหารถก่อนเปิดใบสั่งซ่อม
- รายงานเกี่ยวกับเครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์ที่เกิดการทำงานล่าช้า ให้หัวหน้ารับทราบทันที
- แจ้งให้หัวหน้าทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน
- ชิ้นส่วนอะไหล่เคลมพร้อมป้าย ต้องสะอาดก่อนที่จะเก็บในแผนกอะไหล่
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา (Controller) / SA เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดที่นัดลูกค้า
- เข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่บริษัทฯกำหนด
- ประสานงานกับแผนกคอนโทรล และ แผนกอะไหล่ในการดำเนินการซ่อมรถ
- ดูแลรักษาเครืื่องมือในการใช้งาน ให้อยูในสภาพดีพร้อมใช้งาน และร่วมกันรักษาความสะอาดในบริเวณช่องซ่อมที่ตัวเองรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์และระบบของการบำรุงรักษารยนต์ ค่ายรถยนต์ยุโรป เช่น AUDI ,BENZ
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้กับรถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ และ ต่างจังหวัดได้
 • รับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา พร้อมเรียนรู้และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน

Customer Service /Service Advisor

อัตรา : 2

เงินเดือน : ์N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานติดต่อลูกค้า เริ่มตั่งแต่การนัดหมาย จนถึงการส่งมอบรถคืนแก่ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว
- รับผิดชอบด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
- ต้อนรับลูกค้าอย่างสุภาพ กิริยามารยาทเรียบร้อยทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์
- รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีปัญหา โดยแจ้งให้แผนกซ่อม ทราบปัญหาและรับการอธิบายชี้แจงจากแผนกซ่อมเพื่อนำข้อมูลไปแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- รับผิดชอบด้านรายละเอียดต่างๆ ในใบ Planning Sheet และใบสั่งซ่อมซึ่งประกอบด้วย การจองล่วงหน้า การวางแผนล่วงหน้า การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา การสั่งซ่อมในใบสั่งซ่อมตาม FRU BASIC เท่านั้น
- พยายามหาข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับรายการที่ต้องการซ่อมจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด
- กำหนดข้อตกลงกับลูกค้าอย่างชัดเจน ว่ารถของลูกค้า จำเป็นต้องซ่อมอะไรบ้าง และบันทึกรายการตามข้อมูลที่ได้จากตรวจสอบรถและจากตัวลูกค้าลงใบสั่งซ่อม
- ก่อนการซ่อมจัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้าเซ็นต์ชื่อยินยอมให้มีการซ่อม เพื่อการเตรียมพร้อมเรื่องอะไหล่ และส่งสำเนาใบสั่งซ่อมอีกชุดหนึ่งให้แผนกซ่อม
- ส่งเสริมการตลาดโดยการแนะนำรายการพิเศษ ที่ตัวแทนจำหน่ายมอบให้แก่ลูกค้า
- รับผิดชอบด้านธุรการงานทั่วไป ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกบริการ เช่น การจัดเก็บประวัติลูกค้า
- ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต้อนรับลูกค้า ในศูนย์บริการ ให้อยู่ในสภาพร้อมตามขั้นตอนที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์และระบบของการบำรุงรักษารยนต์ ค่ายรถยนต์ยุโรป เช่น AUDI ,BENZ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน
 • มีไหวพริบ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
 • รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป

IT / System Admin

อัตรา : 1

เงินเดือน : ์N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
- ดูแล และ จัดการระบบคอมพิวเตอร์ ภายในบริษัท
- ติดตั้งเครือข่าย อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Lan , Inernet
- แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ความผิดปกติของการทำงานระบบคอมพิวเตอร์
- วางแผนงาน ควบคุมโครงการระบบคอมพิวเตอร์ ภายในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ฺBarista / บาริสต้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
ให้บริการกาแฟ หรือ อาหารเบาๆ แก่ลูกค้าที่มาโชว์รูมรถยนต์ Audi โดยบาริสต้าจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการควบคุมเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ รวมไปถึงเทคนิคในการให้บริการกาแฟ คุณภาพเยี่ยม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการชงกาแฟ ทุกประเภท
 • มีความชำนาญและรอบรู้เกี่ยวกับกาแฟ ปฏิภาณ ไหวพริบดี เรียนรู้ได้เร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถพูดคุย สอบถาม ความต้องการของลูกค้า ได้อย่างเป็นกันเอง และสุภาพ

Warranty Controller / Warranty Claim / Warranty Administration

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 77/77 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานรับประกันคุณภาพหลังการขาย / การเคลมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
- ติดประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ข้องเรื่องการเคลมอะไหล่
- ติดต่อประสานงานด้านเคลมอะไหล่กับลูกค้า
- แนะนำระยะเวลา การเริ่มต้น - สิ้นสุด การรับประกัน ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ แต่ละประเภท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติดี บุคคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ชอบความท้าทาย มีความอดทนสูง
 • มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานเคลมประกันอะไหล่ ฝ่ายศูนย์บริการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบประวัติงาน Email : tippawan.b@ringe.co.th
กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
พัทยากลาง ถนนสุขุมวิท ปากซอยเขาน้อย(วัดบุญสัมพันธ์)
***กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการมาติดต่อสมัครงาน
เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ทรานสคริปและใบปริญญาบัตร)
5.สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรังรองเงินเดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา

บริษัท ริงเก ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
77/77 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-197888#22 , 085 -0598768
แฟกซ์ : 038-197800

ติดต่อ : คุณทิพวัลย์

ดูแผนที่