บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (แบบหล่อฯ)(ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแผนงาน
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีใบ กว.
•ประสบการ์ณ 1-2 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (สถาปัตย์)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
•วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า(ด่วน)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบกว.
•หากมีประสบการณ์ในการประสานงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ถอดเเบบ เเละจัดทำประมาณการได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งงานตามแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิศกรรมโยธา
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•สามารถใช้ Ms.Project / Ms.Excel / Ms.Power Point
•มีใบ กว.
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : -วางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย
-วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขงบริษัทฯ
-วางแผน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารบัญชี
-จัดทำ ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงานของส่วนบัญชี
-ให่ความรู้พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง
•อายุ 35 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
•มีประสบการณ์ด้านการจัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบแผนที่วางไว้ และวางแผนควบคุมกำลังคน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 35 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีใบ กว.(ภาคี/สามัญ)
•ประสปการณ์ 4 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคารสูง / อาคารทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•อบรม จป.บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรงานเหล็กเส้น (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำ Bar Cut list เเละเเผนการใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-34 ปี
•สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
•สามารถประมาณราคาเหล็กเส้น (Bar Cut List) ได้
•ใช้ MS Office และ Auto CAD ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบประมาณการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช.-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา , สถาปัตย์
•ถอดแบบและประมาณการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการเครื่องกล (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ประมาณการราคางานเครื่องกล (ประปา,ปรับอากาศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
•มีใบ กว.
•มีประสบการณ์ด้านประมาณการเครื่องกล 6 เดือนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,000-15,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร เเละประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
•วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์งานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ประจำศรีราชา (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมงานคนงานให้ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย
-ดูแลหลักความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•มีใบอบรมจป.หัวหน้างาน
•มีประสบการณ์ 1 ปี
•สามารถปฎิบัติหน้าที่ ศรีราชา ชลบุรี ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ๋่ บางพลัด
รายละเอียดของงาน : 1. จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์
3. จัดทำใบสั่งจ้าง B+
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
•ใช้ MS Office ได้ดี ( MS.Excel ทำสูตรได้เบื้องต้น) ,Internet
•มีความรู้เรื่่องอุปกรณ์ก่อสร้าง
•ประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ&เเคชเชียร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-10,000
สถานที่ทำงาน : บ.ทรินิตี้ (เทเวศน์)
รายละเอียดของงาน : 1. รับโทรศัพท์ เเละรับจองห้องพัก

2. ต้อนรับ เเละให้ความช่วยเหลือเเขกในการเดินทาง เเละท่องเที่ยว

3. ดูเเลการเก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-40 ปี
•2.ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
•4.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
•5.สามารถใช้ภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้าน(ด่วนมาก)
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : ทำความสะอาดภายในสำนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•หญิง อายุ 20 - 40 ปี
•วุฒิ ป.6-ม.3
•บริษัทมีสวัสดิการ และประกันสังคม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่/ธุรการ (ประจำพุทธมณฑลสาย 7) (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-15,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขา พุทธมณฑลสาย 7
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร และประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
•วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์งานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 450/วัน
สถานที่ทำงาน : เทเวศน์
รายละเอียดของงาน : -ดูแลรักษาความปลอดภัย
-ทำงานช่วงกะกลางคืนได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 22-55 ปี
•การศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
•สามารถอยู่กะกลางคืนได้ (วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน)
•สถานที่ปฏิบัติงาน เทเวศน์
•มีประสบการณ์ด้านงาน รปภ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (สถาปัตย์) ประจำหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : -ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
-จัดทำแผนงานก่อสร้าง
-ดูแลงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23-35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-2 ปี ขึ้นไป
•มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (สถาปัตย์) ประจำหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : -ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20-45 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาโยธา,งานก่อสร้าง,สถาปัตย์
•มีประสบการณ์ทางด้านงานโฟร์แมนโครงสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถเดินทางหรือมีที่พักอยู่ใน จ.เชียงใหม่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถขนส่ง (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ขับรถขนส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
•มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ รถบรรทุก
•มีประสบการณ์ด้านขับรถขนส่ง (จะพิจารณาพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยช่างซ่อมรถยนต์ (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ซ่อมเครื่องยนต์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่อจักรกล (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ซ่อมเครื่องจักรกล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์งานเครื่องจักรกล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยช่างไฟ (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดของงาน : - ดูแล,ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 - 45 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาวุโส (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ,อุปกรณ์ ก่อสร้าง
- ติดต่อประสานงานกับ Sub.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 25 - 40 ปี
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง (สายงานก่อสร้าง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (เหล็กเส้น) ด่วนมาก
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : จัดทำ Bar Cut List และแผนการใช้
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 24-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
•สามารถประมาณราคาเหล็กเส้น (Bar Cut List) ได้
•มีประสบการณ์ด้านงานโฟร์แมนเหล็กเส้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองวุฒิ, TRANSCRIPT และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด เเขวงบางพลัด กรุงเทพ 10700 จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
(สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542)
โทร 02-4351054 Ext. 118, 219, 215 คุณฉัตรชัย(เค), คุณธันย์ชนก(นก), คุณชัยยศ(ปอ) Email : human@nldplc.com, www.nld.co.thบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : คุณฉัตรชัย
417 (ซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์) ถ.ราชวิถี เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4351054 ต่อ 118, 208, 219 มือถือ 081-804-3418    Fax : 02-8790855
http://www.nld.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com