บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
บริษัท เป็นบริษัทในเครือ สหเอเซีย กรุ๊ป ซึ่งมีธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ ผลิตเหล็ก ผลิตไวร์เมช ผลิตตะปู ขายส่งยา ให้แก่ร้านยา องค์กรทั่วไป ทั่วประเทศ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด (คันนายาว)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ.สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ทำงานเป็นผู้ช่วยทั่วไป ทั้งด้านผู้ช่วยจัดซื้อ ประสานงานขาย รับคำสั่งซื้อจัดส่ง และคลังสินค้า ต้องเรียนรู้ชื่อยาและลักษณะสินค้าที่ใช้บ่อย ๆ และ software ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีความอดทนในการเรียนรู้งานใหม่
 • สุภาพ
 • ปริญญาตรี เกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ หรือ สายวิทยาศาสตร์
 • ใช้ software MS office ได้
 • มีความละเอียดในการทำงาน
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ตั้งแต่ ปวส

พนักงานขับรถ (คันนายาว)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ. สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
ขับรถ (กระบะ) ส่งสินค้าตามร้านยา จัดสินค้า เรียงสินค้า แพ๊คสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • รุ้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑลดี
 • ทำงานในคลังสินค้าได้
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีผู้ค้ำประกัน

พนักงานคลังสินค้า ( คันนายาว)

อัตรา : 6

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ.สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
จัดสินค้า ตรวจสอบสินค้า เรียงสินค้า แพ๊คสินค้า นับสินค้า จัดส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ไม่มีเหตุให้ต้องหยุดงานบ่อย
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชาย
 • เลิกงานหลัง 5 โมงเย็นได้

ผู้ช่วยเภสัชกร / พนักงานขายทางโทรศัพท์ telesales (คันนายาว)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 11000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ศูนย์สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
รับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และช่วยงานหน้าร้านทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้เรื่องยา เคยทำงานเกี่ยวกับยามาก่อน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ ถึงเสาร์

พนักงานธุรการ (คันนายาว)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 8000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ

รายละเอียดของงาน
ช่วยเรียงเอกสาร จัดทำเอกสาร รับสินค้า ดูแลลูกค้าหน้าร้านทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง
 • มีความละเอียดในการจัดเรียงเอกสาร
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • ปวช-ปวส
 • ทำงานหลัง 5 โมงเย็นได้

เทเลเซล /ผู้ช่วยเภสัชกร (คันนายาว)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ สาขา สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
แคชเชียร์ บันทึกรายรับจ่าย ธุรการทั่ว ๆ ไป ทำงานตามมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 33 ปี
 • รับผิดชอบงานดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในงาน
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • วุฒิตั้งแต่ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการจ่ายยา
 • มีความรู้เรื่องชื่อยา

แคชเชียร์ (คันนายาว)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ.สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
ดูแลความเรียบร้อยในคลัง จัดการงานประจำวัน ในคลังสินค้าให้เป็นไปด้วยดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน30 ปี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความรับผิดชอบงาน

digital marketing (โรงงานเครื่องสำอาง)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล เอ เดอร์มาเทค จำกัด เพชรเกษม 69

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการทำสื่อ digital, บริหารช่องทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด การขาย ทาง online

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • ใช้ program ทำ graphic ได้ดี
 • สามารถตัดต่อวีดีโอได้
 • ผ่านการอบรมหรือเรียนด้าน การตลาด online มาก่อน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน การตลาด online อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรร

การตลาด online-creative-event ( โรงงานเครื่องสำอางหนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-20000

สถานที่ทำงาน : L.A Dermatech (หนองแขม)

รายละเอียดของงาน
วาแผน ทำงานภาคสนาม ทำสื่อวีดีโอ สิ่งพิมพ์ digital-online marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีทักษะการขาย-ตลาด
 • มีพื้นฐานด้านการตลาด
 • มีพื้นฐานด้านการออกแบบ
 • ออกทำงานนอกสถานที่ได้
 • เคยขายสินค้า online หรือมีความเข้าใจเรื่องการทำการขาย การตลาด online

พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานเครื่องสำอาง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : หนองแขม

รายละเอียดของงาน
ผสม บรรจุ จัดทำเอกสาร และงานอื่น ๆ สำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ผลิตเครื่องสำอาง หากไม่มีต้องจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอาง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความมีระเบียบวินัยในการทำงานสูง
 • ทำงานเป็นระบบได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด/ขาย โรงงานเครื่องสำอาง (หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 3-50000

สถานที่ทำงาน : หนองแขม กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
วางแผน รับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาด ของ brand สินค้าเครื่องสำอาง คุมทีมขาย มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนแบบ profit sharing

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาโท ด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความชำนาญเรื่องการตลาด การวางแผนช่องทางการตลาด การเลือกใช้ supplier ทางการตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • คุมทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษคล่อง
 • เดินทางติดต่องานต่างจังหวัด-ต่างประเทศได้

นักเขียน-พิสูจน์อักษร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล.เอ. เดอร์มาเทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
เขียนบทความ ตรวจอักษร และทำงานที่ได้รับมอบหมายทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสามารถในการเขียนบทความได้ดี โดยเฉพาะบทความเกี่ยวกับสุขภาพ-เครื่องสำอาง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักการ
 • เขียนบทความดึงดูดดได้น่าสนใจให้ติดตามอ่านต่อ

Senior Cosmetics R&D, วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง(หนองแขม)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 25000

สถานที่ทำงาน : L.A Dermatech (หนองแขม)

รายละเอียดของงาน
จัดทำตัวอย่าง ทดสอบความคงตัว training ฝ่ายขาย ออกบู๊ตให้ข้อมูล เขียนคำบรรยายและใบแทรก ผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องสำอาง /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรร
 • มีทักษะในการติดต่องาน หาข้อมูล
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านเครื่องสำอาง
 • มีความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบเครื่องสำอางอางดี
 • เข้าใจงานด้าน RD ดี

พนักงาน QC, QA โรงงานเครื่องสำอาง (หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18000

สถานที่ทำงาน : โรงงาน แอล.เอ. เดอร์มาเทค

รายละเอียดของงาน
เช็ค วิเคราะห์ สรุปผล แนะนำ เรื่องคุณภาพ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ รายงานผลได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ QC, QA ในโรงงานเครื่องสำอาง หรือยามาก่อน
 • สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถวิเคราะห์ผล สรุปผล ได้ดี

จป. วิชาชีพ (หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป(ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : หนองแขม

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงาน จป ในโรงงานผลิต ลวดเหล็กรีดเย็น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย
 • อายุไม่เกิน 31 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงานที่ site งานหนองแขม
 • ฝ่านการอบรม จป วิชาชีพ

วิธีการรับสมัครงาน
สอบถาม และสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ผ่านงาน ค่าตอบแทนดีมาก

บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
242,244,246 ถ. สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-9063470
แฟกซ์ : 02-5400877

ติดต่อ : คุณจิรวรรณ โอพรสวัสดิ์

http://www.drugserv.co.th
ดูแผนที่