บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

(ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ประจำโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : โครงการ ศุภาลัย
รายละเอียดของงาน : รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า วางแผนเข้าซ่อมงาน ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ พร้อมประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
•มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา(โครงการหมู่บ้านจัดสรร)
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word จะเป็นประโยชน์
•สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
•**ช่วงแรกฝึกงานที่ สวนหลวง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม ( ประจำที่จังหวัดภูเก็ต)
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการ ศุภาลัย จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
- ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
- ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 24 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร/คอนโดมีเนียมอย่างน้อย 2 ปี
•มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

สถาปนิกโครงการ - อาคารสูง (ประจำจังหวัดระยอง)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : จังหวัดระยอง
รายละเอียดของงาน : - ร่วมกำหนดแนวทาง ตรวจสอบและติดตามผลงานออกแบบและเขียนแบบ
- ประสานงานก่อสร้างครงการกับหน่วยงานต่างๆ
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาโครงการด้านกายภาพเบื้องต้น และตรวจสอบแบบก่อสร้าง
- พัฒนา ปรับปรุง มาตราฐานงานออกแบบเขียนแบบให้มีคุณภาพถูกต้อง ชัดเจน สวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับระบบอาคาร สะดวกในการก่อสร้าง และเหมาะสมกับเทคโนโลยี และค่าก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- อายุ 24 ปีขึ้นไป
•- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบ , ออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
•- มีความชำนาญในงานอาคารสูง และอาคารทั่วไป
•- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
•- สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม - โยธา/ไฟฟ้า (ประจำระยอง)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : โครงการก่อสร้าง บมจ.ศุภาลัย จำกัด มหาชน จังหวัดระยอง
รายละเอียดของงาน : ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า หรือเครื่องกล
•มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
•มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานทั่วไป - ดูเเลสวน (ประจำโครงการ กทม-ปริมณฑล-ต่างจังหวัด )
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานสวนในโครงการบ้านจัดสรร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- อายุ 20 ปีขึ้นไป
•- ไม่จำกัดวุฒิ
•- หากมีประสบการณ์ทำสวนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

มัณฑนากร
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ,ออกเเบบภายใน ,มัณฑนศิลป์
•มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี ทางด้านงานออกแบบ และตกแต่งภายในโครงการขนาดใหญ่
•มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบ การจัดทำเเบบ Presentation งานระบบอาคารต่างๆ
•สามารถใช้โปรเเกรมทางด้านงานออกแบบ และเขียนแบบที่เกี่ยวข้องได้ดี เช้น(AutoCad, PhotoShop, Sketch Up เป็นต้น
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : - ออกใบสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และติดตามให้เข้าหน่วยงานตามเวลาที่นัดหมาย
- เรียกเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาในงานสั่งซื้อวัสดุชิ้นใหม่
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบริหาร
•มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อสายงานอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม ( ก่อสร้างแนวราบ)
อัตรา : 20
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
สถานที่ทำงาน : โครงการก่อสร้าง บมจ.ศุภาลัย จำกัด มหาชน (กรุงเทพ + ปริมณฑล)
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
- ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
- ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
•*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์แมนเกษตร (ประจำโครงการ บางใหญ่-นนทบุรี )
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน : โครงการศุภาลัย บางใหญ่
รายละเอียดของงาน : - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน เเละความสะอาดภายในโครงการ
- ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ. ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
- ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ พืขสวน หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชสวน เเละต้นไม้ในโครงการได้
•มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน เเละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม (เชียงใหม่)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง, ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา, จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง, จัดหา ควบคุมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•• เพศชาย
•• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
•• มีประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนการก่อสร้าง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. Ms.Office และ Powerpoint ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำรวจ/ช่างสำรวจ (ด่วนมาก!)
อัตรา : 3
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : * งานรังวัดและทำหมุด reference และป้องกันหมุดหลักเขต ตลอดจนเก็บข้อมูลที่สำคัญ

* ประสานงานและร่วมตรวจสอบค่าพิกัดที่ดินแปลงย่อยกับโครงการก่อนออกโฉนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสำรวจ หรือที่เกี่ยวข้อง / ปวส.ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งช่างสำรวจ)
•มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการก่อสร้าง (ประจำที่จ.ปทุมธานี)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการ
รายละเอียดของงาน : -บริหารงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง ระยะเวลาที่กำหนด เสนอ จัดจ้าง ผู้รับเหมาตามความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา ตรวจสอบและเซ็นใบเบิกงวดงานให้ผู้รับเหมา ดูแลและประสานงาน กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในการขออนุญาต และขอติดตั้งต่างๆ
-ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures/ Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- อายุ 35 ปีขึ้นไป
•- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
•- มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าขาย (ประจำสำนักงานใหญ่ โครงการภูมิภาค1)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ด้วยนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องทุกปี บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าใน สายอาชีพ โดยการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเสริมสร้างสุขภาพอันดีให้แก่พนักงาน (Physical Well-being) เช่น การตรวจร่างกายประจำปี, การสร้างห้องพยาบาลและสถานที่ออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬา ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอันดี (Mental Well-being) รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี


รายละเอียดของงาน:

• บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
• บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย
• ทำงาน 6 วันประจำสำนักงานขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 30 ปีขึ้นไป
•ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารหรือวางแผนการตลาดและการขายอย่างน้อย 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
อัตรา : 10
สถานที่ทำงาน : ประจำตามโครงการ
รายละเอียดของงาน : • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
• ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน์
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
•- มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง/ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word
•- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
•- ประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานรายวัน (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 3)
อัตรา : 4
เงินเดือน : 400
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
รายละเอียดของงาน : ช่วยงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล งานประสานงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
•- อายุไม่เกิน 30 ปี
•- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
•- ประจำสำนักงานใหญ่ ถ. พระราม 3
•- มีสวัสดิการประกันสังคม
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : - จัดหาที่ดินและประสานงานกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures / Work Instructions ที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
- จัดทำฐานข้อมูลใบเสนอราคาที่ดินของตัวแทนขาย
- สำรวจตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
- หาที่ดินที่น่าสนใจ และติดต่อประสานงานกับตัวแทนขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , บริหารธุรกิจ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•- สามารถออกแบบ และวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้
•- สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
•- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
•- สามารถขับรถยนต์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสำนักงาน
อัตรา : 4
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานเรื่องแบบ, ราคา, การสั่งซื้อ,
- จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ แผนการเงิน
- ตรวจสอบแบบ ตรวจสอบเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง
•- มีประสบการณ์ในงาน 2 ปี ขึ้นไป
•- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
•- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ(QC)
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัย แกรนทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
•- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์
•- ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในด้านการคุมงานและตรวจสอบคุณภาพงาน
•- หากมีความรู้เรื่อง ISO, ใช้ AutoCAD ได้ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในบริษัทอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรสนาม/ผู้ควบคุมงาน(ประจำที่ปทุมธานี,รังสิต-นครนายก,ลำลูกกา)
อัตรา : 10
สถานที่ทำงาน : โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ,โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
รายละเอียดของงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
- ดูแลงานทางด้านงานซ่อมบำรุง
- ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง/ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
•สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน(งานสำหรับบุคคลทุพพลภาพ จ้างเป็นพนักงานประจำ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ(พระราม 3)
รายละเอียดของงาน : -งานเอกสารต่างๆ,ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•-เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•-วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•-สามารถใช้โปรเเกรม MS.Office (Word,Excel) ได้
•-หากเป็นคนพิการทางด้านนิ้วมือ,ทางเเขน(ข้างใดข้างหนึ่ง),ทางการเคลื่อนไหว(ใส่ขาเทียม)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•-มีบัตรประจำตัวคนพิการ
•-หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้างโครงการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15 - 20 K.
สถานที่ทำงาน : ประจำที่โครงการศุภาลัยวิลล์ วงแหวนปิ่นเกล้า - พระราม 5
รายละเอียดของงาน : - ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- จัดทำรายงานต่างๆ เช่นรายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน
- งานด้านเอกสาร เช่นพิมพ์จดหมายต่างๆ ของพนักงานและลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
•มีประสบการณ์งานประสานก่อสร้าง / ธุรการสนาม อย่างน้อย 1 ปี
•ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้
•สามารถทำงาน 6 วันได้ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริการชุมโครงการ/โฟร์เเมนเกษตร (สวนหลวง - ประเวศ )
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดของงาน : - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน เเละความสะอาดภายในโครงการ
- ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ. ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
- ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ , พืชสวน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•- มีประสบการณ์ในการจัดเเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
•- มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชสวน เเละต้นไม้ในโครงการได้
•- มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน เเละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

สถาปนิกประสานงาน(อาคารสูง เเละ เเนวราบ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานประสานงานก่อสร้าง โครงการอาคารสูง เเละโครงการก่อสร้างเนวราบขนาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านประสานงานก่อสร้าง อาคารสูง เเละเเนวราบ
•มีทักษะทางด้านการติดต่อประสานงาน เเละติดตามงาน
•สามารถใช้โปรเเกรมสำหรับการเขียบเบบที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Auto CAD , Microsoft Project เป็นต้น
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่ โครงการภูมิภาค1)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
รายละเอียดของงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• วางแผนและจัดหาข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมการตลาดละขายโครงการ
• ประสาน งานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามแผนและกิจกรรมที่มีให้ประสบความสำเร็จและดำเนินการติดต่อ กับบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานด้านการตลาดและโฆษณาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
•สามารถออกทำงานตามโครงการต่างจังหวัดได้ (อุดรธานีและจังหวัดอื่นๆ)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สันทนาการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ พระราม 3
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบด้านการบริการลูกค้าในการใช้บริการที่สโมสรโครงการ
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าและประสานงานกับบริษัทฯในเรื่องต่างๆ
- ปฎิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง
•วุฒิ ป.ตรี สาขาพละศึกษา , วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบกาาณ์เกี่ยวกับ Fitness อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•สามารถดูเเลรักษา อุปกรณ์ต่างๆ เเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน เเละวิธีการออกกำลังเเก่ลูกค้าได้
•มีความขยัน อดทน เเละรักงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
email hrd@supalai.com

หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32

อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

(แผนที่อาคาร :www.supalai.com)


หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-7258888 ต่อ 603,605,609/083842-7790    Fax : 02-6832030
http://supalai.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com