โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (OPD,IPD,ER,CHECK UP,LR)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ
(OPD,IPD,ER,CHECK UP)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เภสัชกร FULLTIME และ PARTTIME หลายอัตรา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

นักรังสีเทคนิค

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วนมาก)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลควบคุมงานในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
ตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาล
ให้การพยาบาลผู้ป่วย
ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
สอนงาน ร่วมวางแผนงานและประเมินผล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการทางการพยาบาลในหน่วยงานคลินิก อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกบัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการระบบงานบัญชีทั้งระบบ (บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย)
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต่างๆ รวมถึงตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง
- รับผิดชอบการปิดบัญชีประจำเดือน พร้อมจัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา
- รวบรวมและสรุปงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีเลขทะเบียนผู้จัดทำบัญชี (CPD)
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
พยาบาลห้องคลอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -

แม่ครัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเรื่องการทำอาหารให้ผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถในการทำอาหารท้องถิ่นต่าง ๆ
 • รักงานบริการ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ศัลยแพทย์ทั่วไป (General Surgeon) Full Time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

Digital Marketing and Graphic design

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานส่งเสริมการตลาด Online / Digital Marketing
เพิ่มช่องทางในการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media
ออกแบบและดูแลสื่อของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงาน Artwork และ Graphic Design ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing หรือ Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล สต็อกยา และการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้พอต่อความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังยาและเวชภัณฑ์

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiologist) Full Time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • แพทย์เฉพาะทาง อายุกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Surgeon) Full Time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้กระดูกและข้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ

ศัลยแพทย์ทางมือ - Part Time

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
ตรวจ วินิจฉัย รักษา คนไข้โรคเฉพาะทางมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางมือ

อายุรแพทย์ทั่วไป - (General Internists) - Full Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
อายุรแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุรแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

กุมารแพทย์ - (Pediatrician)- Part Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
กุมารแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กุมารแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์

อายุรแพทย์โรคทรวงอก - (Chest physician) - Part Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
อายุรแพทย์โรคทรวงอก - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทรวงอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุรแพทย์โรคทรวงอก - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทรวงอก

อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร (GI MED) - Part Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหาร

อายุรแพทย์โรคปอด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
อายุรแพทย์โรคปอด
ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคปอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุรแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
หรือส่งอีเมลมาที่ : hrcamillion@gmail.com

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 177
แฟกซ์ : 02-185-1444 ต่อ 568

ติดต่อ : คุณนิตยา

http://www.camillianhospital.org
ดูแผนที่