ไฟน์ ทเวนตี้ซิกส์
บริษัท ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด ผลิต - จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ประเภท Wall Art ( งานติดผนัง ) สินค้าทำจากเหล็ก ทำงาน 5 วัน เริ่มงาน 8.00-18.30 น.

สมุหบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 22,000-27,000

สถานที่ทำงาน : ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
จัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้พร้อมการบันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป,จัดเตรียมใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/วางบิล/ ทำเงินสดย่อย
/ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย,จัดทำประกันสังคม,จัดทำรายงานภาษซื้อ-ขาย,จัดทำภาษี ภงด.1,3,53,จัดทำและตรวจนับสินค้า และงานบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง,จัดทำงบกระแสเงินสด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี 3-5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ภายในได้
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร
 • มีความรู้บัญชีด้านขบวนการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,เข้ากับคนง่าย,สามารถรับแรงกดดันได้
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • สามารถทำงบกระแสเงินสดได้
 • ทำงานวันจันทร์-วันศกร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
1.ขับรถขนส่งสินค้า
2.สามารถใช้อุปกรณ์ช่างได้ เช่น สว่านไฟฟ้าา สว่านกระเเท-

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้อุปกรณ์ช่างได้
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,เข้ากับคนง่าย,สามารถรับแรงกดดันได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,500-12,000บาท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
1.เปิดใบสั่งผลิต
2.ประสานงานขายกับลูกค้าและทีมผลิต
3.ประทีมจัดส่งสินค้า
4.ออกใบเสนอราคา
5.สรุปค่าคอมมิชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการ ปวช-ปวส ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,เข้ากับคนง่าย,สามารถรับแรงกดดันได้

ออกแบบผลิตภัณฑ์

อัตรา : 3

เงินเดือน : 17,000-20,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
ออกแบบสินค้าที่ทำจากเหล็ก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD หรือ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขึ้นรูปงานสินค้าได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

Draftman

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,500

สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม AutoCAD , Illustrator , 3D Max

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ในงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Illustratorได้อย่างชำนาญ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นได้
 • มีความเข้าใจในการทำแบบขยายและนำเสนอได้อย่างชัดเจน
 • **สามารถเขียนแบบตกแต่งภายใน โดยพิจารณาจากภาพ 3D ของ Interior Designerหรือผู้ออกแบบ ได้
 • ***มีความรับผิดชอบและละเอียด แม่นยำ รอบคอบในงานที่ทำ
 • ที่สำคัญรักในงานที่ทำ

นักศึกษาฝึกงาน

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
1.แบบสินค้าที่ทำจาก เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลจ และ อลูมิเนียม
2.สามารถขึ้นแบบ ชิ้นงานได้จริง
3. ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักในงานศิลปะ
 • สามรถและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานและเรียนรู้การทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator / Auto Cad ได้

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มติ่มได้ที่ คุณศุภวรรณ์ หรือส่งประวัติคุณมายัง E-mail : supawan.s@fine26.com , hr@fine26.com & 084-090-6316,098-259-0098

หมายเหตุ รบกวนทุกท่านที่ต้องการสมัครงานโทรนัดล่วงหน้าที่เบอร์ Office คุณศุภวรรณ์ : 084-090-6316, 098-259-0098 เพื่อความสะดวกในการมาสมัคร และสัมภาษณ์งานของทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่สนใจตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ทาง บริษัท ประกาศรับสมัครอยู่

ไฟน์ ทเวนตี้ซิกส์
เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 084-090-6316, 098-259-0098
แฟกซ์ : 021086630

ติดต่อ : ศุภวรรณ์ ศตรัสมี

http://www.fine26.com
ดูแผนที่