บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท แอสเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์(ประเทศไทย)ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ.2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทลื้กิจเจริญแสง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟมานานกว่า 40 ปี โดยความร่วมมือ
ด้านเทคนิคกับ บริษัท HITACHI LIGHTING ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อผลิต จำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างอื่น ๆ
สำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 2550
บริษัท

R&D LED Engineer ทีม2 (ด่วน)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000-20,000
สถานที่ทำงาน : บ.เลคิเซ่ ไลท์ติ้งจำกัด
รายละเอียดของงาน : -ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (LED)
-ประสานงานกิจกรรมการผลิตของโรรงาน
-เสนอแนะกระบวนถ่ายโอนและเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงงาน
-เสนอแนะกระบวนการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิงอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทางด้าน Product Development
•มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ในในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
•ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่คิดค่าจ้างเงินเดือน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลสถิติการมามำงานของพนักงาน
2.ทำสรุปเงงินเดือน ( PayPoll โปรแกรมสำเร็จรูป )
3.สรุป OT พนักงาน
4.บันทึกการทำงานของพนักงาน
5.เอกสารภาษีเงินได้ ประกันสังคม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ( หญิง )
•2.จบวุฒิ ปวส.-ป.ตรี
•3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel ,PowerPoint)
•4.มีประสบการณ์ด้านการคิดเงินเดือน ( Payroll โปรแกรมสำเร็จรูป)
•5.หากเป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณา ( จ.สมุทรสาคร) ( ด่วนมาก )
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ Document Control
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : 29/22 ม.3 ถ.พระราม2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลและควบคุมาตรฐานISO9001:2800, ISO14001 ,ISO18001
2.รับผิดชอบด้านระบบเอกสารในการจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสาร
3.วางแผนและดำเนินการในกิจกรรมต่างๆด้านISO(InternalAudit,Management Review)
4.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนให้มีประสิทธิภาพ
5.อบรมพนักงานด้านระบบมาตรฐานISO
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศหญิง อายุ25-35ปี
•2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
•3..มีประสบการณ์ด้าน Document Control 2 ขึ้นไป
•4.มีประสบการณ์หรือมีแนวคิดด้านระบบการจัดการเอกสารองค์กร
•5.มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : 29/22 ม.3 ถ.พระราม2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
รายละเอียดของงาน : 1.ประสานงานควบคุมการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์(เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Solar roof)
2.สำรวจหน้างานกับผู้รับเหมาควบคุมตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ25-35ปี
•จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ทำBOQสินค้าได้
•มีความรู้ในระบบติดตั้งไฟฟ้าอาคารบ้านและโรงงาน
•ถ้ามีประสบการณ์ด้านระบบติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ
•ขับขี่รถยนต์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างควบคุมเครื่องผลิตชิ้นงาน
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด ด่วนมาก
รายละเอียดของงาน : คุมเครื่องผลิตชิ้นงาน เครื่องกลึง,เครื่องกัด,เครื่อง CNC ( ด่วนมาก )
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อาายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิมัธยมศึกษา- ปวช.-ปวส. ขึ้นไป ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำโอทีได้ ,เข้ากะได้
•สุขภาพแข็งแรง
•มีประสบการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9000 (ไม่รวมโอที)
สถานที่ทำงาน : The Paseo Park ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงระหว่าง ถ.เพชรเกษม และ ถ.บรมราชชนนี ใกล้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับเนติบัณฑิตสภา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลการเสิร์ฟอาหาร และบริการลูกค้า
2.เวลาเข้างาน 10.00-20.00 น.
3.มีโอทีทุกวัน 20.00-22.00 น.(วันละ2ชม.)
4.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้
5.มี Service Charge 10% และ Tips ให้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย-หญิง
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความขยัน อดทน มีใจรักการบริการ
•มีสุขภาพแข็งแรง
•มีทัศนคติเชิงบวก
•ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานเก็บเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10,000 (ไม่รวมโอที)
สถานที่ทำงาน : The Paseo Park ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงระหว่าง ถ.เพชรเกษม และ ถ.บรมราชชนนี ใกล้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับเนติบัณฑิตสภา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลการเก็บเงินลูกค้าที่แคชเชียร์
2.ช่วยดูแลการเสิร์ฟอาหาร และบริการลูกค้า
3.เวลาเข้างาน 10.00-20.00 น.
4.มีโอทีทุกวัน 20.00-22.00 น.(วันละ2ชม.)
5.ทำงานสัปดาห์ละ6วัน มีอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้
6.มี Service Charge10% และ Tips ให้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความขยัน อดทน มีใจรักการบริการ
•ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานบาร์น้ำ/เครื่องดื่ม
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10,000 (ไม่รวมโอที)
สถานที่ทำงาน : The Paseo Park ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงระหว่าง ถ.เพชรเกษม และ ถ.บรมราชชนนี ใกล้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับเนติบัณฑิตสภา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ให้บริการและแนะนำรายการเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับลูกค้า
2.เวลาเข้างาน 10.00-20.00 น.
3.มีโอทีทุกวัน 20.00-22.00 น.(วันละ2ชม.)
4.ทำงานสัปดาห์ละ6วัน มีอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้
5.มี Service Charge10% และ Tips ให้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย-หญิง
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความขยัน อดทน มีใจรักการบริการ
•มีสุขภาพแข็งแรง
•มีทัศนคติเชิงบวก
•ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานล้างจาน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9,000 (ไม่รวมโอที)
สถานที่ทำงาน : The Paseo Park ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงระหว่าง ถ.เพชรเกษม และ ถ.บรมราชชนนี ใกล้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับเนติบัณฑิตสภา
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลการทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน และอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟให้ลูกค้า
2.ตรวจนับสต็อกจาน ชาม ช้อน และอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟให้ลูกค้า
3.เวลาเข้างาน 10.00-20.00 น.
4.มีโอทีทุกวัน 20.00-22.00 น.(วันละ2ชม.)
5.ทำงานสัปดาห์ละ6วัน มีอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้
6.มี Service Charge 10% และ Tips ให้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความขยัน อดทน มีใจรักการบริการ
•มีสุขภาพแข็งแรง
•มีทัศนคติเชิงบวก
•ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท รถประจำทางสาย 105 ,ปอ.68,ปอ.140 ลงมหาชัยเมืองใหม่ (นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามาที่บริษัท ติดต่อป้อมยามที่ 2 ) หรือส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ หรือสมัครงานทาง Online ของjobth.com ได้บริษัท เลคิเซ่ จำกัด
ติดต่อ : คุณนภษร โพธิ์โต (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
29/11 ม.3 ถนนพระราม2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-419-200 ต่อ 1412หรือ 1402 ,089-816-3061    Fax :
http://www.lekise.co.th

Jobs power By JobTH.com