โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD,ER,CHECK UP,LR)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ
(OPD,IPD,ER,CHECK UP)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เภสัชกร FULLTIME และ PARTTIME หลายอัตรา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

นักรังสีเทคนิค

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วนมาก)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ทั่วไป(เสิร์ฟอาหาร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาลาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
เสิร์ฟอาหารผู้ป่วยตามแผนกต่าง ๆ
ล้าง เก็บ ภาชนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลควบคุมงานในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
ตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาล
ให้การพยาบาลผู้ป่วย
ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
สอนงาน ร่วมวางแผนงานและประเมินผล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกบัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการระบบงานบัญชีทั้งระบบ (บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย)
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต่างๆ รวมถึงตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง
- รับผิดชอบการปิดบัญชีประจำเดือน พร้อมจัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา
- รวบรวมและสรุปงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีเลขทะเบียนผู้จัดทำบัญชี (CPD)
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
พยาบาลห้องคลอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ขับรถ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ขับรถพยาบาล
บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งใน และผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บริการธุรการทั่วไป
บำรุงรักษายานพาหนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 45 ปี
 • จบการศึกษา ม.6 , ปวช , หรือสูงกว่า
 • มีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือ ใบขับขี่ขนส่งชนิดที่ 1
 • ผ่านงานขับรถพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยผ่านงานขับรถยนต์ในกทม.และต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สุภาพ เรียบร้อย รักงานบริการ

ศัลยแพทย์ทั่วไป (General Surgeon) Full Time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล สต็อกยา และการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้พอต่อความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังยาและเวชภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ซักรีด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ ซัก-อบ-รีด-จัดส่งผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้น ปราศจากเชื้อโรค เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiologist) Full Time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • แพทย์เฉพาะทาง อายุกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Surgeon) Full Time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้กระดูกและข้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ

ศัลยแพทย์ทางมือ - Part Time

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้โรคเฉพาะทางมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางมือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM ได้แก่
- สรรหาคัดเลือก
- Time Attendance
- งานสวัสดิการ
- กฎระเบียบข้อบังคับและแรงงานสัมพันธ์
- จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , นิติศาสตร์ , หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ งาน HRM อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานบุคคลในธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพ/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม Tiger Soft จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
- ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายยอดประเมินให้ผู้รับบริการ
- รับผู้ป่วยเข้าพักเตียง และเตรียมเอกสารตามสิทธิการรักษา
- คิดค่ารักษาพยาบาล ประเมินค่ารักษาพยาบาล
- จัดทำใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงินและรับชำระเงิน
- ส่งยอดรายรับค่ารักษาพยาบาล
- สรุปยอดรายงานทางด้านการเงินทุกประเภท
- จัดส่งเอกสารการเงินสำรับผู้ป่วยใน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้

หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล1 อัตรา ด่วน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ดูแล รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
- วางแผน ควบคุม และติดตามงานด้านบริหารงานบุคคล
- ระบบสรรหาว่าจ้าง
- HRIS & Time Attendance
- งานสวัสดิการ
- กฎระเบียบข้อบังคับและแรงงานสัมพันธ์
- บริหารทีม HRM
- จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถใช้โปรแกรม TA ของ Tiger Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์เคยทำงาน HR โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักโภชนาการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเพื่อจัดอาหารที่ถูกต้อง
คำนวณพลังงานและสารอาหารสำหรับผู้ป่วย
ติดตามประเมินผลภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
ตรวจสอบการจัดอาหารของผู้ป่วยเพื่อจัดอาหารให้ตรงตามคำสั่งแพทย์
จัดทำและพัฒนาเมนูอาหารให้กับผู้ป่วย
ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ อดทน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 564 565 566
แฟกซ์ : 02-185-1444 ต่อ 568

ติดต่อ : คุณนรีรัตน์

www.camillianhospital.org
ดูแผนที่