บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

(ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ประจำโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : โครงการ ศุภาลัย
รายละเอียดของงาน : รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า วางแผนเข้าซ่อมงาน ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ พร้อมประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
•มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา(โครงการหมู่บ้านจัดสรร)
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word จะเป็นประโยชน์
•สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
•**ช่วงแรกฝึกงานที่ สวนหลวง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม ( ประจำที่จังหวัดภูเก็ต)
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการ ศุภาลัย จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
- ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
- ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร/คอนโดมีเนียมอย่างน้อย 2 ปี
•มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ภูมิสถาปนิก
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย /โครงการ
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำด้านวิชาการด้านวิชาการเกษตรแก่โครงการ ช่วยงานภูมิสถาปนิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานผังโครงการ งานสวน ภูมิสถาปัย์โครงการ และงานประมาณราคาเบื้องต้น
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปวส.ขึ้นไป สถาปัตย์ หรือ พืชสวน
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
•มีสามารถในการวางผังโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถออกไซด์งานได้ทำงาน 6 วัน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Draftman(พนักงานเขียนเเบบ)
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารสูงหรือแนวราบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตย์ , การออกเเบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในด้านการเขียนแบบสถาปัตยกรรม บ้าน , อาคารสูงหรือผังโครงการ(ภูมิสถาปัตย์)
•มีความชำนาญในการเขียนแบบโดยใช้โปแกรม Autocad 3D max ,Sketch up และโปรเเกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานบริหารชุมชนโครงการ - หมู่บ้านจัดสรร

1. เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, รายชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน โดยจะทำการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. เป็นผู้ออก News Letter ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ลูกบ้านทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว

4. เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทฯ กับลูกบ้าน

5. จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันและระหว่าง บริษัทกับลูกบ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ในงานบริหารชุมชน / นิติบุคคลหมู่บ้าน / หรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
•- กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีทักษะในด้านการสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วย/หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ (ด้านสรรหาคัดเลือกและฝึกอบรม)
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : - ดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง,Manpower Planning & Budget
- ปฏิบัติงานและ/หรือให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures/ Work Instructions ที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศหญิงหรือชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
•- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารงานบุคคล,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,จิตวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
•- ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป ในระดับหัวหน้างานด้าน Recruit & Training
•- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ISO 9001 : 2008, ระบบ HRIS, KPI, Competency
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม ( ก่อสร้างแนวราบ)
อัตรา : 20
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
สถานที่ทำงาน : โครงการก่อสร้าง บมจ.ศุภาลัย จำกัด มหาชน (กรุงเทพ + ปริมณฑล)
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
- ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
- ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
•*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชนโครงการ/โฟร์แมนเกษตร (ประจำโครงการ กทม-ปริมณฑล โซนบางใหญ่ ,ลำลูกกา คลอง 2, 3 )
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : โครงการศุภาลัย ลำลูกกา คลอง 2, 3 / บางใหญ่
รายละเอียดของงาน : - ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน และความสะอาดภายในโครงการ
- ดูแลการทำงานของ รปภ. ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ดูแลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (เชียงใหม่)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง, ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา, จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง, จัดหา ควบคุมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•• เพศชาย
•• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
•• มีประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนการก่อสร้าง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. Ms.Office และ Powerpoint ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานรายวัน- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ ( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 )
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : จัดทำเอกสาร รายงาน และติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย - หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
•สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
•สามารถทำงานต่อเนื่องได้ จันทร์ - ศุกร์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำรวจ/ช่างสำรวจ (ด่วนมาก!)
อัตรา : 3
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : * งานรังวัดและทำหมุด reference และป้องกันหมุดหลักเขต ตลอดจนเก็บข้อมูลที่สำคัญ

* ประสานงานและร่วมตรวจสอบค่าพิกัดที่ดินแปลงย่อยกับโครงการก่อนออกโฉนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสำรวจ หรือที่เกี่ยวข้อง / ปวส.ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งช่างสำรวจ)
•มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการก่อสร้าง (ประจำที่จ.ปทุมธานี)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการ
รายละเอียดของงาน : -บริหารงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง ระยะเวลาที่กำหนด เสนอ จัดจ้าง ผู้รับเหมาตามความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา ตรวจสอบและเซ็นใบเบิกงวดงานให้ผู้รับเหมา ดูแลและประสานงาน กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในการขออนุญาต และขอติดตั้งต่างๆ
-ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures/ Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- อายุ 35 ปีขึ้นไป
•- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
•- มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ- โสตทัศนูปกรณ์ ดูเเลห้องสัมมนา เเละประห้องประชุม ( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 )
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานดูเเลห้องประชุม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง Projector เป็นต้น

- Support เเละ Maintennance อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- จัดทำรายงาน เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย อายุ 25-30 ปี
•ป.ตรี สาขาโสตทัศนูปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในด้านการดูเเละห้องประชุม ห้องสัมนา กูเเละอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องประชุม เช่นเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง Projector และอื่นๆอ
•สามารถใช้ Ms.Office เเละอุกรณ์สำนักงาน ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
อัตรา : 10
สถานที่ทำงาน : ประจำตามโครงการ
รายละเอียดของงาน : • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
• ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน์
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
•- มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง/ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word
•- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
•- ประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำนักงาน
อัตรา : 4
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานเรื่องแบบ, ราคา, การสั่งซื้อ,
- จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ แผนการเงิน
- ตรวจสอบแบบ ตรวจสอบเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง
•- มีประสบการณ์ในงาน 2 ปี ขึ้นไป
•- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ(QC)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
•- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์
•- ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในด้านการคุมงานและตรวจสอบคุณภาพงาน
•- หากมีความรู้เรื่อง ISO, ใช้ AutoCAD ได้ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในบริษัทอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานเดินเอกสาร (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 )
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานทางด้านการติดต่อประสานงานภายใน เเละภายนอกหน่วยงาน
- จัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
•ปวช-ปวส. ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ ประสานงาน เเละงานเอกสาร
•สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม/ผู้ควบคุมงาน(ประจำที่ปทุมธานี,รังสิต-นครนายก,ลำลูกกา)
อัตรา : 10
สถานที่ทำงาน : โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ,โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
- ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
- ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง/ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
•สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน(งานสำหรับบุคคลทุพพลภาพ จ้างเป็นพนักงานประจำ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ(พระราม 3)
รายละเอียดของงาน : -งานเอกสารต่างๆ,ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•-เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•-วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•-สามารถใช้โปรเเกรม MS.Office (Word,Excel) ได้
•-หากเป็นคนพิการทางด้านนิ้วมือ,ทางเเขน(ข้างใดข้างหนึ่ง),ทางการเคลื่อนไหว(ใส่ขาเทียม)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•-มีบัตรประจำตัวคนพิการ
•-หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้างโครงการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15 - 20 K.
สถานที่ทำงาน : ประจำที่โครงการศุภาลัยวิลล์ วงแหวนปิ่นเกล้า - พระราม 5
รายละเอียดของงาน : - ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- จัดทำรายงานต่างๆ เช่นรายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน
- งานด้านเอกสาร เช่นพิมพ์จดหมายต่างๆ ของพนักงานและลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
•มีประสบการณ์งานประสานก่อสร้าง / ธุรการสนาม อย่างน้อย 1 ปี
•ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้
•สามารถทำงาน 6 วันได้ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD. Supervisor
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : - วางเเผน เเลจัดการฝึกอบรม เเพลัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เ็นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ
- วิเคราะห์องค์กร เเละนำเสนอเเผนในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้ (OD)
- การจัดการในเรื่องการสื่อสารภายในองค์อร (Internal Communication )
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
•- ป.ตรี สาขาบริหารงานด้านบุคคล ,รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , จิตวิทยา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการฝึกอบรม เเละพัฒนาองค์กร (OD)
•- สามารถจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน การทำงบประมาณการฝึกอบรม และออกเเบบหลักสูตรการฝึกอบรมได้
•- มีความรู้ทางด้านกฏหมายเเรงงาน เเละการติดต่อประสานงานกับรมจัดหางาน / กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริหารชุมโครงการ ( อุบลราชธานี ,นครราชสีมา ,อุดรธานี ,)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ,นนทบุรี,สมุทรปราการ,อุบลราชธานี ,นครราชสีมา )
รายละเอียดของงาน : - ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวนเเละความสะอาดภายในโครงการ
- ดูเเลการทำงานของ รปภ. ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
- ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชสวน ,พืชศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•อายุ 22-30 ปี
•มีประสบการณ์ในการจัดสวนเเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (โสตทัศนูปกรณ์)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : ดูเเลห้องประชุม และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องประชุม เช่น Projector ,Microphone, ลำโพง เป็นต้น

- ติดต่อประสานงาน ดูเเลงานเอกสาร ทั้งในแผนก เเละนอกเเผนก ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายหรือหญิง อายุ 23 - 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
•มีความรู้ในการใช้งาน เเละ ดูเเลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม เช่น Projector เเละเครื่องเสียง เป็นต้
•สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office (Word,Excel) ได้ดี
•มีทักษะทางด้านการติดต่อประสานงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

สถาปนิกโครงการ - อาคารสูง (ประจำจังหวัดระยอง)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : จังหวัดระยอง
รายละเอียดของงาน : - ร่วมกำหนดแนวทาง ตรวจสอบและติดตามผลงานออกแบบและเขียนแบบ
- ประสานงานก่อสร้างครงการกับหน่วยงานต่างๆ
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาโครงการด้านกายภาพเบื้องต้น และตรวจสอบแบบก่อสร้าง
- พัฒนา ปรับปรุง มาตราฐานงานออกแบบเขียนแบบให้มีคุณภาพถูกต้อง ชัดเจน สวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับระบบอาคาร สะดวกในการก่อสร้าง และเหมาะสมกับเทคโนโลยี และค่าก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- อายุ 24 ปีขึ้นไป
•- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบ , ออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
•- มีความชำนาญในงานอาคารสูง และอาคารทั่วไป
•- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
•- สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขาย-ประจำเชียงใหม่
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : จัดหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•• เพศชาย-หญิง
•• ป.ตรีทุกสาขา
•• มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•• สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ Powerpoint ได้ดี
••มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานด้านการบริการและงานขาย
•• สามารถประจำสำนักงานขายตามโครงการได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม - โยธา/ไฟฟ้า (ประจำระยอง)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : โครงการก่อสร้าง บมจ.ศุภาลัย จำกัด มหาชน จังหวัดระยอง
รายละเอียดของงาน : ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า หรือเครื่องกล
•มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
•มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
email hrd@supalai.com

หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32

อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

(แผนที่อาคาร :www.supalai.com)


หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-7258888 ต่อ 603,605,609/083842-7790    Fax : 02-6832030
http://supalai.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com