บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท แอสเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์(ประเทศไทย)ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ.2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทลื้กิจเจริญแสง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟมานานกว่า 40 ปี โดยความร่วมมือ
ด้านเทคนิคกับ บริษัท HITACHI LIGHTING ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อผลิต จำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างอื่น ๆ
สำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 2550
บริษัท

พนักงานฝ่ายผลิต(ด่วน)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ขั้นต่ำ
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
รายละเอียดของงาน : ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.ไม่จำกัดเพศ
•2.วุฒม.3ขึ้นไป-ปวช
•3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

R&D LED Engineer ทีม2 (ด่วน)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000-20,000
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : -ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (LED)
-ประสานงานกิจกรรมการผลิตของโรรงาน
-เสนอแนะกระบวนถ่ายโอนและเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิงอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทางด้าน Product Development
•มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ในในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
•ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Product Design LED Engineer
อัตรา : 1
เงินเดือน : 18,000-20,000
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : -ทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (LED)
-ประสานงานกิจกรรมการผลิตของโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการถ่ายโอนและเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ LED
•มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
•ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลา
•มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD,Solid Work อยู่ในระดับดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานทั่วไป (ผู้พิการ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ขั้นต่ำ
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : - ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- มีบัตรประจำตัวบุคคลทุพพลภาพ
•- สามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น
•- อายุไม่เกิน 35 ปี
•- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

R&D Engineer ทีม 1
อัตรา : 1
เงินเดือน : 18,000-20,000
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (LED)
-ประสานงานกิจกรรมการผลิตของโรรงาน
-เสนอแนะกระบวนถ่ายโอนและเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิงอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์ 2 ปี ทางด้านการออกแบบวงจร Power Electronics
•สามารถใช้โปรแกรมข่วยในการออกแบบ เช่น Aitium Design,PSpice,MATLAB,LTspice,Labview
•มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
•ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิค/ช่างคุมเครื่องจักร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : ควมคุมและดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับปวช/ปวส.ทุกสาขา
•สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
•สามารถทำงานเป็นกะและทำ OT ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QA. Manger
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : บริหารจัดหารทีมงานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 27-32
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์ทางด้าน R&D,QA./QC.,Process Engineer ไม่น้อยกว่า 2ปี หากมีประสบการณ์ทางด้าน LED Lighting จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
•สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเชื่อมอาร์กอน/ช่างเชื่อมอลูมิเนียม
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : งานเชื่อมอลูมิเนียม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•สามารถเชื่อมอลูมิเนียมขนาด 0.8 มม.ได้
•มีประสบการณ์เชื่อมอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 2 ปี
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท รถประจำทางสาย 105 ,ปอ.68,ปอ.140 ลงมหาชัยเมืองใหม่ (นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามาที่บริษัท ติดต่อป้อมยามที่ 2 ) หรือส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ หรือสมัครงานทาง Online ของjobth.com ได้บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
ติดต่อ : คุณหนึ่งฤทัย เกิดมณี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
29/11 ม.3 ถนนพระราม2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 086-316-8609 (หนึ่งฤทัย)    Fax :
http://www.lekise.co.th

Jobs power By JobTH.com