บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (โครงสร้าง,แบบหล่อฯ)(ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแผนงาน
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•ประสบการ์ณ 1-2 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า(ด่วน)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบกว.
•หากมีประสบการณ์ในการประสานงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ถอดเเบบ เเละจัดทำประมาณการได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งงานตามแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•สามารถใช้ Ms.Project / Ms.Excel / Ms.Power Point
•มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : -วางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย
-วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขงบริษัทฯ
-วางแผน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารบัญชี
-จัดทำ ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงานของส่วนบัญชี
-ให่ความรู้พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง
•อายุ 35 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
•มีประสบการณ์ด้านการจัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ประจำหน่วยงาน กรุงเทพฯ (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานคนงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
-ดูแลหลักความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•-เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
•-ผ่านการอบรมและมีใบอบรม จป.หัวหน้างาน
•-มีประสบการณ์ทางด้าน จป.หัวหน้างาน 2-3 ปี
•-สามารถปฏิบัติงานที่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ/บางกรวย นนทบุรี ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโครงการ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -บริหารงานโครงการ
-การบริหารงานก่อนเปิดหน่วยงาน
-การกำกับดูแลโครงการ
-การจัดทำแผนงานและรายงานการปฎิบัติงาน
-อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับภาคีวิศวกร
•มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (โครงสร้าง)
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -การควบคุมงานโครงสร้าง - โยธา
-การควบคุมงานคอนกรีต - แบบหล่อฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สำรวจ
•มีประสบการณ์ทางด้านงานโฟร์แมนไม่น้อยกว่า 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนามเหล็กเส้น (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำ Bar Cut list เเละเเผนการใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 - 45 ปี
•การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโยธา
•สามารถประมาณราคาเหล็กเส้น (Bar Cut List) ได้
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีประสบการด้านงานวิศวกรเหล็กเส้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบประมาณการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช.-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา , สถาปัตย์
•ถอดแบบและประมาณการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการเครื่องกล (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ประมาณการราคางานเครื่องกล (ประปา,ปรับอากาศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
•มีใบ กว.
•มีประสบการณ์ด้านประมาณการเครื่องกล 6 เดือนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร เเละประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
•วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์งานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ประจำศรีราชา (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานคนงานให้ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย
-ดูแลหลักความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•มีใบอบรมจป.หัวหน้างาน
•มีประสบการณ์ 1 ปี
•มีที่พักหรือสามารถปฎิบัติหน้าที่ ศรีราชา ชลบุรี ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ๋่ บางพลัด
รายละเอียดของงาน : 1. จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์
3. จัดทำใบสั่งจ้าง B+
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
•ใช้ MS Office ได้ดี ( MS.Excel ทำสูตรได้เบื้องต้น) ,Internet
•มีความรู้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ,อุปกรณ์ก่อสร้าง
•ประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ&เเคชเชียร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-10,000
สถานที่ทำงาน : บ.ทรินิตี้ (เทเวศน์)
รายละเอียดของงาน : 1. รับโทรศัพท์ เเละรับจองห้องพัก

2. ต้อนรับ เเละให้ความช่วยเหลือเเขกในการเดินทาง เเละท่องเที่ยว

3. ดูเเลการเก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-40 ปี
•2.ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
•4.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
•5.สามารถใช้ภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (เหล็กเส้น) ด่วนมาก
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ออก site งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้าง,โยธา,สำรวจ
•มีประสบการณ์ด้านงานโฟร์แมนเหล็กเส้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : -ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
-ตรวจตราควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม
•ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
•มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (สถาปัตย์) (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ที่รับผิดชอบ
-ควบคุมงาน Sub ,ทีมช่างใช้ Shop DWG
-ประสานงาน Survey
-ควบคุมการใช้เครื่องมือวัด
-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
•มีความเข้าใจแบบก่อสร้างและขั้นตอนงานก่อสร้างเบื้องต้น
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สโตร์สนาม (ประจำ กทม.) (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุมวัสดุ, เบิกจ่ายวัสดุให้ถูกต้อง
2. ดูแลคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. จัดทำรายงานประจำวันรับเข้า และเบิกจ่าย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
•ใช้ MS Office (Word,Excel) ได้
•คำนวณได้ดี
•มีประสบการณ์ด้านวัสดุงานก่อสร้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•สามารถปฏิบัติงานหน่วยงาน กรุงเทพฯ/บางกรวย จ.นนทบุรีได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC) (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บางพลัด กรุงเทพฯ
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการดูแลเอสารส่วนกลาง ประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจภายนอกและจัดทำระบบการจัดการ ISO 9001:2008 ควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก
-ควบคุมและดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI รวมถึงวางแผนติดตาม Internal Audit
-การรับนโยบายจาก QMR เพื่อนำมาปฏิบัติ
-ทบทวนกระบวนการต่างๆ เพื่อปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข นำไปสู่เป้าหมายขององค์กร
-รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการในระบบ Audit ต่างๆทั้งดภายในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศ หญิง อายุ 25 ขึ้นปี
•- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
•- สามารถใช้ Ms.Office Word,Excel ได้ดี
•- มีความสามารถรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ ISO 9001:2008
•- ผ่านการอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 และ IQA
•- ผ่านงานควบคุมเอกสารในระบบ ISO อย่างน้อย 1 ปี
•- มีความประตือรือร้น คล่องตัว มความมั่นใจในตนเอง เป็นคนมุ่งมั่น สู้งานหนัก ใส่ใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : - รับ-ส่งเอกสารสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- รับ-ส่งเจ้าหน้าที่,ผู้บริหาร สถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
•มีใจรักการทำงานและการบริการ
•รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้,มีใบขับขี่,และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
•สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่รถยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (SE) ประจำหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : -ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
-จัดทำแผนงานก่อสร้าง (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
-ดูแลงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23-35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-2 ปี ขึ้นไป
•มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการสนาม ประจำหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : -ดูแลงานเอกสาร
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 18-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (เน้น Word,Excel ทำสูตร,ตารางได้)
•มีประสบการณ์งานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถเดินทางหรือหรือมีที่พักย่าน วิภาวดี - รังสิต (ไซด์งาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (สถาปัตย์) ประจำหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : -ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20-45 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาโยธา,งานก่อสร้าง,สถาปัตย์
•มีประสบการณ์ทางด้านงานโฟร์แมนโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถเดินทางหรือมีที่พักอยู่ใน จ.เชียงใหม่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยช่างซ่อมรถยนต์ (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ซ่อมเครื่องยนต์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่อจักรกล (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ซ่อมเครื่องจักรกล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์งานเครื่องจักรกล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยช่างไฟ (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ดูแล,ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาวุโส (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ,อุปกรณ์ ก่อสร้าง
- ติดต่อประสานงานกับ Sub.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 25 - 40 ปี
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง (สายงานก่อสร้าง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -รับโทรศัพท์,ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดคิว Messenger รับ-ส่ง เอกสาร ต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง
•อายุ 23-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms.Office)
•มีบุคลิกภาพที่ดี
•มีทักษะในการใช้ภาษา,การสื่อสาร,การติดต่อประสานงาน ที่ดี
•มีใจรักงานบริการ,มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี
•มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการ พุทธมณฑลสาย 7
รายละเอียดของงาน : - งานตัด-ดัดเหล็กและต๊าปเกลียว
- งานตัด-ดัดและตรวจคุณภาพเหล็กปลอก
- งานตรวจสอบคุณภาพเหล็กตัด-ดัดและต๊าปเกลียว
- งานผูกมัดและติดแผ่นป้ายผ้า
- การขึ้นของและจัดวงเหล็กบนรถบรรทุก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทางด้านงานเหล็กเส้น อย่างน้อย 2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีที่พักหรือสามารถปฏิบัติงานที่ พุทธมณฑลสาย 7 ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองวุฒิ, TRANSCRIPT และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด เเขวงบางพลัด กรุงเทพ 10700 จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
(สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542)
โทร 02-4351054 Ext. 118, 219, 215 คุณฉัตรชัย(เค), คุณธันย์ชนก(นก), คุณชัยยศ(ปอ) Email : human@nldplc.com, www.nld.co.thบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : คุณฉัตรชัย
417 (ซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์) ถ.ราชวิถี เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4351054 ต่อ 118, 208, 219 มือถือ 081-804-3418    Fax : 02-8790855
http://www.nld.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com