บริษัท จตุรมาศ จำกัด
บริษัท จตุรมาศ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 50 ปี บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานสะพาน งานถนน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำโดยบริษัทฯรับเหมางานทั่วประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี


ช่างสำรวจ โฟร์แมนงานสำรวจ
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ภาคอีสาน ภาคใต้ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน)
รายละเอียดของงาน : สำรวจวางแนว ทำระดับ ทำโปร์ไฟล์(profile)ที่หน้างานก่อสร้างทาง หรือสะพาน หรือเขื่อนกันดิน เขื่อนชลประทาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย
•2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
•3. สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถแบคโฮ รถแมคโคร
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามความสามารถ ขั้นต่ำสุดเริ่มที่ 10,000 บาท / เดือ
สถานที่ทำงาน : ปัุจจุบันอยู่จังหวัด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ
รายละเอียดของงาน : -ขับรถแบคโฮ งานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลทาน

-ขับรถแบคโฮ ประจำหน้างานจังหวัดต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุไม่จำกัด
•วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
•สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้
•ทำงานล่วงเวลาได้
•พนง.ขับรถแบ๊คโฮที่ตัดสโลปภูเขา,ริมตลิ่งแม่น้ำได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถเครน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน เช่น นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่นตามความเหมาะสม
รายละเอียดของงาน : 1. พนักงานขับรถเครน งานก่อสร้างเขื่อนดินถล่ม งานทาง งานสะพาน งานชลประทาน ประจำหน้างานจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชำนาญการขับรถเครน 25 ตัน ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์
อัตรา : หลายตำแหน่ง
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบกาณ์ ขั้นต่ำเริ่มที่ 350 บาท / วันแล้
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ
รายละเอียดของงาน : ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย
บรรทุกวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.ชำนาญการขับรถ 10 ล้อ และรถดั้ม
•2.มีใบขับขี่ขั้นต่ำประเภท 2
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Project Engineer ( วิศวกรควบคุมโครงการ )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นกับวุฒิ,ประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : ประจำไซต์งานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เช่น สุราษฎร์ธานี ระนอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยประสานงานกับสำนักงานที่ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน , ถนน , เขื่อนป้องกันตลิ่ง , งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-40 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรรมชลประทาน ๆลๆ
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบกว.)
•สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดและขับรถได้
•ประสบการณ์อย่างน้อย 3ปีขึ้นไปในงานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพานหรือเขื่อน
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับไซต์งาน หรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีประสบการณ์์ในงานถนน สะพาน หรือเขื่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถถอดแบบก่อสร้างและใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่น e-mail, MS Word,Excel, AutoCAD
•มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูง, บุคลิกภาพดี ทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Site Engineer ( วิศวกรสนาม , วิศวกรงานโครงการ )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นกับวุฒิ,ประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : ประจำไซต์งานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เช่น สุราษฎร์ธานี ระนอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยประสานงานกับสำนักงานที่ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน , ถนน , เขื่อนป้องกันตลิ่ง , งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ22-30 ปี
•วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา,สำรวจ,ชลประทาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
•สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดได้
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับไซต์งาน หรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีประสบการณ์์ในงานถนน สะพาน หรือเขื่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถถอดแบบก่อสร้างและใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่น e-mail, MS Word,Excel, AutoCAD
•สามารถขับรถได้
•มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูง, บุคลิกภาพดี ทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่นายจ้างมอบหมาย
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน , ถนน , เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง , เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.)
•สามารถถอดแบบก่อสร้างได้
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
•ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ จังหวัดใกล้เคียง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำรวจ
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : สถานที่ปฎิบัติงานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้
รายละเอียดของงาน : - สำรวจวางแนวก่อสร้าง , สำรวจหาระดับก่อสร้าง , ทำหมุดลักฐานต่าง ๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน , หมุด BM ,
หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ
- ควบคุมงานก่อสร้างโดยประสานงานกับพนักงานขับเครื่องจักรหนักประจำหน้างาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสำรวจ
•ปวส. สาขาสำรวจ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป)
•ปวช. สาขาสำรวจ (ประสบการณ์ 5 ขึ้นไป)
•ประจำตามหน้างานในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ ทั่วประเทศ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : จ.กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่นได้
รายละเอียดของงาน : ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ , รถเกรด , รถไถ ,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ , รถเทรลเลอร์ , รถดัมพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ , รถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย อายุไม่จำกัด
•2. ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป)
•3. ปวช. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)
•4. ม.6 (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)
•5. ม.3 (ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป)
•6. หากสามารทำงานประจำหน้างานต่างๆทั่วประเทศได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างก่อสร้าง โฟร์แมนงานก่อสร้าง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ ภาคอีสาน เช่นนครพนม มุกดาหาร อำนาญเจริญ หรือ จังหวัดอื่นที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ำำโขง , งานเขื่อนชลประทาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย
•2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
•3. สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บ. จตุรมาศ จำกัด ถนน เลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : 1. ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
2. ทำใบเสนออนุมติค่าใช้จ่าย
3. ทำใบสำคัญรับ-จ่าย
4. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค
5. สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน
6. ทำบัญชีต่างๆให้กับบริษัท อาทิ บัญชีพัสดุ บัญชีรายจ่าย ๆลๆ
6. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.30 น - 17.00 น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศหญิง-ชาย อายุ23-35 ปี
•2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•3. ถ้ามีประสบการณ์งานธุรการหรือบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
•4. ใช้งาน MS Ofiice ได้เป้นอย่างดี เช่น word excel
•5. พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ดี
•6. มีความขยัน อดทน ไหวพริบดี
•7. สามารขับรถยนต์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างสะพานขนาดความยาว60เมตรถึง200เมตร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : รับเหมาค่าแรงตามปริมาณที่จะต้องตกลงกัน
สถานที่ทำงาน : กาฐจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ
รายละเอียดของงาน : ผู้รับเหมางาน ค่าแรง งานก่อสร้างสะพานขนาดความยาว
ตั้งแต่ 60 เมตร ถึง 200 เมตร งานทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อนป้องกัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) งานก่อสร้างสะพานขนาดความยาว60เมตรถึง200เมตร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามปริมาณงาน
สถานที่ทำงาน : ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน
รายละเอียดของงาน : ผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) งานก่อสร้างสะพานขนาดความยาวตั้งแต่ 60 เมตร ถึง 200 เมตร งานทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมา ช่วง ( sub-contractor ) งานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนป้องกันดินถล่ม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : รับเหมาช่วงงานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนป้องกันดินถล่ม
ทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง ( ขนหิน ขนทราย )
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : จ.ระนอง(กระบุรี) นครพนม มุกดาหาร และจ.อื่นๆทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียดของงาน : -ขนส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุไปที่หน้างานก่อสร้างเช่น ทราย หิน หินใหญ่(30x50cm) ๆลๆ
- จ่ายเงินสด งวดต่องวด มีงานมาก ( มากกว่าหนึ่งแสนคิวสำหรับ ทรายและหิน )
- มีงานทั่วประเทศ ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน เช่นระนอง อำนาจเจริญ มุกดาหาร ๆลๆ
- สมัครได้2ช่องทาง 1.ทางใบสมัครในwebsite 2.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดและทดลองขนวัสดุฯ โดยตรงที่ คุณเชี่ยวชาญ 081-6597977
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องมีรถบรรุทุก 6ล้อ 10ล้อ 12ล้อ รถพ่วง ๆลๆ ที่สามารถขนส่งวัสดุฯได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 20000
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบก่อสร้าง, เขียนแบบ, คิดปริมาณงาน, สำรวจวางแนวและวางระดับได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย-หญิง
•วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
•ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
•มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
•สามารถสำรวจวางแนวก่อสร้างและวางระดับได้
•สามารถถอดแบบก่อสร้างต่างๆได้
•ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Internet
•ภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี
•สามารถขับรถยนต์ได้
•มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี ทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถยนต์ (หญิง)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี และ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ขับรถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้บริหาร
ทั้งใน จ.กาญจนบุรี, จ.กรุงเทพมหานคร หรือตามที่นายจ้างสั่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวส.
•มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
•สามารถขับรถเข้า กรุงเทพฯ ได้ รู้จักเส้นทางใน กรุงเทพฯ พอสมควร
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
•หากภูมิลำเนาอยู่กาญจนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากทำงานในวันหยุดจะได้ทิปและเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน) (หญิง)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบก่อสร้าง, เขียนแบบ, คิดปริมาณงาน, สำรวจวางแนวและวางระดับได้ , ติดต่องานราชการ , ติดต่องานภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
•ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
•มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
• สามารถถอดแบบก่อสร้างต่างๆได้,สำรวจวางแนวก่อสร้างและวางระดับได้
•ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Internet
•ภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี
•สามารถขับรถยนต์ได้ , ติดต่องานราชการ , งานภายนอก
• มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี ทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานธุรการสนาม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จ.มุกดาหาร, จ.นครพนม
รายละเอียดของงาน : -ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับงานหิน, ดิน, กรวด, ทราย, น้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย อายุ 23-35ปี
•2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•3. ขับรถยนต์ได้ (ต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่)
•4. ถ้ามีประสบการณ์งานธุรการหรือบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•5. ใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel
•6. พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
•7. มีความขยัน อดทน ไหวพริบดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1. พิจารณาจากใบสมัคร ( โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด )
2. โทรนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล
3. มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง / สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยผู้บริหารบริษัท จตุรมาศ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
165/34 หมู่3 ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-600643    Fax : 034-600645

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com