โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (ICU,OPD,ER)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ
(OPD,IPD,ER,CHECK UP)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เภสัชกร FULLTIME

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

นักรังสีเทคนิค Full Time,Part Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วนมาก)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ประจำ ward ต่าง ๆ อาทิ OPD , IPD , ER ,OR ,ICU

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 , ม.6 ปวช , ปวส ขึ้นไป
 • ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
พยาบาลห้องคลอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขาย - การตลาด (Sales and Marketing Officer)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการออกเยี่ยมลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอขายสินค้า ตลอดจนการติดตามการชำระหนี้จากลูกค้า เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ
 • มีทักษะด้านการขาย การจูงใจ และการเจรจาต่อรอง
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

ผู้จัดการการตลาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
กำหนดกลยุทธ์ทาง การตลาด วางแผนช่องทางการขายและการให้บริการลูกค้า รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนคิดค้นแนวทางการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของตลาดเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของโรงพยาบาล ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มยอดขายให้กับโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารและพัฒนาทีมงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • ทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความเติบโตทางธุรกิจได้
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
หรือส่งอีเมลมาที่ : hrcamillian@gmail.com

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 565,177
แฟกซ์ : 02-185-1444 ต่อ 568

ติดต่อ : คุณนิตยา

http://www.camillianhospital.org
ดูแผนที่