บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท แอสเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์(ประเทศไทย)ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ.2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทลื้กิจเจริญแสง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟมานานกว่า 40 ปี โดยความร่วมมือ
ด้านเทคนิคกับ บริษัท HITACHI LIGHTING ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อผลิต จำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างอื่น ๆ
สำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 2550
บริษัท

Regional Sales Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 0
สถานที่ทำงาน : lekise lighting Ltd.
รายละเอียดของงาน : This position is the leader and might have the direct reports comprised of regional country staffs. This leader is accountable for achieving the regional sales and profitability goals. This role provides direction and leadership to the team members (if any) while responsible for the customer satisfaction and market share and growth within the designated regional geography.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.Bachelor's degree in electrical engineer or business administration with an MBA is a plus.
•2.Minimum five years commercial sales experience, specializing in lighting products.
•3.Equipped with skill sets in sales channel development, regional market analysis and partner account plan development and reviews.
•4.Demonstrated record of achievement in a prior sales position.
•5.Strong negotiation and closing skills.
•6.Self-starter, multi-tasking and ability to interact with any level within an organization.
•7.Proven oral, written, telephone and presentation skills in English.
•8.Ability to learn and retain product specific information and utilize to position the features and benefits to customers.
•9.Computer literate with knowledge of all Microsoft Office Applications especially Excel and PowerPoint.
•10.Able to travel.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานฝ่ายผลิต(ด่วน)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ขั้นต่ำ
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
รายละเอียดของงาน : ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิม.3ขึ้นไป-ปวช
•3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

R&D LED Engineer ทีม2 (ด่วน)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000-20,000
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : -ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (LED)
-ประสานงานกิจกรรมการผลิตของโรรงาน
-เสนอแนะกระบวนถ่ายโอนและเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิงอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทางด้าน Product Development
•มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ในในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
•ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานทั่วไป (ผู้พิการ)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ขั้นต่ำ
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : - ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- มีบัตรประจำตัวบุคคลทุพพลภาพ
•- สามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น
•- อายุไม่เกิน 35 ปี
•- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

R&D Engineer ทีม 1
อัตรา : 1
เงินเดือน : 18,000-20,000
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (LED)
-ประสานงานกิจกรรมการผลิตของโรรงาน
-เสนอแนะกระบวนถ่ายโอนและเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิงอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์ 2 ปี ทางด้านการออกแบบวงจร Power Electronics
•สามารถใช้โปรแกรมข่วยในการออกแบบ เช่น Aitium Design,PSpice,MATLAB,LTspice,Labview
•มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
•ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิค/ช่างคุมเครื่องจักร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : ควมคุมและดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับปวช/ปวส.ทุกสาขา
•สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
•สามารถทำงานเป็นกะและทำ OT ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QA. Manger
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : บริหารจัดหารทีมงานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 27-32
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์ทางด้าน R&D,QA./QC.,Process Engineer ไม่น้อยกว่า 2ปี หากมีประสบการณ์ทางด้าน LED Lighting จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
•สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเชื่อมอาร์กอน/ช่างเชื่อมอลูมิเนียม
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : งานเชื่อมอลูมิเนียม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•สามารถเชื่อมอลูมิเนียมขนาด 0.8 มม.ได้
•มีประสบการณ์เชื่อมอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 2 ปี
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท รถประจำทางสาย 105 ,ปอ.68,ปอ.140 ลงมหาชัยเมืองใหม่ (นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามาที่บริษัท ติดต่อป้อมยามที่ 2 ) หรือส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ หรือสมัครงานทาง Online ของjobth.com ได้บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
ติดต่อ : คุณหนึ่งฤทัย เกิดมณี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
29/11 ม.3 ถนนพระราม2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 086-316-8609 (หนึ่งฤทัย)    Fax :
http://www.lekise.co.th

Jobs power By JobTH.com