บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (โครงสร้าง,แบบหล่อฯ)(ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแผนงาน
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•ประสบการ์ณ 1-2 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (สถาปัตย์) ประจำหน่วยงาน ศรีราชา จ.ชลบุรี (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : หน่วยงาน CITI RESORT SRIRACHA ศรีราชา จ.ชลบุรี
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•สามารถเดินทางหรือมีที่พักอยู่ ศรีราชา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -ดูแล,ตรวจสอบระบบ Network ของบริษัท
-ซ่อมคอมพิวเตอร์ CCTV ตรวจสอบระบบ
-อัพเดทโปรแกรม ลงโปรแกรม
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศ ชาย/หญิง
•- อายุ 24 ขึ้นไป
•- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
•- มีความรู้ด้าน Hardware,Softwere และ Network
•- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
•- สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
•- มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบ
•- มีประสบการณ์ทางด้านงานสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งงานตามแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•สามารถใช้ Ms.Project / Ms.Excel / Ms.Power Point
•มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย7
รายละเอียดของงาน : -จัดทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุก และเครื่องจักร (PM)
-จัดทำตารางค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ (PM)
-การซ่อมรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา: ปวช ขึ้นไป
•อายุ: 30 ปี ขึ้นไป
•เพศ: ชาย/หญิง
•ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป ในส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ-เครื่องจักร
•ซ่อมบำรุงเครื่องมือ,ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,รถบรรทุกหรืองานTower Crane
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7
รายละเอียดของงาน : -การจัดทำแผนกงานเมื่อได้รับใบแจ้งขอให้แผนกเฟอร์นิเจอร์ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงานเมื่อได้รับใบสั่งงาน/รายงานผล (แผนกเฟอร์นิเจอร์)
-การตรวจนับ-รับ,วัสดุและอุปกรณ์-เครื่องมือเข้าสโตร์แผนกงาน
-การเบิก-จ่าย สโตร์แผนกงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา: ปวส ขึ้นไป
•อายุ: 30 ปีขึ้นไป
•เพศ: ชาย/หญิง
•ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไปในสายงานตกแต่งภายในและงานเฟอร์นิเจอร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกเหล็กเส้น (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
สถานที่ทำงาน : พุทธมณฑลสาย 7
รายละเอียดของงาน : -การจัดทำแผนผลิตเหล็กตัด-ดัดให้หน่วยงาน
-การตรวจสอบและรับรอง Bar Cut List
-การตรวจและรับรองใบแจ้งขอให้จัดส่งเหล็กตัด-ดัด
-การจัดทำเอกสารเมื่อได้รับใบแจ้งขอให้จัดส่งเหล็กตัด-ดัด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศกรรมโยธา
•อายุ: 30 ปี ขึ้นไป
•เพศ: ชาย
•ประสบการณ์: 8 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งวิศวกรงานเหล็กเส้นในหน่วยงานก่อสร้าง
•มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม (ใบ กว.)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโครงการ PE. (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -บริหารงานโครงการ
-การบริหารงานก่อนเปิดหน่วยงาน
-การกำกับดูแลโครงการ
-การจัดทำแผนงานและรายงานการปฎิบัติงาน
-อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับภาคีวิศวกร
•มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (โครงสร้าง)
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -การควบคุมงานโครงสร้าง - โยธา
-การควบคุมงานคอนกรีต - แบบหล่อฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สำรวจ
•มีประสบการณ์ทางด้านงานโฟร์แมนไม่น้อยกว่า 2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง PM. (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบแผนที่วางไว้ และวางแผนควบคุมกำลังคน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 35 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีใบ กว.(ภาคี/สามัญ)
•ประสปการณ์ 4 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคารสูง / อาคารทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•อบรม จป.บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนามเหล็กเส้น (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำ Bar Cut list เเละเเผนการใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 - 45 ปี
•การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโยธา
•สามารถประมาณราคาเหล็กเส้น (Bar Cut List) ได้
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีประสบการด้านงานวิศวกรเหล็กเส้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ๋่ บางพลัด
รายละเอียดของงาน : 1. จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์
3. จัดทำใบสั่งจ้าง B+
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
•ใช้ MS Office ได้ดี ( MS.Excel ทำสูตรได้เบื้องต้น) ,Internet
•มีความรู้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ,อุปกรณ์ก่อสร้าง
•ประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ&เเคชเชียร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-10,000
สถานที่ทำงาน : บ.ทรินิตี้ (เทเวศน์)
รายละเอียดของงาน : 1. รับโทรศัพท์ เเละรับจองห้องพัก

2. ต้อนรับ เเละให้ความช่วยเหลือเเขกในการเดินทาง เเละท่องเที่ยว

3. ดูเเลการเก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-40 ปี
•2.ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
•4.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
•5.สามารถใช้ภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (เหล็กเส้น) ด่วนมาก
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ออก site งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้าง,โยธา,สำรวจ
•มีประสบการณ์ด้านงานโฟร์แมนเหล็กเส้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก)
อัตรา : 4
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : -ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
-ตรวจตราควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม
•ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
•มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการ/เจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลกร (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - งานสรรหาบุคคลากร
- เอกสารและงานต่างด้าว
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23-35 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
•สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (เน้น Word,Excel ใช้สูตร,ตารางได้ดี)
•มีความรู้ความสามารถด้านงานสรรหาบุคลากร
•มีประสบการณ์ทางด้านงานทรัพยากรบุคคล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (สถาปัตย์) (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ที่รับผิดชอบ
-ควบคุมงาน Sub ,ทีมช่างใช้ Shop DWG
-ประสานงาน Survey
-ควบคุมการใช้เครื่องมือวัด
-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
•มีความเข้าใจแบบก่อสร้างและขั้นตอนงานก่อสร้างเบื้องต้น
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สโตร์สนาม (ประจำ กทม.) (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุมวัสดุ, เบิกจ่ายวัสดุให้ถูกต้อง
2. ดูแลคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. จัดทำรายงานประจำวันรับเข้า และเบิกจ่าย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
•ใช้ MS Office (Word,Excel) ได้
•คำนวณได้ดี
•มีประสบการณ์ด้านวัสดุงานก่อสร้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•สามารถปฏิบัติงานหน่วยงาน กรุงเทพฯ/บางกรวย จ.นนทบุรีได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์แมน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการ พุทธมณฑลสาย 7
รายละเอียดของงาน : - งานตัด-ดัดเหล็กและต๊าปเกลียว
- งานตัด-ดัดและตรวจคุณภาพเหล็กปลอก
- งานตรวจสอบคุณภาพเหล็กตัด-ดัดและต๊าปเกลียว
- งานผูกมัดและติดแผ่นป้ายผ้า
- การขึ้นของและจัดวงเหล็กบนรถบรรทุก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทางด้านงานเหล็กเส้น อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีที่พักหรือสามารถปฏิบัติงานที่ พุทธมณฑลสาย 7 ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (งานระบบ)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ไซด์งาน สำนักงาน กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี
รายละเอียดของงาน : -ดูแลงานระบบของหน่วยงาน (ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ)
-จัดทำแผนการทำงานประจำสัปดาห์,ประจำเดือน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
•มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-2 ปี ขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดทำราคา BOQ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - คีย์ข้อมูลงาน,จัดทำตารางราคา (BOQ) ,ข้อมูลด้านงานก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 23-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (เน้น Word,Excel ใช้สูตร,ตารางได้ดี)
•มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแบบฟอร์มตารางราคา (BOQ) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการ (สารสนเทศ) ด่วนมาก
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - งานจัดทำเอกสารงาน IT
- งานจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ IT
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 18 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
•มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต,คำศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD.) ด่วนมาก
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม,วางแผนงาน,บริหาร โครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 45 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ การบริหารงานก่อสร้าง
•มีใบ กว.(ภาคี/สามัญ)
•มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการ / เจ้าหน้าที่ เอกสารและงานต่างด้าว (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานต่างด้าว
(ขอเพิ่มพื้นที่,VISA,Work Permit อื่นๆ)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชาการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง (เพศชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•อายุ 23 40 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (เน้น Word,Excel ใช้สูตร,ตารางได้ดี)
•มีความรู้พื้นฐานทางด้านเอกสารและงานต่างด้าว
•มีความละเอียดรอบคอบ และ ความคล่องตัวในการทำงานสูง
•สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรทั้งภายใน - ภายนอก องค์กรได้ดี รวมถึงติดต่อหน่วยงานราชการ
•มีประสบการณ์ทางด้านงานต่างด้าว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน (งานระบบ)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - การวางแผนการตรวจติดตามงานหน่วยงาน
- การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
- การตรวจสอบและสนันสนุนการจัดหา Sub และวัสดุ หน่วยงาน
- อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 35 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
•มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับสามัญวิศวกร
•มีประสบการณ์ด้าน งานระบบ (ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรับผิดชอบในงาน และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการ / เจ้าหน้า ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : - จัดทำตาราง Schedule และแผนการฝึกอบรมพนักงานและบุคลากรในองค์กร,หน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร
- จัดทำเอกสาร,คู่มือการฝึกอบรม
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•อายุ 23-40 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (เน้น Word,Excel ใช้สูตร,ตารางได้ดี)
•สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายใน - ภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ ได้ดี
•มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองวุฒิ, TRANSCRIPT และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด เเขวงบางพลัด กรุงเทพ 10700 จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
(สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542)
โทร 02-4351054 Ext. 118, 219, 215 คุณชัยยศ (ปอ), คุณธันย์ชนก(นก) Email : human@nldplc.com, www.nld.co.thบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : คุณชัยยศ,คุณธันย์ชนก
417 (ซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์) ถ.ราชวิถี เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4351054 ต่อ 118,219 มือถือ 081-804-3418    Fax : 02-8790855
http://www.nld.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com