ไฟน์ ทเวนตี้ซิกส์
บริษัท ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด ผลิต - จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ประเภท Wall Art ( งานติดผนัง ) สินค้าทำจากเหล็ก

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : ออกแบบสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
•2.ประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
•3.มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
•4.มีความรับผิดชอบสูง
•5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD หรือ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Draftman
อัตรา : 5
เงินเดือน : 11,500-12,500
สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม AutoCAD , Illustrator , 3D Max
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง
•วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทำงาน ในงานเขียนแบบ
•สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Illustratorได้อย่างชำนาญ
•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นได้
•มีความเข้าใจในการทำแบบขยายและนำเสนอได้อย่างชัดเจน
•**สามารถเขียนแบบตกแต่งภายใน โดยพิจารณาจากภาพ 3D ของ Interior Designerหรือผู้ออกแบบ ได้
•***มีความรับผิดชอบและละเอียด แม่นยำ รอบคอบในงานที่ทำ
•ที่สำคัญรักในงานที่ทำ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Administrator ( ธุรการฝ่ายขาย )
อัตรา : 2
เงินเดือน : 12,000-15,000
สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : 1.ออกใบเสนอราคา โดยใช้ Soft Ware ขององค์กร ( มีการอบรมก่อนการใช้งานจริง )
2. ประสานงานกับทีมขาย , ทีมงานออกแบบ , ทีมผลิต
3.สร้าง Relationship ที่ดีกับลูกค้า และรับสายให้บริการลูกค้า
4.อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี บุคลิคและมนุษสัมพันธ์ดี
•2.ประสบการณ์ในสายงานธุรการ การดูแลทางด้านงานขาย เช่น การทำใบเสนอราคา การประสานงานกับลูกค้า และการสรุปงานขายในแต่ละเดือน
•3.สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี คอมพิวเตอร์,การจัดการ,เลขานุการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•4.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
•5.มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
•6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ปานกลาง ถึงดีมาก ( การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน )
•7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในเกณฑ์ดี ถึงดีมาก ( MS OFFICE , INTERNET )
•** หากมีประสบการณ์ทำงานกับโรงงานอุตสหกรรม มีความรู้ทางด้านโปรแกรม Illustrator จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง CNC
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-12,000
สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 สุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุม เครื่องตัดเหล็ก CNC
2.ดูแลรักษาเครื่อง CNC
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย อายุ 22-40ปี
•2.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี
•3.ประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
•4.วุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่าขึ้นไปทุกสาขาอาชีพ
•5.มีความรูเรื่องการบำรุงรักษาเครื่อง CNC และเครื่องจักร
•6.มีภาวะความเป็นผู้นำสูง , และเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
•7.สามารถยกของหนักได้
•8.ไม่ติดเกณฑ์ทหาร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Sales Project
อัตรา : 10
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้าตกแต่งบ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ม6. และ ปริญญาตรีทุกสาขา
•เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ขาย 2-5 ปี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานได้
•บุคลลิคดี และมีทักษะทางด้านการสื่อสารประสานงานและการเจรจาต่อรอง
•ทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
•มีคอม+ มีรถยนต์ และรู้เส้นทาง
•สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ที่ดี
•เงินเดือน ( 12,000+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+รายได้รวม 15,000 – 30,000 บาท / เดือน )
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเชื่อม ช่างประกอบ
อัตรา : 5
เงินเดือน : 13,000-15,000
สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : ผลิตงานสินค้าตกแต่งบ้านที่ทำจากโลหะ


คุณสมบัติผู้สมัคร :
•สามารถใช้เครื่องเชื่อม อากอนได้ ได้ดี
•สามารถใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้
•สามารถใช้แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ ได้ดี
•ขึ้นรุปชิ้นงานตามแบบได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขายอิสระ
อัตรา : 10
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : พนักงานขาย นอกสถานที่ , ทำยอดขายตามเป้าที่วางแผนให้ , วิ่งขายงานโปรเจ็ค ต่างๆและจัดหา Partner รับสินค้าไปขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•บุคลลิคดี และมีทักษะทางด้านการสื่อสารประสานงานและการเจรจาต่อรอง
•ประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
•มีคอมพิวเตอร์ , มีรถยนต์ และรู้เส้นทาง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

คนงานทั่วไป
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9500
สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท 101
รายละเอียดของงาน : ตัดเหล็ก ตามรูปแบบ
เชื่อมเหล็ก และปรกอบชิ้นส่วนงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•สามารถใช้อุปกร์ช่างพื้นฐานได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มติ่มได้ที่ คุณศุภวรรณ์ หรือส่งประวัติคุณมายัง E-mail : supawan.s@fine26.com , hr@fine26.com & 084-090-6316,098-259-0098

หมายเหตุ รบกวนทุกท่านที่ต้องการสมัครงานโทรนัดล่วงหน้าที่เบอร์ Office คุณศุภวรรณ์ : 084-090-6316, 098-259-0098 เพื่อความสะดวกในการมาสมัคร และสัมภาษณ์งานของทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่สนใจตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ทาง บริษัท ประกาศรับสมัครอยู่ไฟน์ ทเวนตี้ซิกส์
ติดต่อ : ศุภวรรณ์ ศตรัสมี
เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 084-090-6316, 098-259-0098    Fax : 021086630
http://www.fine26.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com