บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

วิศวกรสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งงานตามแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ป.ตรี สาขาวิศกรรมโยธา
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•เพศ ชาย / หญิง
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•สามารถใช้ Ms.Project / Ms.Excel / Ms.Power Point
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโครงการ (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 28 - 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
•มีใบกว.
•ประสบการณ์ด้านการบริหาร, ควบคุมโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
•อบรม จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบแผนที่วางไว้ และวางแผนควบคุมกำลังคน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
•ประสปการณ์ 4 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคารสูง / อาคารทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•อบรม จป.บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า(ด่วน)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบกว.
•หากมีประสบการณ์ในการประสานงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ถอดเเบบ เเละจัดทำประมาณการได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (ด่วนมาก)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแผนงาน
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
•ประสบการ์ณ 1-2 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•มีใบ กว.
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบประมาณการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวช.-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา , สถาปัตย์
•ถอดแบบและประมาณการได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการเครื่องกล (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ประมาณการราคางานเครื่องกล (ประปา,ปรับอากาศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
•มีประสบการณ์ด้านประมาณการเครื่องกล 6 เดือนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ประจำศรีราชา (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานคนงานให้ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย
-ดูแลหลักความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•มีใบอบรมจป.หัวหน้างาน
•มีประสบการณ์ 1 ปี
•สามารถปฎิบัติหน้าที่ ศรีราชา ชลบุรี ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรเครื่องกล
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด
รายละเอียดของงาน : สามารถช่วยออกแบบ,ตรวจเเบบ,ประเมินเเละควบคุมงบ, ควบคุมประสานงาน, ดูแลติดตั้งและส่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25-35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
•มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) เท่านั้น
•- มีประสบการณ์ควบคุมการติดตั้งประปา, สุขาภิบาล, ปรับอากาศและโครงสร้าง 1 - 4 ปี
•สามารถพูดภาษอังกฤษได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วน
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด
รายละเอียดของงาน : -ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
-ตรวจตราควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิป.ตรี สาธารณสุข /อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม เท่านั้น
•ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
•มีประสบการณ์ (ด้านการก่อสร้างะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,000-15,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร เเละประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์์งานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : -วางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย
-วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขงบริษัทฯ
-วางแผน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารบัญชี
-จัดทำ ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงานของส่วนบัญชี
-ให่ความรู้พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
•อายุ 35 ปี ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านการจัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ&เเคชเชียร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9,000-10,000
สถานที่ทำงาน : บ.ทรินิตี้ (เทเวศน์)
รายละเอียดของงาน : 1. รับโทรศัพท์ เเละรับจองห้องพัก

2. ต้อนรับ เเละให้ความช่วยเหลือเเขกในการเดินทาง เเละท่องเที่ยว

3. ดูเเลการเก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-40 ปี
•2.ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
•4.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
•5.สามารถใช้ภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้าน(ด่วนมาก)
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : ทำความสะอาดภายในสำนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•หญิง อายุ 20 - 40 ปี
•วุฒิ ป.6-ม.3
•บริษัทมีสวัสดิการ และประกันสังคม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ๋่ บางพลัด
รายละเอียดของงาน : 1. จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์
3. จัดทำใบสั่งจ้าง B+
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
•ใช้ MS Office ได้ดี ( MS.Excel ทำสูตรได้เบื้องต้น) ,Internet
•มีความรู้เรื่่องอุปกรณ์ก่อสร้าง
•ประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองวุฒิ, TRANSCRIPT และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด เเขวงบางพลัด กรุงเทพ 10700 จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
(สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542)
โทร 02-4351054 Ext. 204, 219, 213 คุณฉัตรชัย(เค), คุณธันย์ชนก(นก), คุณชัยยศ(ปอ) Email : human@nldplc.co.th, www.nld.co.thบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : คุณฉัตรชัย
417 (ซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์) ถ.ราชวิถี เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4351054 ต่อ 204, 213, 219 มือถือ 081-804-3418    Fax : 02-8790855
http://www.nld.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com