โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (ICU,OPD,ER)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ
(OPD,IPD,ER,CHECK UP)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เภสัชกร FULLTIME

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

นักรังสีเทคนิค Full Time,Part Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วนมาก)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ประจำ ward ต่าง ๆ อาทิ OPD , IPD , ER ,OR ,ICU

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 , ม.6 ปวช , ปวส ขึ้นไป
 • ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ทั่วไป(เสิร์ฟอาหาร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาลาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
เสิร์ฟอาหารผู้ป่วยตามแผนกต่าง ๆ
ล้าง เก็บ ภาชนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ผู้ช่วยเภสัชกร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดยา ตรวจสอบความถูกต้องตามใบสั่งยาและตามคำสั่งเภสัชกร
2. ปฏิบตังานช่วยเภสชกรในงานเภสัชกรรมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยเภสัชกร
 • ถ้าไม่มีประสบการณ์จะฝึกสอนให้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ีบุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
พยาบาลห้องคลอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เวรเปล

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ,ม.6 , ปวช ปวส.
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 • รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างซ่อมบำรุง

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ สาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบสั่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวช.- ปวส. สาขาการไฟฟ้า (สาขาอิเล็คทรอนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
 • สามารถซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้

เจ้าหน้าที่ขับรถ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ขับรถพยาบาล
บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งใน และผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บริการธุรการทั่วไป
บำรุงรักษายานพาหนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 45 ปี
 • จบการศึกษา ม.6 , ปวช , หรือสูงกว่า
 • มีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือ ใบขับขี่ขนส่งชนิดที่ 1
 • ผ่านงานขับรถพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยผ่านงานขับรถยนต์ในกทม.และต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สุภาพ เรียบร้อย รักงานบริการ

แม่ครัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเรื่องการทำอาหารให้ผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถในการทำอาหารท้องถิ่นต่าง ๆ
 • รักงานบริการ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ซักรีด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ ซัก-อบ-รีด-จัดส่งผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้น ปราศจากเชื้อโรค เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
- บันทึกบัญชีลูกหนี้ (AR)
- ตั้งหนี้ ตัดชำระหนี้
- ติดตามการรับชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาสาขาบัญชี ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชีในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
บันทึกรายการรับชำระหนี้
ตั้งหนี้ ตัดหนี้ ในระบบ
ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ทำรายงานเกี่ยวกับการรับชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและรับสารได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก

อัตรา : 1

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
คิดคำนวณค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิปวช. ขึ้นไป ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
- ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายยอดประเมินให้ผู้รับบริการ
- รับผู้ป่วยเข้าพักเตียง และเตรียมเอกสารตามสิทธิการรักษา
- คิดค่ารักษาพยาบาล ประเมินค่ารักษาพยาบาล
- จัดทำใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงินและรับชำระเงิน
- ส่งยอดรายรับค่ารักษาพยาบาล
- สรุปยอดรายงานทางด้านการเงินทุกประเภท
- จัดส่งเอกสารการเงินสำรับผู้ป่วยใน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้

เจ้าหน้าที่ค้นบัตร แผนกเวชระเบียน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
- ค้นหาแฟ้มตามตู้เก็บแฟ้ม
- คัดแยกแฟ้มที่ผ่านการลงรหัสโรค
- จัดเรียงแฟ้มตาม HN. ของแต่ละปี
- จัดเก็บเข้าตู้ตาม HN. ที่ระบุหน้าตู้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีความขยัน อดทน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
หรือส่งอีเมลมาที่ : hrcamillian@gmail.com

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 177
แฟกซ์ : 02-185-1444 ต่อ 568

ติดต่อ : คุณนิตยา

http://www.camillianhospital.org
ดูแผนที่