บริษัท จตุรมาศ จำกัด
บริษัท จตุรมาศ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 50 ปี บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานสะพาน งานถนน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำโดยบริษัทฯรับเหมางานทั่วประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี


พนักงานจัดซื้อ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลงานด้านจัดซื้อ ทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพ
2.ตรวจสอบสินค้า ต่อรองราคา
3.สรุปงานสั่งซื้อประจำวัน
4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมายของผู้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ
6.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีไหพริบดี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•ภูมิสำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี/ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วย โฟร์แมนระบบประปา
อัตรา : 2
เงินเดือน : .
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -ทำเกี่ยวกับการวางระบบประปา
-เดิน/สำรวจแนวท่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ในสาขา ช่างโยธา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
•มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบประปา 2 ปี ขึ้นไป
•อายุ 21 ปี ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วย ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ PDPE
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -เชื่อมท่อ HDPE
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 21 - 35 ปี
•วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
•มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี/ ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -เชื่อมท่อ HDPE
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือช่างอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมท่อ HDPE
•อายุ 21 - 35 ปี
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี/ ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเชื่อม
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -เชื่อมเหล็ก
-ต่อโครงสร้าง
-เชื่องประกอบ
-อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 21 - 35 ปี
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี/ ประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถเครน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน เช่น นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่นตามความเหมาะสม
รายละเอียดของงาน : 1. พนักงานขับรถเครน งานก่อสร้างเขื่อนดินถล่ม งานทาง งานสะพาน งานชลประทาน ประจำหน้างานจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชำนาญการขับรถเครน 25 ตัน ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Site Engineer ( วิศวกรสนาม , วิศวกรงานโครงการ )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นกับวุฒิ,ประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : ประจำไซต์งานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เช่น สุราษฎร์ธานี ระนอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยประสานงานกับสำนักงานที่ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน , ถนน , เขื่อนป้องกันตลิ่ง , งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ22-30 ปี
•วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา,สำรวจ,ชลประทาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
•สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดได้
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับไซต์งาน หรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีประสบการณ์์ในงานถนน สะพาน หรือเขื่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถถอดแบบก่อสร้างและใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่น e-mail, MS Word,Excel, AutoCAD
•สามารถขับรถได้
•มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูง, บุคลิกภาพดี ทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์
อัตรา : หลายตำแหน่ง
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบกาณ์ ขั้นต่ำเริ่มที่ 350 บาท / วันแล้
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ
รายละเอียดของงาน : ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย
บรรทุกวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.ชำนาญการขับรถ 10 ล้อ และรถดั้ม
•2.มีใบขับขี่ขั้นต่ำประเภท 2
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่นายจ้างมอบหมาย
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน , ถนน , เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง , เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.)
•สามารถถอดแบบก่อสร้างได้
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
•ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ จังหวัดใกล้เคียง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Project Engineer ( วิศวกรควบคุมโครงการ )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นกับวุฒิ,ประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : ประจำไซต์งานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เช่น สุราษฎร์ธานี ระนอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยประสานงานกับสำนักงานที่ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน , ถนน , เขื่อนป้องกันตลิ่ง , งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-40 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรรมชลประทาน ๆลๆ
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบกว.)
•สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดและขับรถได้
•ประสบการณ์อย่างน้อย 3ปีขึ้นไปในงานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพานหรือเขื่อน
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับไซต์งาน หรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากมีประสบการณ์์ในงานถนน สะพาน หรือเขื่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถถอดแบบก่อสร้างและใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่น e-mail, MS Word,Excel, AutoCAD
•มีจริยธรรม และความรับผิดชอบสูง, บุคลิกภาพดี ทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำรวจ
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : สถานที่ปฎิบัติงานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้
รายละเอียดของงาน : - สำรวจวางแนวก่อสร้าง , สำรวจหาระดับก่อสร้าง , ทำหมุดลักฐานต่าง ๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน , หมุด BM ,
หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ
- ควบคุมงานก่อสร้างโดยประสานงานกับพนักงานขับเครื่องจักรหนักประจำหน้างาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสำรวจ
•ปวส. สาขาสำรวจ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป)
•ปวช. สาขาสำรวจ (ประสบการณ์ 5 ขึ้นไป)
•ประจำตามหน้างานในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ ทั่วประเทศ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : จ.กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่นได้
รายละเอียดของงาน : ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ , รถเกรด , รถไถ ,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ , รถเทรลเลอร์ , รถดัมพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ , รถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย อายุไม่จำกัด
•2. ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป)
•3. ปวช. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)
•4. ม.6 (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)
•5. ม.3 (ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป)
•6. หากสามารทำงานประจำหน้างานต่างๆทั่วประเทศได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างก่อสร้าง โฟร์แมนงานก่อสร้าง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ ภาคอีสาน ( ครพนม มุกดาหาร อำนาญเจริญ ) ภาคกลาง ( กาญจนบุรี )
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ำำโขง , งานเขื่อนชลประทาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย
•2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
•3. สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างสะพานขนาดความยาว60เมตรถึง200เมตร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : รับเหมาค่าแรงตามปริมาณที่จะต้องตกลงกัน
สถานที่ทำงาน : กาฐจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ
รายละเอียดของงาน : ผู้รับเหมางาน ค่าแรง งานก่อสร้างสะพานขนาดความยาว
ตั้งแต่ 60 เมตร ถึง 200 เมตร งานทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อนป้องกัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) งานก่อสร้างสะพานขนาดความยาว60เมตรถึง200เมตร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามปริมาณงาน
สถานที่ทำงาน : ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน
รายละเอียดของงาน : ผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) งานก่อสร้างสะพานขนาดความยาวตั้งแต่ 60 เมตร ถึง 200 เมตร งานทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมา ช่วง ( sub-contractor ) งานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนป้องกันดินถล่ม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : รับเหมาช่วงงานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนป้องกันดินถล่ม
ทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง ( ขนหิน ขนทราย )
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : จ.ระนอง(กระบุรี) นครพนม มุกดาหาร และจ.อื่นๆทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียดของงาน : -ขนส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุไปที่หน้างานก่อสร้างเช่น ทราย หิน หินใหญ่(30x50cm) ๆลๆ
- จ่ายเงินสด งวดต่องวด มีงานมาก ( มากกว่าหนึ่งแสนคิวสำหรับ ทรายและหิน )
- มีงานทั่วประเทศ ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน เช่นระนอง อำนาจเจริญ มุกดาหาร ๆลๆ
- สมัครได้2ช่องทาง 1.ทางใบสมัครในwebsite 2.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดและทดลองขนวัสดุฯ โดยตรงที่ คุณเชี่ยวชาญ 081-6597977
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องมีรถบรรุทุก 6ล้อ 10ล้อ 12ล้อ รถพ่วง ๆลๆ ที่สามารถขนส่งวัสดุฯได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานธุรการสนาม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน (มุกดาหาร,นครพนม , อำนาจเจริญ ) ภาคกลาง ( กาญจนบุรี )
รายละเอียดของงาน : -ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับงานหิน, ดิน, กรวด, ทราย, น้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย อายุ 23-35ปี
•2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•3. ขับรถยนต์ได้ (ต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่)
•4. ถ้ามีประสบการณ์งานธุรการหรือบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•5. ใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel
•6. พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
•7. มีความขยัน อดทน ไหวพริบดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถแบคโฮ รถแมคโคร
อัตรา : จำนวนมาก
เงินเดือน : ตามความสามารถ ขั้นต่ำสุดเริ่มที่ 10,000 บาท / เดือ
สถานที่ทำงาน : ปัุจจุบันอยู่ภาคอีสาน ( นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ) ภาคกลาง ( กาญจนบุรี )
รายละเอียดของงาน : -ขับรถแบคโฮ งานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลทาน

-ขับรถแบคโฮ ประจำหน้างานจังหวัดต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น ภาคอีสาน ( นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ) ภาคกลาง ( กาญจนบุรี )
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุไม่จำกัด
•วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
•สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้
•ทำงานล่วงเวลาได้
•พนง.ขับรถแบ๊คโฮที่ตัดสโลปภูเขา,ริมตลิ่งแม่น้ำได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถพ่วง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : ขับรถสิบล้อพ่วงในการขนอิฐ หิน ดิน ทราย เพื่องานก่อสร้างและงานถม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.อายุ 30 - 45 ปี
•2.มีใบขับขี่ประเภท 3 ถึง 4
•3.ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัด กาญจนบุรี
•4.ประสบการณ์ขับรถพ่วง 5 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมางานสร้างโรงปะปา ( หนองบัว )
อัตรา : 1
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : หนองบัว
รายละเอียดของงาน : รับเหมาค่าแรงก่อสร้างโรงปะปา 1 โรง
1.อาคารสูบน้ำ
2.อาคารกรองน้ำ
3.บ่อตกตะกอน
4.อาคารบำบัดน้ำ
5.อาคารจ่ายน้ำ
6.ท่อส่งน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมางานสร้างอาคารโรงปะปามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างสำรวจ โฟร์แมนงานสำรวจ
อัตรา : 3
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ภาคอีสาน (นครพนม,มุกดาหาร,อำนาจเจริญ ) ภาคกลาง ( กาญจนบุรี )
รายละเอียดของงาน : สำรวจวางแนว ทำระดับ ทำโปร์ไฟล์(profile)ที่หน้างานก่อสร้างทาง หรือสะพาน หรือเขื่อนกันดิน เขื่อนชลประทาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย
•2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
•3. สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ดั๊มแมน (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อำเภอเมือง
รายละเอียดของงาน : ตรวจรับ และตรวจสอบปริมาณ งานหิน, ดิน, กรวด และทราย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย อายุ 21 - 45 ปี 
•2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
•3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ดั๊มแมน (ปฏิบัติงานที่ จ.นครพนม / จ.มุกดาหาร)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จ.นครพนม / จ.มุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : ตรวจรับ และตรวจสอบปริมาณ งานหิน, ดิน, กรวด และทราย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย อายุ 21 - 45 ปี 
•2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
•3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บ. จตุรมาศ จำกัด ถนน เลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : 1. ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
2. ทำใบเสนออนุมติค่าใช้จ่าย
3. ทำใบสำคัญรับ-จ่าย
4. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค
5. สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน
6. ทำบัญชีต่างๆให้กับบริษัท อาทิ บัญชีพัสดุ บัญชีรายจ่าย ๆลๆ
6. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.30 น - 17.00 น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศหญิง-ชาย อายุ23-35 ปี
•2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•3. ถ้ามีประสบการณ์งานธุรการหรือบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
•4. ใช้งาน MS Ofiice ได้เป้นอย่างดี เช่น word excel
•5. พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้ดี
•6. มีความขยัน อดทน ไหวพริบดี
•7. สามารขับรถยนต์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1. พิจารณาจากใบสมัคร ( โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด )
2. โทรนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล
3. มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง / สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยผู้บริหารบริษัท จตุรมาศ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
165/34 หมู่3 ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-600643    Fax : 034-600645

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com