ไฟน์ ทเวนตี้ซิกส์
บริษัท ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด ผลิต - จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ประเภท Wall Art ( งานติดผนัง ) สินค้าทำจากเหล็ก ทำงาน 5 วัน เริ่มงาน 8.00-18.30 น.

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000-18,000

สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท
2.จัดทำบัญชีต้นทุนผลิคภัณฑ์ต่างๆ
3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
4.จัดทำรายการสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน
5.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญง
 • อายุ 25-50ปี
 • ปวช.-ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีต้นทุน / บัญชีบริหาร
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ , สามารถสื่อสารได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sale

อัตรา : 3

เงินเดือน : 12,000++

สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท

รายละเอียดของงาน
พนักขาย
1.ออกบูทจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
2.จัดหาลูกค้าใหม่รักษาฐานลูกค้าเก่า
3.จะดหางานโปรเจ็ค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง
 • รักการขาย
 • มีบุคลิคที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ
 • มีประสบการจะพิจรณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน /Cost Accounting

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท

รายละเอียดของงาน
จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
1.จัดทำบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
3.จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน
4.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี / ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน /บัญชีบริหาร
 • มีภาวะผู้นำ , สามารถสื่อสารได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีระบบการทำบัญชีพร้อมระบบการจัดเก็บเอกสารที่ตรวจสอบได้
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
 • หากผ่านโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
ออกแบบการทำงานบุุคล และปฏิบัติการเก็บข้อมูลงานด้าน HR ทั้งระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • 2.ประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • 3.มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • 4.มีความรับผิดชอบสูง
 • 5.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • 6.มีภาวะความเป็นผู้นำสูง , และเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • 7.มีทักษะในการสอนงานและการให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี
 • 8.สามารถวางแผนองค์กรณ์ได้และจัดทำเทรนนิ่งได้
 • 9.สามารถวางแผน คิดค้นกลยุทธ์กำหนดนโยบายการทำงานด้านสำนักงานและงานบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและวัดผลได้จริง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15,000-18,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
ออกแบบสินค้าที่ทำจากเหล็ก และ เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD หรือ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขึ้นรูปงานสินค้าได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

ธุรการบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : 855 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 101

รายละเอียดของงาน
ทำงานในส่วนของบัญชี คีย์ข้อมูล เอกสารต่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศไม่จำกัด / อายุ
 • จบ ปวช และ ปวส
 • มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,เข้ากับคนง่าย,สามารถรับแรงกดดันได้
 • สามรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ใช้โปรแกรม Express ทำงานเป็นหลัก

PC พนักงานขายหน้าร้าน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,000 ++

สถานที่ทำงาน : อำเภอหางดง

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลรับผิดชอบยอดขายหน้าร้าน
2.ติดต่อและหาฐานลูกค้ารายใหม่ๆ
3.ดูแลและเช็คสินค้าคงเหลือในร้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-50ปี
 • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และตนเอง
 • สามารถทำงานคนเดียวได้

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มติ่มได้ที่ คุณศุภวรรณ์ หรือส่งประวัติคุณมายัง E-mail : supawan.s@fine26.com , hr@fine26.com & 084-090-6316,098-259-0098

หมายเหตุ รบกวนทุกท่านที่ต้องการสมัครงานโทรนัดล่วงหน้าที่เบอร์ Office คุณศุภวรรณ์ : 084-090-6316, 098-259-0098 เพื่อความสะดวกในการมาสมัคร และสัมภาษณ์งานของทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่สนใจตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ทาง บริษัท ประกาศรับสมัครอยู่

ไฟน์ ทเวนตี้ซิกส์
เลขที่ 855 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 084-090-6316, 098-259-0098
แฟกซ์ : 021086630

ติดต่อ : ศุภวรรณ์ ศตรัสมี

http://www.fine26.com
ดูแผนที่