บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
บริษัท เป็นบริษัทในเครือ สหเอเซีย กรุ๊ป ซึ่งมีธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ ผลิตเหล็ก ผลิตไวร์เมช ผลิตตะปู ขายส่งยา ให้แก่ร้านยา องค์กรทั่วไป ทั่วประเทศ

พนักงานประสานงานขาย โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล.เอ.เดอร์มาเทค จำกัด ซอยเพชรเกษม69

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานกับ sale และประสานงานภายในสำนักงาน
ติดต่อลูกค้า สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
Word, Excel, Power point, Internet

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หรือมีความรู้ประสบการณ์ตรงตำแหน่ง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • อายุ ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป บุคลิกดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้กาละเทศะ วางตัวดี
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่การดูแลลูกค้า
 • ทำงานได้ทั้งในสำนักงานและออกนอกสถานที่เป็นครั้งคราว
 • ซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง
 • มีทักษะด้านการติดต่อคน และทักษะด้านงานขาย

ผู้ช่วยผู้จัดการ การตลาด โรงงานเครื่องสำอาง (หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : หนองแขม กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
วางแผน รับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาด ของ brand สินค้าเครื่องสำอาง คุมทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาโท ด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความชำนาญเรื่องการตลาด การวางแผนช่องทางการตลาด การเลือกใช้ supplier ทางการตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • คุมทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เดินทางติดต่องานต่างจังหวัด-ต่างประเทศได้

พนักงานการตลาด โรงงานผลิตเครื่องสำอาง หนองแขม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : หนองแขม

รายละเอียดของงาน
จัดเตรียม สืบค้นข้อมูลการตลาด สำหรับ support งานขายการตลาด ประสานงานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 33 ปี
 • มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้ดี
 • สรุปงานและทำ presentation ได้

digital marketing (โรงงานเครื่องสำอาง)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล เอ เดอร์มาเทค จำกัด เพชรเกษม 69

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการทำสื่อ digital, บริหารช่องทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด การขาย ทาง online

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • ใช้ program ทำ graphic ได้ดี
 • สามารถตัดต่อวีดีโอได้
 • ผ่านการอบรมหรือเรียนด้าน การตลาด online มาก่อน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน การตลาด online อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรร

เทเลเซล /ผู้ช่วยเภสัชกร (คันนายาว)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ สาขา สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
แคชเชียร์ บันทึกรายรับจ่าย ธุรการทั่ว ๆ ไป ทำงานตามมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 33 ปี
 • รับผิดชอบงานดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในงาน
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • วุฒิตั้งแต่ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการจ่ายยา
 • มีความรู้เรื่องชื่อยา

Graphic Design ( โรงงานเครื่องสำอางหนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-20000

สถานที่ทำงาน : L.A Dermatech (หนองแขม)

รายละเอียดของงาน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ ออกแบบชิ้นงานสำหรับสื่อ online และ offline

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ใช้ programe ออกแบบ โดยเฉพาะ AI ได้คล่อง
 • มีพื้นฐานด้านการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกทำงานนอกสถานที่ได้
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานเครื่องสำอาง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : หนองแขม

รายละเอียดของงาน
ผสม บรรจุ จัดทำเอกสาร และงานอื่น ๆ สำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ผลิตเครื่องสำอาง หากไม่มีต้องจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอาง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความมีระเบียบวินัยในการทำงานสูง
 • ทำงานเป็นระบบได้ดี

เลขานุการผู้บริหาร (โรงงานเครื่องสำอาง หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานโรงงานเครื่องสำอาง หนองแขม

รายละเอียดของงาน
ดูแลดำเนินการด้านเอกสารและการนำเสนองานทั้งหมด จดงาน ถอดข้อความ สรุปงาน ตามงาน กำกับงาน ติดต่อประสานงาน ต่อรอง จัดซื้อ เดินทางติดตามผู้บริหาร หาข้อมูลและจัดทำเอกสารสนับสนุนงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี- เอก
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการผู้บริหารเป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี รู้จักกาละเทศะ แต่งกาย-วางตัวเหมาะสม ไหวพริบดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เก็บรักษาความลับ
 • ทนความกดดันได้ดี
 • ติดต่อได้ตลอดเวลา และพร้อมเดินทาง
 • ที่พักใกล้ที่ทำงาน
 • ไม่มีเหตุที่ต้องหยุดงานบ่อย
 • ขับรถยนต์ได้

ธุรการทั่วไป (โรงงานเครื่องสำอาง หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : เพชรเกษม 69

รายละเอียดของงาน
ประสานงาน, รับคำสั่งในการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไป, เป็นหน่วยสนับสนุนงานสำหรับทุกฝ่าย, ดูแล page, ทำงานเเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ตั้งแต่ ปวส หรือ พิจารณาหากมีประสบการณ์ตรง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ทำงานเอกสารได้
 • ไม่มีภาระต้องหยุดงานบ่อย

พนักงานขับรถ (คันนายาว)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ. สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
ขับรถ (กระบะ) ส่งสินค้าตามร้านยา จัดสินค้า เรียงสินค้า แพ๊คสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • รุ้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑลดี
 • ทำงานในคลังสินค้าได้
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีผู้ค้ำประกัน

พนักงานคลังสินค้า ( คันนายาว)

อัตรา : 6

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ.สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
จัดสินค้า ตรวจสอบสินค้า เรียงสินค้า แพ๊คสินค้า นับสินค้า จัดส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ไม่มีเหตุให้ต้องหยุดงานบ่อย
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชาย
 • เลิกงานหลัง 5 โมงเย็นได้

ผู้ช่วยเภสัชกร / พนักงานขายทางโทรศัพท์ telesales (คันนายาว)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 11000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ศูนย์สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
รับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และช่วยงานหน้าร้านทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้เรื่องยา เคยทำงานเกี่ยวกับยามาก่อน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ ถึงเสาร์

พนักงานธุรการ (คันนายาว)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 8000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ

รายละเอียดของงาน
ช่วยเรียงเอกสาร จัดทำเอกสาร รับสินค้า ดูแลลูกค้าหน้าร้านทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง
 • มีความละเอียดในการจัดเรียงเอกสาร
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • ปวช-ปวส
 • ทำงานหลัง 5 โมงเย็นได้

แคชเชียร์ (คันนายาว)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บจก ดรักเซิร์ฟ ถ.สวนสยาม

รายละเอียดของงาน
ดูแลความเรียบร้อยในคลัง จัดการงานประจำวัน ในคลังสินค้าให้เป็นไปด้วยดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน30 ปี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความรับผิดชอบงาน

พนักงาน QC, QA โรงงานเครื่องสำอาง (หนองแขม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18000

สถานที่ทำงาน : โรงงาน แอล.เอ. เดอร์มาเทค

รายละเอียดของงาน
เช็ค วิเคราะห์ สรุปผล แนะนำ เรื่องคุณภาพ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ รายงานผลได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ QC, QA ในโรงงานเครื่องสำอาง หรือยามาก่อน
 • สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถวิเคราะห์ผล สรุปผล ได้ดี

วิศวกรโรงงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 16,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด 49 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนอแขม เขตหนองแขม ก.ท.ม.

รายละเอียดของงาน
ดูแลควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

วิธีการรับสมัครงาน
สอบถาม และสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ผ่านงาน ค่าตอบแทนดีมาก

บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
242,244,246 ถ. สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-9063470
แฟกซ์ : 02-5400877

ติดต่อ : คุณจิรวรรณ โอพรสวัสดิ์

http://www.drugserv.co.th
ดูแผนที่