บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ บางพลัด
รายละเอียดของงาน : ดูแลระบบ Network ของบริษัท ซ่อมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบระบบ อัพเดทโปรแกรม ลงโปรแกรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
•หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•- เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
•- มีความรู้ด้าน Hardware,Softwere และ Network
•- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
•- สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
•- มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งงานตามแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ป.ตรี สาขาวิศกรรมโยธา
•อายุ 23 ปี ขึ้นไป
•เพศ ชาย / หญิง
•มีประสบการณ์งานถอดแบบประมาณการ
•สามารถใช้ Ms.Project / Ms.Excel / Ms.Power Point
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลัด
รายละเอียดของงาน : -วางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย
-วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขงบริษัทฯ
-วางแผน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารบัญชี
-จัดทำ ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงานของส่วนบัญชี
-ให่ความรู้พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง
•อายุ 35 ปี ขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
•มีประสบการณ์ด้านการจัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (สถาปัตย์)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : กรุุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแผนงาน
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
•ประสบการ์ณ 1-2 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•มีใบ กว.
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โฟร์เเมน (สถาปัตย์)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้าง)
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า(ด่วน)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 25-35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบกว.
•หากมีประสบการณ์ในการประสานงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ถอดเเบบ เเละจัดทำประมาณการได้
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโครงการ (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 28 - 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
•มีใบกว.
•ประสบการณ์ด้านการบริหาร, ควบคุมโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
•อบรม จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบแผนที่วางไว้ และวางแผนควบคุมกำลังคน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
•ประสปการณ์ 4 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคารสูง / อาคารทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•อบรม จป.บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 6
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ถอดแบบประมาณการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวช.-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา , สถาปัตย์
•ถอดแบบและประมาณการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณการเครื่องกล (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : ประมาณการราคางานเครื่องกล (ประปา,ปรับอากาศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
•มีประสบการณ์ด้านประมาณการเครื่องกล 6 เดือนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการสำนักงาน (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,000-15,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร เเละประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
•วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์งานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ๋่ บางพลัด
รายละเอียดของงาน : 1. จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์
3. จัดทำใบสั่งจ้าง B+
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
•ใช้ MS Office ได้ดี ( MS.Excel ทำสูตรได้เบื้องต้น) ,Internet
•มีความรู้เรื่่องอุปกรณ์ก่อสร้าง
•ประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรบ้าง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานต้อนรับ&เเคชเชียร์ (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-10,000
สถานที่ทำงาน : บ.ทรินิตี้ (เทเวศน์)
รายละเอียดของงาน : 1. รับโทรศัพท์ เเละรับจองห้องพัก

2. ต้อนรับ เเละให้ความช่วยเหลือเเขกในการเดินทาง เเละท่องเที่ยว

3. ดูเเลการเก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-40 ปี
•2.ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
•4.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
•5.สามารถใช้ภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยโฟร์เเมน (โครงสร้าง-สถาปัตย์) ด่วนมาก
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของงาน : -ดูแลและควบคุมงานโครงสร้าง-สถาปัตย์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• - วุฒิการศึกษา มัธยมต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• - รักงานก่อสร้าง เเละสุขภาพเเข็งเเรง พร้อมทำงาน
• - มีประสบการณ์งานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้าน(ด่วนมาก)
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : ทำความสะอาดภายในสำนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•หญิง อายุ 20 - 40 ปี
•วุฒิ ป.6-ม.3
•บริษัทมีสวัสดิการ และประกันสังคม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่/ธุรการ (ประจำพุทธมณฑลสาย 7) (ด่วนมาก)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000-15,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขา พุทธมณฑลสาย 7
รายละเอียดของงาน : งานเอกสาร และประสานงานภายในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
•วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•ใช้ MS Office, Internet ได้ดี (เน้น MS Excel ใส่สูตรเบื้องต้น เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย)
•มีประสบการณ์งานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) (ด่วนมาก)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 450/วัน
สถานที่ทำงาน : เทเวศน์
รายละเอียดของงาน : -ดูแลรักษาความปลอดภัย
-ทำงานช่วงกะกลางคืนได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 22-55 ปี
•การศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
•สามารถอยู่กะกลางคืนได้ (วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน)
•สถานที่ปฏิบัติงาน เทเวศน์
•มีประสบการณ์ด้านงาน รปภ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองวุฒิ, TRANSCRIPT และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด เเขวงบางพลัด กรุงเทพ 10700 จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
(สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542)
โทร 02-4351054 Ext. 204, 219, 213 คุณฉัตรชัย(เค), คุณธันย์ชนก(นก), คุณชัยยศ(ปอ) Email : human@nldplc.co.th, www.nld.co.thบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : คุณฉัตรชัย
417 (ซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์) ถ.ราชวิถี เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4351054 ต่อ 204, 213, 219 มือถือ 081-804-3418    Fax : 02-8790855
http://www.nld.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com