โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD,ER,CHECK UP,LR)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ
(OPD,IPD,ER,CHECK UP)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
•มีใบประกอบโรคศิลปะ
•สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร FULLTIME และ PARTTIME หลายอัตรา
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
•มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักเทคนิคการแพทย์
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ,เจาะเลือด ,วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
•การศึกษาจบปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
•มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักรังสีเทคนิค
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
•การศึกษาปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
•มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วนมาก)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
•สามารถเริ่มงานได้ทันที
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ทั่วไป(เสิร์ฟอาหาร)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาลาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : เสิร์ฟอาหารผู้ป่วยตามแผนกต่าง ๆ
ล้าง เก็บ ภาชนะ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีใจรักงานบริการ
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : ดูแลควบคุมงานในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
ตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาล
ให้การพยาบาลผู้ป่วย
ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
สอนงาน ร่วมวางแผนงานและประเมินผล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
•มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบัญชี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : - บริหารจัดการระบบงานบัญชีทั้งระบบ (บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย)
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต่างๆ รวมถึงตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง
- รับผิดชอบการปิดบัญชีประจำเดือน พร้อมจัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา
- รวบรวมและสรุปงบประมาณประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
•จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีเลขทะเบียนผู้จัดทำบัญชี (CPD)
•มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป
•มีภาวะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลห้องคลอด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : พยาบาลห้องคลอด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
•มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
•มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ขับรถ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งใน และผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บริการธุรการทั่วไป
บำรุงรักษายานพาหนะ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 45 ปี
•จบการศึกษา ม.6 , ปวช , หรือสูงกว่า
•มีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือ ใบขับขี่ขนส่งชนิดที่ 1
•ผ่านงานขับรถพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยผ่านงานขับรถยนต์ในกทม.และต่างจังหวัด
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•สุภาพ เรียบร้อย รักงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ศัลยแพทย์ทั่วไป (General Surgeon) Full Time
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : ตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Digital Marketing and Graphic design
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานส่งเสริมการตลาด Online / Digital Marketing
เพิ่มช่องทางในการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media
ออกแบบและดูแลสื่อของโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
•ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
•สามารถทำงาน Artwork และ Graphic Design ได้เป็นอย่างดี
•หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing หรือ Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล สต็อกยา และการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้พอต่อความต้องการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี
•มีประสบการณ์งานคลังยาและเวชภัณฑ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : - บันทึกบัญชีลูกหนี้ (AR)
- ติดตามการรับชำระหนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษาสาขาบัญชี ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้
•หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชีในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiologist) Full Time
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•แพทย์เฉพาะทาง อายุกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Surgeon) Full Time
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้กระดูกและข้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ศัลยแพทย์ทางมือ - Part Time
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
รายละเอียดของงาน : ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้โรคเฉพาะทางมือ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ศัลยแพทย์เฉพาะทางมือ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5โรงพยาบาลคามิลเลียน
ติดต่อ : คุณนรีรัตน์
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 564 565 566    Fax : 02-185-1444 ต่อ 568
www.camillianhospital.org

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com