บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
ผลิตและจำหน่าย เตาก๊าซ เครื่องปรับความดันก๊าซ เครื่องดูดควัน เตาอบก๊าซ เตาฝัง
เครื่องทำนำอุ่น ฯลฯ

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการขายทางด้านโมเดิร์นเทรด อาทิ ห้างดิสเคาท์สโตร์ ต่าง ๆ กำหนดแผนการตลาดทังในและต่างประเทศ ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า เจราจาเงื่อนไขทางการค้า และตรวจสอบยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/
•อายุ 35 - 45 ขึ้นไป
•วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ หรือ เกี่ยวข้อง
•คุณสมบัติอื่น มนุษยสัมพันธ์ดี ,มีพหนะเป็นของตนเอง,ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
•ประสบกาณ์ในตำแหน่ง งานด้านบริหารการขาย 8 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบุคคล/ธุรการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบุคลากร โดยควบคุมดูแลการดำเนินงานของแผนกบุคคล ในการสรรหาว่าจ้าง การอบรมพัฒนาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ การบริหารค่าจ้าง ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องแลดูแลงานด้านแผนกธุรการตามทีกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย /หญิง
•อายุ 28 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ การวางแผนและประสานงาน
•มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกธุรการขาย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : โรงงาน
รายละเอียดของงาน : สรุปยอดการขาย
รวบรวมยอดขายสินค้า,ข้อมูลลูกค้า,ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท และ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส. - ปริญญาตรี
•มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
•มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
•หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เลขานุการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ติดต่อ ประสานงาน ผู้รับจ้าง ร้านค้า ออกเอกการการซื้อ
เจรจาต่อรอง จัดทำข้อมูลการสั่งซื้อ และ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล รายงานที่รับจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอกบริษัทฯประมวลผลเสนอผู้บังคับบัญชา เพืื่ออำนวยต่อการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง
•อายุ 25-35 ปี
•ปวส - ปริญญาตรี
•สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
•มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าหน่วยการผลิต
อัตรา : 5
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : รับแผนงานจากหัวหน้าหน่วยปั๊มขึ้นรูป โดยจัดสรรงานให้ผู้ไต้บังคับบัญชาตามลำดับ รายงานผลการผลิตเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ความสามารถพิเศษ ความสามารถด้านช่างเครื่องกล ช่างยนต์
•คุณสมบัติ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีสภาวะของการเป็นผู้นำ
•ประสบการณ์ ผ่านงานด้านปั๊มโลหะ 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรอุตสาหการเครื่องกล
อัตรา : 3
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท,โดยการศึกษา
วิเคราะห์,พัฒนา,ปรับปรุงและกำหนด,และกำหนดข้อกำหนดต่างๆของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านการผลิต,ด้านส่วนสนับสนุนการผลิต,ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมาตรฐานตามนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•จบ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
•ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD ได้
•และสามารถอ่าน ,เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
•คุณสมบัติอื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดูดี,มีความรับผิดชอบสุงๆ
•ประสบการณ์ ผ่านงาน1 ปีขึ้นไป ด้านโรงงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
รายละเอียดของงาน : จัดเก็บควบคุมดูแล วัสดุเหลือใช้ ของเสียการผลิต
จัดทำสต๊อคเบิกจ่าย วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน
ติดต่อประสานงานลูกค้าและผู้มาติดต่อ
รับเช็ควางบิล
สรุปค่าใช้จ่าย สำนักงาน
สรุปค่าใช้จ่ายบิลเบิกจ่าย น้ำมัน และ เงินสดย่อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส - ปริญญาตรี
•มีทักษะในการสื่อสาร
•มีความอดทนในแรงกดดันในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขายประจำห้าง (PC) ประจำ โลตัส,บิ๊กซี,โฮมโปร,แม็คโคร,โฮมเวิร์ค ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการขายสินค้าแก่ลูกค้า โดยการต้อนรับและแนะนำ
สินค้า/ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 18 ปีขึ้นไป
•จบ ม.3 ขึ้นไป
•คุณสมบัติ มีความอดทน,แข็งแรง ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.
•ประสบการณ์ มีประสบการณ์ขายในห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานติดตั้งแม่พิมพ์
อัตรา : 5
เงินเดือน : 8,000ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ โดยรับใบจ่ายงานจากหัวหน้างาน
ติดตั้งแม่พิมพ์ ตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 21ปีขึ้นไป
•จบ. ปวช ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
•คุณสมบัติ มีความอดทน,แข็งแรง
•มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งแม่พิมพ์ 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานช่างเทคนิค
อัตรา : 5
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ช่วยเหลือวิศวกร หรืองานในฝ่าย โดยจัดหา จัดสร้างอุปกรณ์เครื่องมือช่วยต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทดสอบ รวมทั้งดำเนินการทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆและบันทึกผล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน,อุตสาหกรรม
•มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเครื่องกลได้
•ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ของ Machine Shop ได้
•ใช้โปรแกรม AUTO CAD 2D 3D ได้
•มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าหน่วยการผลิต
อัตรา : 1
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลงานประกอบเตาก๊าช โต๊ะวางเตา อ่างล้างจาน
เครื่องดูดควัน,เครื่องปรับความดัน,ปืนจุดก๊าซ,สายยางแพ็ค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และปริมาณเป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 25 ขึ้นไป
•จบ สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•คุณสมบัติ มีความอดทน,แข็งแรง ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีสภาวะของการเป็นผู้นำ
•ประสบการณ์ ผ่านงานด้านประกอบ 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขายผลิตภัณฑ์ LUCKYFLAME ,RINNAI เขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ปฏิบัติงานขาย โดยการออกตลาดทำการขายกับร้านค้าในเขตรับผิดชอบ เสนอการขายสินค้าและเก็บบัญชีที่เกิดจากการขาย ตลอดทั้งบริการหลังการขาย เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 25-35 ปี
•จบ ป.ตรี ทุกสาขา
•ความสามรถพิเศษ ขับรถจักรยายนต์ได้
•คุณสมบัติ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีพาหนะเป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบสูง
•ประสบการณ์ ผ่านงานด้านการขายและบริการ 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานธุรการขาย
อัตรา : 4
เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : รวบรวมยอดขายสินค้า,ข้อมูลลูกค้า,ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/หญิง
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
•จบ ปวชขึ้นไป ทุกสาขา
•ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี,
•คุณสมบัติ มีความรับผิดชอบสุง,มีสุขภาพแข็งแรง,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•ประสบการณ์ ผ่านงานด้านธุรการ1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานช่างไฟฟ้า
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักร-ไฟฟ้า,โดยการซ่อม สร้าง บำรุงรักษา,เครื่องมือ,และความสว่างของไฟ้ฟ้า เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 23 ปีขึ้นไป
•ปวช ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
•คุวามสามรถพิเศษ มีความชำนาญด้านช่างไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์
•ความสามารถอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี,รู้เกี่ยวกับระบบโทรศัพย์
•มีประสพการณ์ 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
อัตรา : 1
เงินเดือน : 28,000
สถานที่ทำงาน : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
รายละเอียดของงาน : วางแผน ปรับปรุง ศึกษาพัฒนา ซ่อม สร้าง จัดหา เครื่องจักร แม่พิมพ์
ดำเนินการ โครงการประหยัดประหยัดพลังงานตรวจสอบและติดตาม
แก้ไขปัญหา หรือ ให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม ควบคุม กำลังคนและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่าง ๆ ให้ดำเนินการผลิตสินค้าของบริษัทให้มีคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย/
•อายุ 35 - 45 ขึ้นไป
•วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ เกี่ยวข้อง
•ประสบกาณ์ในตำแหน่ง งานด้านวิศวกรรม ระดับบริหาร 3 ปี
•วางแผน ปรับปรุง ศึกษาพัฒนา ซ่อม สร้าง จัดหา เครื่องจักร แม่พิมพ์
•มีความรู้งานแม่พิมพ์ เครื่องจักร CNC เขียนแบบ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงานบริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
61/1 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3124330-40    Fax : 02-3124341
http://luckyflame.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com