โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เปิดให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด และรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลจะให้การรักษาทางด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แล้วยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมิติทางลึก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรมและคุณภาพทางสังคมเป็นประเด็นสำคัญคอยกำกับมาตรฐานทางวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม

พยาบาลวิชาชีพ (ICU,OPD,ER)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ประจำ
(OPD,IPD,ER,CHECK UP)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถทำงานเป็นกะ เช้า / บ่าย / ดึก ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เภสัชกร FULLTIME

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

นักรังสีเทคนิค Full Time,Part Time

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วนมาก)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ประจำ ward ต่าง ๆ อาทิ OPD , IPD , ER ,OR ,ICU

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 , ม.6 ปวช , ปวส ขึ้นไป
 • ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ทั่วไป(เสิร์ฟอาหาร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาลาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
เสิร์ฟอาหารผู้ป่วยตามแผนกต่าง ๆ
ล้าง เก็บ ภาชนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หัวหน้าแผนกบัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการระบบงานบัญชีทั้งระบบ (บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย)
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต่างๆ รวมถึงตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง
- รับผิดชอบการปิดบัญชีประจำเดือน พร้อมจัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา
- รวบรวมและสรุปงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีเลขทะเบียนผู้จัดทำบัญชี (CPD)
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
พยาบาลห้องคลอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เวรเปล

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ,ม.6 , ปวช ปวส.
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 • รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

แม่ครัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเรื่องการทำอาหารให้ผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถในการทำอาหารท้องถิ่นต่าง ๆ
 • รักงานบริการ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ซักรีด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ ซัก-อบ-รีด-จัดส่งผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้น ปราศจากเชื้อโรค เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
- บันทึกบัญชีลูกหนี้ (AR)
- ตั้งหนี้ ตัดชำระหนี้
- ติดตามการรับชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาสาขาบัญชี ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชีในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน

รายละเอียดของงาน
ช่วยนักรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานในห้อง x-ray

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20- 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน สุขุมวิม55(ทองหล่อ)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM ได้แก่
- สรรหาคัดเลือก (Recruitment)
- งานระบบบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance)
- งานสวัสดิการ (Welfare and Benefits)
- กฎระเบียบข้อบังคับและแรงงานสัมพันธ์ (Rule and Regulation /Employee Relation)
- งานฐานข้อมูล และประวัติพนักงาน (Employee Data)
- จัดทำรายงานสถิติพนักงาน (Employee Statistics)
- งานกิจกรรรมพนักงาน (HR Activities)
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , นิติศาสตร์ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ งาน HRM อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ รักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง
 • ทัศนคติดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานบุคคลในธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม Tiger Soft จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ

รายละเอียดของงาน
- ต้อนรับและให้ข้อมูลกระบวนการเข้ารับบริการกับผู้มารับบริการ
- ทำข้อมูลเกี่ยวกับการออกตรวจแพทย์
- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครงานมาทาง www.jobth.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
หรือส่งอีเมลมาที่ : hrcamillian@gmail.com

โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-185-1444 ต่อ 177
แฟกซ์ : 02-185-1444 ต่อ 568

ติดต่อ : คุณนิตยา

http://www.camillianhospital.org
ดูแผนที่