โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย
บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังได้ทำสัญญากับสำนักงาน
ประกันสังคมและสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เข้าเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน
และพนักงานของบริษัทต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
ตามเงื่อนไขที่กำหนด
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพ
ทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD,OR,PCU,ER)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ Ward ต่าง ๆ
(OPD,IPD,OR,PCU,ER)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
•มีใบประกอบโรคศิลปะ
•สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร FULLTIME และ PARTTIME หลายอัตรา
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
•มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักรังสีเทคนิค
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ประจำห้อง X-Ray
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
•การศึกษาจบปริญญาตรี สาขา รังสี
•มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ช่วยเหลือพยาบาลในการ ดูแลผู้ป่วย , วัดความดัน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•วุฒิืการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
•เรียนจบหลักสูตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือนขึ้นไป
•สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยพยาบาล
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ประจำ ward ต่าง ๆ อาทิ OPD , IPD , ER ,OR ,ICU
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ม.3 , ม.6 ปวช , ปวส ขึ้นไป
•ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
•มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยเภสัชกร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดยา- จ่ายยา ผู้ป่วยตามคำสั่งเภสัชกร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ม. 6 วิทย์-คณิต
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•ถ้าไม่มีประสบการณ์จะฝึกสอนให้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุง
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ สาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบสั่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
•จบ ปวช.- ปวส. สาขาการไฟฟ้า (สาขาอิเล็คทรอนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
•มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
•สามารถซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่ครัว
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบเรื่องการทำอาหารให้ผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความสามารถในการทำอาหารท้องถิ่นต่าง ๆ
•รักงานบริการ
•สามารถเริ่มงานได้ทันที
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ทั่วไป(โภชนาการ)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาลาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : เสิร์ฟอาหารผู้ป่วยตามแผนกต่าง ๆ
ล้าง เก็บ ภาชนะ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 18 ปีชึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีใจรักงานบริการ
•สามารทำงานเป็นกะได้
•ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
•สามารถเริ่มงานได้ทันที
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิล้ลียน
รายละเอียดของงาน : วางแผนควบคุมดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 29-35 ปี
•จบปริญญาตรี สาขา (การไฟฟ้า ,อิเล็คทรอนิค,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
•มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
•มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลวิสัญญี
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : คอยช่วยเหลือวิสัญญีแพทย์
ดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด/ระงับความรู้สึก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
•3. หากมีประสบการณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการ IPD 2
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : -ประสานงานกับแผนกเวชระเบียนในการยืมหรือคืนประวัติการรักษาของผู้ป่วย
-จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น รายงานผลตรวจพิเศษ , บันทึกทางการพยาบาล ฯลฯ ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย
-บันทึกสถิติผู้ป่วยรายวันตามแบบบันทึกของหน่วยงาน
-ควบคุมการเบิกและจัดเก็บเวชภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•2.จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส
•3.มีใบผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 840 ชั่วโมง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : - นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวินิจฉัยของผู้รับบริการระหว่างหน่วยบริการ
- นำส่งสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานบริการไปยังห้องปฏิบัติการตามการร้องขอจากหน่วยงาน
- นำส่งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการไปยังหน่วยบริการตามสิทธิการรักษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป
•จบวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
•มีใจรักงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก1 , ผู้ป่วยนอก3
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
•มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
•มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกเคลื่อนย้าย
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
•จบวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม World Excel ได้
•มีประสบการณ์งานด้านเคลื่อนย้ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ
รายละเอียดของงาน : - ต้อนรับและให้ข้อมูลกระบวนการเข้ารับบริการกับผู้มารับบริการ
- ทำข้อมูลเกี่ยวกับการออกตรวจแพทย์
- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•เพศหญิง
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
•มีใจรักงานบริการ
•สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักโภชนาการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ หรือที่เกี่ยวข้อง
•เพศหญิง
•มีใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ
รายละเอียดของงาน : นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพและโปรโมชั่นต่างๆแก่บริษัทกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบปริญญาตรี สาขาการตลาด
•มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5โรงพยาบาลคามิลเลียน
ติดต่อ : คุณนรีรัตน์
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 564 565 566    Fax : 02-185-1444 ต่อ 568
www.camillianhospital.org

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com