บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (สถาปัตย์)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแผนงาน
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีใบ กว.
•ประสบการ์ณ 1-2 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (สถาปัตย์)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
•วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า(ด่วน)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบกว.
•หากมีประสบการณ์ในการประสานงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ถอดเเบบ เเละจัดทำประมาณการได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : -วางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย
-วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขงบริษัทฯ
-วางแผน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารบัญชี
-จัดทำ ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงานของส่วนบัญชี
-ให่ความรู้พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง
•อายุ 35 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
•มีประสบการณ์ด้านการจัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบแผนที่วางไว้ และวางแผนควบคุมกำลังคน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
•ประสปการณ์ 4 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคารสูง / อาคารทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•อบรม จป.บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบประมาณการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช.-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา , สถาปัตย์
•ถอดแบบและประมาณการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการเครื่องกล (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ประมาณการราคางานเครื่องกล (ประปา,ปรับอากาศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
•มีใบ กว.
•มีประสบการณ์ด้านประมาณการเครื่องกล 6 เดือนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,000-15,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร เเละประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
•วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์งานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ&เเคชเชียร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-10,000
สถานที่ทำงาน : บ.ทรินิตี้ (เทเวศน์)
รายละเอียดของงาน : 1. รับโทรศัพท์ เเละรับจองห้องพัก

2. ต้อนรับ เเละให้ความช่วยเหลือเเขกในการเดินทาง เเละท่องเที่ยว

3. ดูเเลการเก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-40 ปี
•2.ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
•4.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
•5.สามารถใช้ภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยโฟร์เเมน (โครงสร้าง-สถาปัตย์) ด่วนมาก
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -ดูแลและควบคุมงานโครงสร้าง-สถาปัตย์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• - วุฒิการศึกษา มัธยมต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• - รักงานก่อสร้าง เเละสุขภาพเเข็งเเรง พร้อมทำงาน
• - มีประสบการณ์งานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้าน(ด่วนมาก)
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : ทำความสะอาดภายในสำนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•หญิง อายุ 20 - 40 ปี
•วุฒิ ป.6-ม.3
•บริษัทมีสวัสดิการ และประกันสังคม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 450/วัน
สถานที่ทำงาน : เทเวศน์
รายละเอียดของงาน : -ดูแลรักษาความปลอดภัย
-ทำงานช่วงกะกลางคืนได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 22-55 ปี
•การศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
•สามารถอยู่กะกลางคืนได้ (วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน)
•สถานที่ปฏิบัติงาน เทเวศน์
•มีประสบการณ์ด้านงาน รปภ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : - รับ-ส่งเอกสารสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- รับ-ส่งเจ้าหน้าที่,ผู้บริหาร สถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
•มีใจรักการทำงานและการบริการ
•รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองวุฒิ, TRANSCRIPT และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด เเขวงบางพลัด กรุงเทพ 10700 จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
(สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542)
โทร 02-4351054 Ext. 204, 219, 213 คุณฉัตรชัย(เค), คุณธันย์ชนก(นก), คุณชัยยศ(ปอ) Email : human@nldplc.co.th, www.nld.co.thบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : คุณฉัตรชัย
417 (ซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์) ถ.ราชวิถี เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4351054 ต่อ 204, 213, 219 มือถือ 081-804-3418    Fax : 02-8790855
http://www.nld.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com