บริษัท จตุรมาศ จำกัด
บริษัท จตุรมาศ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 50 ปี บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานสะพาน งานถนน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำโดยบริษัทฯรับเหมางานทั่วประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี


พนักงานขับรถยนต์ (หญิง) มีภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ขับรถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้บริหาร
ทั้งใน จ.กาญจนบุรี, กรุงเทพมหานคร หรือตามที่นายจ้างสั่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
•วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
•มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
•สามารถขับรถเข้า และรู้จักเส้นทางใน กรุงเทพฯ พอสมควร
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (ทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ และวันทำการปกติ)
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
•มีภูมิลำเนาอยู่กาญจนบุรี
•หากทำงานในวันหยุดจะได้ค่าตอบแทนตามระบบ และมีค่าบริการเป็นพิเศษด้วย
•งานส่วนใหญ่จะทำในจังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วย โฟร์แมนระบบประปา
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -ทำเกี่ยวกับการวางระบบประปา
-เดิน/สำรวจแนวท่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับระบบประปา 2 ปี ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -เชื่อมโลหะ
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
•วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือช่างเชื่อมชำนาญงาน
•มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
•มีประสบการณ์ในงานเชื่อมโลหะฃนิดต่างๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -เชื่อมท่อ HDPE
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
•มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขางานที่เกี่ยวข้อง) หรือช่างเชื่อม HDPE ชำนาญงาน แต่ไม่มีวุฒิ
•มีประสบการณ์ในงานเชื่อมท่อ HDPE
•ใช้เครื่องเชื่อมท่อ HDPE ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเชื่อม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -เชื่อมเหล็ก/โลหะ
-ขึ้นรูป/ต่อโครงสร้าง
-ติดตั้งประกอบ
-อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) หรือช่างเชื่อมชำนาญงาน
•มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี
•สามารถใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า/แก๊ส ได้
•สามารถใช้เครื่องตัด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถเครน
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : พนักงานขับรถเครน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินถล่ม งานทาง งานสะพาน งานชลประทาน ประจำหน้างานจังหวัดต่างๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชำนาญการขับรถเครน 25 ตัน ขึ้นไป
•มีใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป
•สามารถอยู่หน้างานได้
•มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพยา ไม่ติดเหล้า
•เงินเดือนตามตกลง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Site Engineer
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
•วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
•ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)
•สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
•มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
•สามารถทำ Line, Survey, ส่องกล้อง, ระดับ, วางแนว ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์
อัตรา : หลายตำแหน่ง
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย บรรทุกวัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีความชำนาญการขับรถ 10 ล้อ และรถดั้ม
•มีใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป
•สามารถอยู่หน้างานได้
•มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพยา ไม่ติดเหล้า
•เงินเดือนตามตกลง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
•วุฒิปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
•สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้
•สามารถประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Project Engineer
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 27 - 39 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.)
•สามารถไปประจำที่หน่วยงานต่างจังหวัด และขับรถได้
•ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร หรือเขื่อน
•สามารถทำ Survey, ถอดแบบ, ทำระดับ, ประมาณราคางานก่อสร้าง, ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำรวจ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : - สำรวจวางแนวก่อสร้าง, สำรวจหาระดับก่อสร้าง, ทำหมุดลักฐานต่างๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน, หมุด BM-PI, หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
•วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมสำรวจ)
•สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้
•มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
•สามารถทำสำรวจ วางระดับ วางแนว ตรวจสอบ ทำหมุดหลักฐานต่างๆ ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ, รถเกรด, รถดั้มพ์,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ, รถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 - 45 ปี
•วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป) หรือ
•วุฒิ ปวช. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป) หรือ
•วุฒิ ม.6 (ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป) หรือ
•วุฒิ ม.3 (ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป)
•ช่างชำนาญงาน มีผลงานซ่อมเครื่องจักรหนักแล้วเสร็จ เป็นหลักฐานเชื่อถือได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมนก่อสร้าง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานเขื่อนชลประทาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
•วุฒิปวช, ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
•สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
•สามารถถอดแบบ เขียบแบบ คิดปริมาณงาน ฯลฯ ได้
•สามารถส่องกล้อง เพื่อตรวจสอบระดับ และวางแนวได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมา ช่วง ( sub-contractor ) งานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนป้องกันดินถล่ม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : รับเหมาช่วงงานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนป้องกันดินถล่ม ทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมาค่าแรงงานก่อสร้างโยธา อาทิ งานทาง งานสะพาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
•ค่าจ้างเหมาแล้วแต่ตกลง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง ( ขนหิน ขนทราย )
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : -ขนส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุไปที่หน้างานก่อสร้างเช่น ทราย หิน หินใหญ่(30x50cm) ๆลๆ
- จ่ายเงินสด งวดต่องวด มีงานมาก (มากกว่าหนึ่งแสนคิวสำหรับ ทรายและหิน )
- มีงานทั่วประเทศ
- สมัครได้2ช่องทาง
1.ทางใบสมัครในwebsite
2.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดและทดลองขนวัสดุฯ โดยตรงที่ 034-600643
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องมีรถบรรุทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รถพ่วง ที่สามารถขนส่งวัสดุได้ สถานที่ปฏิบัติงาน นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ค่าจ้างเหมาแล้วแต่ตกลง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานธุรการสนาม
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน (จ.มุกดาหาร,นครพนม) หรือภาคกลาง (จ.กาญจนบุรี )
รายละเอียดของงาน : -ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
-งานอื่นๆ ตามที่นายจ้างสั่ง/มอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
•วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
•สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตใบขับขี่)
•ถ้ามีประสบการณ์งานธุรการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel
•สามารถใช้ Internet ได้ เช่น รับ-ส่ง E-mail
•มีความขยัน อดทน ไหวพริบดี รักงานธุรการสนาม มีความรับผิดชอบ
•สามารถปฏิบัติงานทางภาคอีสาน (จ.มุกดาหาร,นครพนม) หรือทางภาคกลาง (จ.กาญจนบุรี)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถแบ๊คโฮ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : -ขับรถแบ๊คโฮ เกี่ยวกับงานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลประทาน งานสร้างอาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
•สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้
•ทำงานล่วงเวลาได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถพ่วง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : ขับรถสิบล้อ-พ่วงในการขนอิฐ หิน ดิน ทราย เพื่องานก่อสร้างและงานถม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 30 - 45 ปี
•มีใบขับขี่ประเภท 3 ถึง 4
•ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี
•ประสบการณ์ขับรถพ่วง 5 ปีขึ้นไป
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้รับเหมางานสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : รับเหมาค่าแรงก่อสร้างโรงประปา 1 โรง ประกอบด้วย อาคารดังนี้
1.อาคารสูบน้ำ
2.อาคารกรองน้ำ
3.บ่อตกตะกอน
4.อาคารบำบัดน้ำ
5.อาคารจ่ายน้ำ (หอถังสูง)
6.อาคารเก็บสารเคมี
7.รางตะกอน
8.งานระบบท่อประปาทุกชนิด และขนาดต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•มีประสบการณ์การรับเหมางานสร้างอาคารโรงประปามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมนสำรวจ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : สำรวจ วางแนว ทำระดับ ตรวจสอบ ทำโปร์ไฟล์(profile) ที่เกี่ยวกับงานสร้างทาง สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร ประปา ระบบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี 
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขางานสำรวจ)
•สามารถประจำหน้างานในจังหวัดต่างๆได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
•มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
•สามารถทำแนว วางระดับ ตรวจสอบระดับเสาเข็ม งานถนน (วางระดับถนน) งานดิน งานลูกรัง งานพื้นทาง ผิวทาง งานอาคาร งานให้แนวและระดับ งานประปา ระบบต่างๆ และงานอาคารได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ดั๊มแมน (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และตรวจสอบปริมาณ งานหิน, ดิน, กรวด และทราย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี 
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
•มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
•สามารถอยู่หน้างานได้
•ปฏิบัติงานทางภาคกลาง (จ.กาญจนบุรี)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถยนต์ (หญิง) มีภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ขับรถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้บริหาร ในกรุงเทพมหานคร และต่างต่างจังหวัด หรือตามที่นายจ้างสั่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
•วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
•มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ส่วนบุคคล
•สามารถขับรถ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
•มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ดั๊มแมน (ปฏิบัติงานที่ จ.นครพนม / จ.มุกดาหาร)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : จ.นครพนม / จ.มุกดาหาร
รายละเอียดของงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และตรวจสอบปริมาณ งานหิน, ดิน, กรวด และทราย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี 
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
•มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
•สามารถอยู่หน้างานได้
•ปฏิบัติงานทางภาคอีสาน (จ.นครพนม/จ.มุกดาหาร)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : -วางระบบบัญชีได้
-ทำงบบิล ส่งหน่วยงานราชการได้
-ทำบัญชีส่งสรรพากรได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 45 ปี
•วุฒิปริญญาตรี (บัญชี)
•เซ็นต์งบได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
•มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือใกล้เคียง
•สามารถขับรถยนต์ได้
•วางระบบบัญชีได้
•จัดทำงบดุลย์ เซ็นต์งบ ส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (สนาม)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี หรือนครพนม หรือมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น
รายละเอียดของงาน : สำรวจ วางแนว ทำระดับ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน (งานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
•วุฒิ ปวส. หรือ วุฒิ ปวช. อาวุโส (สาขาวิชาสำรวจ/โยธา)
•มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
•สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
•เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
•สามารถทำ Survey ได้
•ถอดแบบและประมาณราคาได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน การใช้เครื่องจักร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตกลงราคา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดของงาน : .
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 28-35 ปี
•วุฒิ ปวช. (สาขาช่างยนต์, กลโรงงาน, โลหะ เป็นต้น)
•มีความเขียวชาญ/ชำนาญ ในการใช้เครื่องจัก อย่างน้อย 3 ประเภท เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี เช่น
• -ขับรถแบ็คโฮ
• -ขับรถสิบล้อ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป)
• -ขับรถแทร็กเตอร์
• -ขับรถเกรด เป็นต้น
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1. พิจารณาจากใบสมัคร ( โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด )
2. โทรนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล
3. มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง / สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยผู้บริหารบริษัท จตุรมาศ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
165/34 หมู่3 ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-600643    Fax : 034-600645

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com