บริษัท จตุรมาศ จำกัด
บริษัท จตุรมาศ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 50 ปี บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานสะพาน งานถนน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำโดยบริษัทฯรับเหมางานทั่วประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี

พนักงานบัญชี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : ในสำนักงาน และหน้างานจังหวัดต่างๆ

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
2. ทำใบเสนออนุมัติค่าใช้จ่าย
3. ทำใบสำคัญรับ-จ่ายเช็ค
4. สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน
5. ทำบัญชีต่างๆให้กับบริษัท อาทิ บัญชีพัสดุ บัญชีรายจ่าย ๆลๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย
 • พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความขยัน อดทน ซื้อสัตย์
 • สามารขับรถยนต์ได้
 • เงินเดือนตามตกลง
 • สามารถปฏิบัติงานในสำนักงาน หรือ หน้างานจังหวัดอื่นได้

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ - ด่วนที่สุด

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
- ดูแลระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานประจำวัน
- จัดอบรมมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทแก่พนักงาน
- ให้คำแนะนำและสำรวจ ร่วมสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไขรวมถึงการประเมินผล
- ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการจัดประชุมด้านความปลอดภัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
 • ต้องมีใบรับรองวิชาชีพ จป.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถเดินทางไปดูงานตามหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี กรุงเทพฯ และอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี (สาขาเลขานุการ หรือ สาขาบัญชี)
 • สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพ และพักแรมในกรุงเทพฯ ในวันที่ทำงานได้
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันศุกร์ - วันอังคาร หยุด 2 วัน คือ วันพุธ และวันพฤหัสบดี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ Auto และ เกียร์ธรรมดาได้
 • ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิ ประสบการณ์ และฝีมือการทำงาน
 • สถานที่ทำงานจังหวัดกาญจนบุรี กรุงเทพ และอื่นๆ

พนักงานขับรถบด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
บดดิน,บดถนน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • สามารถอยู่หน้างานโครงการก่อสร้างได้

วิศวกร หรือโฟร์แมน ระบบงานประปา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
1.สามารถถอดแบบท่อประปา โรงผลิตน้ำประปาได้
2.ให้รายละเอียด Spac เพื่อสั่งชิ้นส่วนงานประปาได้
3.ควบคุมพนักงานให้เดินท่อในโรงงานประปา
4.สามารถตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแรงสูงในโรงงานผลิต
5.สามารถติดตั้งระบบประปา ในโรงผลิตน้ำประปาทั้งระบบ และทดสอบระบบให้แล้วเสร็จ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบวิศวกร หรือโฟร์แมน ในสาขาเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, โลหะ, อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการติดตั้งระบบประปาอย่างน้อย 5 ปี

คนสวน (เฝ้าสวน)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : ในไร่ต่างๆ หลายแห่ง หลายอำเภอ

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้
2.ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ
3.ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ
4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20-50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

พนักงานขับรถแบ๊คโฮ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
-ขับรถแบ๊คโฮ เกี่ยวกับงานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลประทาน งานสร้างอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์

คนงานการเกษตร

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และดูแลพืชไร่ต่างๆ ได้
2. ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ
3. ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/ หญิง ก็ได้
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถลงมือทำงานด้วยตนเองได้
 • พักที่ไร่/ สวนได้

พนักงานธุรการสนาม

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ทุกภาค เว้น 3 จังหวัดภาคใต้

รายละเอียดของงาน
-ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
-งานอื่นๆ ตามที่นายจ้างสั่ง/มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตใบขับขี่)
 • ถ้ามีวุฒิทางช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างยนต์ ช่างกล ฯลฯ เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel
 • สามารถใช้ Internet ได้ เช่น รับ-ส่ง E-mail
 • มีความขยัน อดทน ไหวพริบดี รักงานธุรการสนาม มีความรับผิดชอบ
 • สามารถปฏิบัติงานภาคสนามระยะยาวได้

ผู้ช่วย โฟร์แมนระบบประปา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-ทำเกี่ยวกับการวางระบบประปา
-เดิน/สำรวจแนวท่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับระบบประปา 2 ปี ขึ้นไป

วิศวกรสำรวจ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
- สำรวจวางแนวก่อสร้าง, สำรวจหาระดับก่อสร้าง, ทำหมุดลักฐานต่างๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน, หมุด BM-PI, หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
 • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมสำรวจ)
 • สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำสำรวจ วางระดับ วางแนว ตรวจสอบ ทำหมุดหลักฐานต่างๆ ได้

โฟร์แมนสำรวจ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ตรวจสอบ ทำโปร์ไฟล์(profile) ที่เกี่ยวกับงานสร้างทาง สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร ประปา ระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขางานสำรวจ)
 • สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถทำแนว วางระดับ ตรวจสอบระดับเสาเข็ม งานถนน (วางระดับถนน) งานดิน งานลูกรัง งานพื้นทาง ผิวทาง งานอาคาร งานให้แนวและระดับ งานประปา ระบบต่างๆ และงานอาคารได้

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-เชื่อมโลหะ
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือช่างเชื่อมชำนาญงาน
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
 • มีประสบการณ์ในงานเชื่อมโลหะฃนิดต่างๆ

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-เชื่อมท่อ HDPE
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขางานที่เกี่ยวข้อง) หรือช่างเชื่อม HDPE ชำนาญงาน แต่ไม่มีวุฒิ
 • มีประสบการณ์ในงานเชื่อมท่อ HDPE
 • ใช้เครื่องเชื่อมท่อ HDPE ได้ดี

ช่างเชื่อม

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-เชื่อมเหล็ก/โลหะ
-ขึ้นรูป/ต่อโครงสร้าง
-ติดตั้งประกอบ
-อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) หรือช่างเชื่อมชำนาญงาน
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี
 • สามารถใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า/แก๊ส ได้
 • สามารถใช้เครื่องตัด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

พนักงานขับรถเครน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
พนักงานขับรถเครน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินถล่ม งานทาง งานสะพาน งานชลประทาน ประจำหน้างานจังหวัดต่างๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์/ชำนาญในการขับรถเครน 45 ตัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป
 • สามารถอยู่หน้างานได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพยา ไม่ติดเหล้า
 • เงินเดือนตามตกลง

Site Engineer

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
 • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)
 • สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำ Line, Survey, ส่องกล้อง, ระดับ, วางแนว ได้

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

อัตรา : หลายตำแหน่ง

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย บรรทุกวัสดุก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความชำนาญการขับรถ 10 ล้อ และรถดั้ม
 • มีใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป
 • สามารถอยู่หน้างานได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพยา ไม่ติดเหล้า
 • เงินเดือนตามตกลง

วิศวกรโยธา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
 • สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้
 • สามารถประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

Project Engineer

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 27 - 39 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.)
 • สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัด และขับรถได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างถนน สะพาน อาคารโรงงานผลิตน้ำประปา หรือเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำ
 • สามารถทำ Survey, ถอดแบบ, ทำระดับ, ประมาณราคางานก่อสร้าง, ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป หรือตามตกลง

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ, รถเกรด, รถดั้มพ์,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ, รถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 - 45 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป) หรือ
 • วุฒิ ปวช. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป) หรือ
 • วุฒิ ม.6 (ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป) หรือ
 • วุฒิ ม.3 (ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป)
 • ช่างชำนาญงาน มีผลงานซ่อมเครื่องจักรหนักแล้วเสร็จ เป็นหลักฐานเชื่อถือได้

โฟร์แมนก่อสร้าง

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานเขื่อนชลประทาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
 • วุฒิปวช, ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
 • สามารถถอดแบบ เขียบแบบ คิดปริมาณงาน ฯลฯ ได้
 • สามารถส่องกล้อง เพื่อตรวจสอบระดับ และวางแนวได้

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-วางระบบบัญชีได้
-ทำงบบิล ส่งหน่วยงานราชการได้
-ทำบัญชีส่งสรรพากรได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (บัญชี)
 • เซ็นต์งบได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือใกล้เคียง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • วางระบบบัญชีได้
 • จัดทำงบดุลย์ เซ็นต์งบ ส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร

โฟร์แมน (สนาม)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น

รายละเอียดของงาน
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน (งานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. หรือ วุฒิ ปวช. อาวุโส (สาขาวิชาสำรวจ/โยธา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
 • สามารถทำ Survey ได้
 • ถอดแบบและประมาณราคาได้

โฟร์แมน การใช้เครื่องจักร

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตกลงราคา

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวช. (สาขาช่างยนต์, กลโรงงาน, โลหะ เป็นต้น)
 • มีความเขียวชาญ/ชำนาญ ในการใช้เครื่องจัก อย่างน้อย 3 ประเภท เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี เช่น
 • -ขับรถแบ็คโฮ
 • -ขับรถสิบล้อ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป)
 • -ขับรถแทร็กเตอร์
 • -ขับรถเกรด เป็นต้น

หัวหน้าชุดเกษตรกร(ป.ตรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน)
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพักที่ไร่/ สวนได้
 • เงินเดือนตามตกลง
 • สถานที่ทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี
 • ขับขี่รถยนต์ได้/ มีใบขับขี่

หัวหน้าชุดเกษตรกร(ปวส.)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส.สาขาการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน)
 • มีประสบการณ์ในการทำพืชไร่ และสวน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพักที่ไร่/ สวนได้
 • สถานที่ทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี
 • เงินเดือนตามตกลง
 • ขับขี่รถยนต์ได้/ มีใบขับขี่

พนักงานการเกษตร

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และดูแลพืชไร่ต่างๆ ได้
2. ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ ได้
3. ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถลงมือทำการเกษตรกรด้วยตนเองได้
 • พักที่ไร่/ สวนได้
 • เงืนเดือนตามตกลง
 • สถานที่ทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี

ช่างไม้ ช่างปูน หรือ ช่างเหล็ก

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ในจังหวัดกาญจนบุรี และตามไซด์งาน

รายละเอียดของงาน
.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขำนาญในงานไม้ 3 ปี ขึ้นไป หรือ
 • มีความชำนาญในงานปูน 3 ปี ขึ้นไป หรือ
 • มีความชำนาญในงานเหล็ก 3 ปี ขึ้นไป หรือ
 • มีความชำนาญงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับช่างอื่นๆ

พนักงานขับรถไถ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี และไซด์งานต่างๆ

รายละเอียดของงาน
ดัน ไถ แปล และปรับพื้นที่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถอยู่หน้างานได้

วิธีการรับสมัครงาน
1. พิจารณาจากใบสมัคร ( โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด )
2. โทรนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล
3. มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง / สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยผู้บริหาร

บริษัท จตุรมาศ จำกัด
165/34 หมู่3 ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-600643
แฟกซ์ : 034-600645

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

ดูแผนที่