บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่มีความมั่นคง
ดำเินินธุรกิจมานานเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ต้องการรับสมัคร
บุคลากรที่มีความสามารถ ที่พร้อมจะร่วมงานกับบริษัทฯ
หลายอัตรา


พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมและดูแลการรับชำระหนี้ ติดตามลูกหนี้ และดำเนิน การเร่งรัดหนี้สิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
•- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
•- มีความอดทน ใจเย็น สุภาพ ซื่อสัตย์
•- มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
•- มีพาหนะเป็นของตนเอง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ บังคับคดี
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : ออกติดตาม สืบทรัพย์ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนดระยะเวลา
ปฎิบัติงานนอกบริษัท ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือ
ต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย
•- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
•- มีพาหนะเป็นของตนเอง
•- รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้า/ผู้ช่วยแผนกธุรการ (ปฎิบัติการ)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - ดูแลควบคุมงานด้านเอกสารต่างๆ
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย/หญิง
•- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
•- มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี
•- มีความขยัน และความรับผิดชอบในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - งานด้านบัญชีทั่วไป
- สามารถออกงบการเงินได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีบัญชี
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ใช้แล้ว)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - ติดต่อกับดีลเลอร์ และหรือเต้นท์รถเพื่อจัดทำสัญญาเช่าซื้อ กับลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน
- เปิดตลาดใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับดีลเลอร์ และหรือเต้นท์รถ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
•- มีพาหนะเป็นของตนเอง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ (เช็คเกอร์)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเช่าซื้อรถยนต์
โดยออกตรวจสอบที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อและ
ผู้ค้ำประกัน พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
•- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
•- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - งานด้านเอกสารต่างๆ
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศหญิง
•- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
•- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
•- มีความขยัน และความรับผิดชอบในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานธุรการ (ชั่วคราว)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : บจก.คลังเศรษฐการ
รายละเอียดของงาน : - งานด้านเอกสารต่างๆ
- บันทึกข้อมูล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
www.klangsetagarn.com
E-mail : info@klangsetagarn.com
สมัครด้วยตนเอง เวลา 8.30 - 17.30 นบริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
ติดต่อ : คุณอรพิน ชนะรัชชรักษ์
238/16 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 022740111    Fax : 022740311
http://www.klangsetagarn.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com