บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 ท่าน สำนักงานเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคาระห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ร่วม 500 ท่าน ประจำทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานภูเก็ต

ด่วน!!!! ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร (ลาดพร้าว32/สุขุมวิท34/บางลำภู่/ห้วยขวาง/สยาม/พระราม3/อโศก/พหลโยธิน/ผังเมือง/ประชาชื่น/เตาปูน/ราษฎร์บูรณะ33/ลาดพร้าว32)

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร หน่วยงาน กทม.

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงาน ระบบส่วนกลางในอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารสูงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • มีทัศนะคติด้านการทำงาน,รักงานบริการ,มีความอดทน,สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถปฏิบัติงานหรือมีที่พักแถว(ลาดพร้าว32/สุขุมวิท34/บางลำภู่/ห้วยขวาง/สยาม/พระราม3/อโศก/พหลโยธิน/ผังเมือง/ประชาชื่น/เตาปูน/ราษฎร์บูรณะ33/ลาดพร้าว32)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วนมาก ผู้จัดการอาคาร/คอนโด หมู่บ้าน (ประจำหน่วยงาน แยกเกษตร )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำหน่วยงาน แยกเกษตร )

รายละเอียดของงาน
● Responsible for managing a team of 10 - 15 staff that looking after the management and operation of the condominium project or office tower.
● Supervision and controlling of billing, revenue collection of rental charge and common area charge.
● Budgeting planning and costs controlling 
● Managing the operation and maintenance of the building and building systems, and project infrastructure
● Pro-active and having service-minded in service provision to residents and client in the building

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม บริหารการจัดการ การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตบริการ มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร และมีการวางแผนงานที่ดี
 • สามารถบริหารงานได้ดี

ด่วน!! เจ้าหน้าที่อาคาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (ราษฎร์บูรณะ33)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร แชปเตอร์วัน โมเดิร์นดัชต์ ราษฎร์บูรณะ33

รายละเอียดของงาน
● ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, พนักงานรักษาความสะอาด และผู้รับเหมาอื่น ๆ
● ควบคุม ดูแล และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปีในส่วนของงานบริหารอาคาร
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดีและมีใจรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาพิเศษ)
 • หากมีรถจักรยานยนต์ พิจารณาพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโด (ประจำหน่วยงาน แถวกรุงธนบุรี / แยกเกษตร )

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ห้างรอยัลการ์เด้นพลาว่า / BTS กรุงธน/ แยกเกษตร )

รายละเอียดของงาน
● ช่วย/ร่วมวางแผนและจัดระบบงานเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
● เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการควบคุมดูแล การบริหารและการบริการงานต่าง ๆ ในอาคาร
● ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
● ควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
● ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม บริหารการจัดการ การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีจิตบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำหน่วยงานแถวเตาปูน / ห้วยขวาง)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : แถวMRTเตาปูน - รพ.บางโพ

รายละเอียดของงาน
ดูแลและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภคในอาคารสูงและหมู่บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคโทนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร/หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ สาทร ซ.หลังสวน)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
เป็นหัวหน้าทีม บริหารงานซ่อมบำรุงอาคารสูง บริหารทีมช่างประมาณ 4 - 7 คน, รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร และงานระบบอาคาร 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 29 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

ด่วนมาก!!ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ประจำคอนโด(ซ.หลังสวน สาทร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาทร ซ.หลังสวน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงาน ระบบอาคารและหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Sale executive ประจำโครงการขายบ้านและคอนโด ในเขตกรุงเทพ

อัตรา : 20 อัตรา

สถานที่ทำงาน : Knight Frank Chartered (Thailand) Co.,Ltd.

รายละเอียดของงาน
-บริษัทกำลังขยายงานอย่างยิ่งใหญ่ในการขายโครงการบ้านและคอนโดในเขตกรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องรับเจ้าหน้าฝ่ายขายเข้ามารองรับการเติบโตให้ทันโดยจะต้องปฏิบัติงานดังนี้
ลักษณะงาน
-ดูแลงานขาย บริการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการบ้าน คอนโดให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมโครงการ
-ปฏิบัติงานด้านการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
-อำนวยความสะดวกให้ด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉานในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการและงานขาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft – Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายโครงการบ้าน คอนโด หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Excellent command of spoken and written English, computer literacy and familiarity with office automation
 • สามารถปฏิบัติงานได้6วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • ส่งรูปถ่ายแนบในใบสมัครหน้าตรง เพื่อประกอบการพิจารณามาให้ชัดเจน
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใบสมัครที่แนบรูปถ่ายก่อน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ จะพิจารณาให้เหมาะสมสะดวกแก่การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร ( MRT ห้วยขวาง/พระราม9 )

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร ( MRT ห้วยขวาง/พระราม9)

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงาน ระบบส่วนกลางในอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน!!เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ (แยกผังเมือง / ห้วยขวาง)

อัตรา : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : แยกผังเมือง

รายละเอียดของงาน
● รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
● จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอความรู้ความเข้าใจให้กับผู้พักอาศัยในอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 - 28 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

Sale executive ประจำโครงการขายบ้านและคอนโด ในเขตหัวหิน

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : หัวหิน

รายละเอียดของงาน
-บริษัทกำลังขยายงานอย่างยิ่งใหญ่ในการขายโครงการบ้านและคอนโดในเขตกรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องรับเจ้าหน้าฝ่ายขายเข้ามารองรับการเติบโตให้ทันโดยจะต้องปฏิบัติงานดังนี้
ลักษณะงาน
-ดูแลงานขาย บริการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการบ้าน คอนโดให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมโครงการ
-ปฏิบัติงานด้านการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
-อำนวยความสะดวกให้ด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉานในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการและงานขาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft – Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายโครงการบ้าน คอนโด หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานได้6วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • ส่งรูปถ่ายแนบในใบสมัครหน้าตรง เพื่อประกอบการพิจารณามาให้ชัดเจน
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใบสมัครที่แนบรูปถ่ายก่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ( Pattime ) พระราม9

อัตรา : 1

เงินเดือน : วันละ 300 บาท

สถานที่ทำงาน : เขต ห้วยขวาง

รายละเอียดของงาน
- ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
- จัดเก็บเอกสาร
- คีย์ข้อมูลในระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 24 - 30 ปี สัญชาติไทย
 • เพศ ชาย หญิง
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังเรียน
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี(ปิดงบได้ ประจำสำนักงานใหญ่)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ตึกชำนาญเพ็ญชาติ พระราม9

รายละเอียดของงาน
ดูแลบัญชีให้กับทางแผนก
ปิดงบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

Receptionist (Good in English )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ประจำกทม.

รายละเอียดของงาน
-รับโทรศัพท์และโอนสายภายในหน่วยงาน
-ต้อนรับและอำนวยความความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อกิจธุระกับบริษัท
-ดูแลจัดระบบการจองห้องประชุมของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยบริเวณส่วนต้อนรับด้านหน้าบริษัทและภายในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ดูแลระบบการจัดรับพัสดุและเอกสารภายในสำนักงาน
-งานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree or higher in management, hotel management or related field.
 • ● Bachelor degree or higher in management, hotel management or related field.
 • ● Good in English communication skill.
 • ● Minimum 1 year experience in position related of services.
 • ● Can solve the immediate problems as well, Good personality and service-minded.

ด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำแถว กัลปพฤกษ์ บางว้า / ราษฎร์บูรณะ33 )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ประจำแถว กัลปพฤกษ์ บางว้า ราษฎร์บูรณะ33

รายละเอียดของงาน
-ทำงานธุรการประจำโครงการ(คอนโด)
-ประสานงานภายในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 24 - 32 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านธุกการ งานเอกสาร อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel พื้นฐาน
 • สามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้

เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานใหญ่ (ปิดงบ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร์ ชั้น 24

รายละเอียดของงาน
งานด้านบัญชี (ปิดงบการเงินได้)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • จบ ปวส - ป ตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (วันเสาร์ครึ่งวัน)

Administarator (สื่อสารภาษาจีนได้) ประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : พระราม 9

รายละเอียดของงาน
รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุ 24 - 32 ปี สัญชาติไทย
 • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา สื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ด่วนมาก!!!Admin ( Account) - ธุรการบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18000-20000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และ ภาษีเบื้องต้น
ใช้สูตรในการคำนวณในโปรแกรม Excel ได้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงินหรือการธนาคาร
 • มีความรู้เรื่องภาษีเบื้องต้น และ การลดหนี้
 • หากมีความรู้เรื่องบัญชีการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี (Service mind)
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • ** ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ **

ด่วน!!!ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร(ประจำหลังสวน)

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ซ.หลังสวน1 /เซ็นทรัลชิดลม/BTSศาลาแดง/BTSชิดลม

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงานระบบส่วนกลางในอาคารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

ช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุม กำกับดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน (ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์)
-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
-เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน
2. ประสานงานกับผู้รับเหมาในการเข้าบริการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานในงานระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( MS Word, Excel, Email ) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Android programmer ( ด่วน)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 up

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นนน Mobile and Web Applications ภายในขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ในระบบ Android อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เคยทำ Push notification มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยใช้ Third Party Networking , Firebase
 • ใช้ Version control, trello และ task management ในการทำงาน
 • มีความรู้ทางด้าน MVC, MVVM, Web Application
 • ถ้ามีผลงานที่เคยทำให้แนบมาด้วย

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้สนใจส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและระบุเงินเดือนที่ต้องการมายังฝ่ายบุคคล
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 65/192 ชั้น 24 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2643-8223 ต่อ 128,133
แฟกซ์ 0-2643-8224
E-mail: hr@th.knightfrank.com

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
65/192 ชั้น 24 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 02-643-8223 ต่อ 128, 133
แฟกซ์ : 02-643-8224

ติดต่อ : ส่วนงานบุคคล

http://www.knightfrank.co.th
ดูแผนที่