บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.
ช่างเทคนิค
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : ซ,ศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส.เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป
•มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน
•สามารถเชื่อมอาร์กอนได้
•สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Export Sales
อัตรา : 2
เงินเดือน : 25,000 - 35,000
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : Formulates sales and marketing plans for company product in international market. Coordinates with all concerned parties to support and increase sales volumes in international market. Keeps close relations with major customers.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male - Female
•Bachelor’s Degree or higher in Marketing, International Business or related fields
•At least 1 – 5 years working experience in Export sales, Marketing
•Willing to traveling as company assign
•Good leadership skills, highly motivated and energetic.
•Service-minded, initiative and interpersonal skills
•Possesses strong communication and presentation skills
•Good command of both spoken and written English and computer literacy.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (MRP)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ, ฟิสิกส์, การจัดการอุตสาหกรรม, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการวางแผนวัตถุดิบ หรือวางแผนโครงการ
•มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์, คำนวณอย่างคล่องแคล่ว
•มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมนุษย์สัมพันธ์ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12,000 - 16,000
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี
รายละเอียดของงาน : - รับสาย ต่อสาย โอนสาย ทั้งภายนอกและภายใน
- จัดทำเอกสารค่าสาธารณูปโภค
- ต้อนรับผู้มาติดต่อ
- ประสานงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีทุกสาขา
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีความกระตือร้น
•รักงานบริการ
•มีความอดทน
•หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - Sourcing and negotiating the supply of goods and services.
- Processing of purchase orders through the purchase order system.
- Processing of invoices, matching them against purchase orders, obtaining certification that the goods/services have been received, preparing document to ensure timely and accurate payments are made to suppliers.
- Ensuring supplier accounts are up to date through the processing of credit notes, answering supplier inquiries and the performing of supplier statement reconciliations.
- Provision of sufficient information and analysis to enable the accurate recording of fixed assets where these are being purchased.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ปริญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•- ประสบการณ์ 1-3 ปีในสายงานจัดซื้อต่างประเทศ
•- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•- หากมีทักษะการใช้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•- มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Engineer)
อัตรา : 4
เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถนนบางนาตราดกม.18
รายละเอียดของงาน : 1.Inspects and solves problems in production unit.
2.Monitors in production recording and analyses for improvement in production processes.
3.Prepares for production reports.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelors degree in Industrial or Production engineering
•Initiative and hands on with positive attitude
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Accounting Officer
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : Overall responsible for accounting functions:
The general accounting process, account reconciliations, AP/AR, cost controlling and tax reporting, ensuring timely and accurate delivery
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelor's or Master's Degree in Accounting
•At least 3 - 5 years working experience in position
•Strong analytical skill
• Initiative and hands on with positive attitude
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 18,000-30,000
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถนนบางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : 1. Write, test and install computer programs / software for users.
2. Prepare user application manual.
3. Train the users on program / software application, solve problems occurred
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelor s degree in Information Technology or related field
•At least 1–2 years working experience in experience in programming
•Strong Computer Skills & Ability to use the following programs efficiently PHP, C++,C#, DELDHI, JAVA, SAP, Website
•Initiative and hands on with positive attitude
•Good communication skill in English
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD Asst. Section Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ********
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ควบคุมการจัดฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษา /แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกอบรมงานประเมินและติดตามผล
-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม
-ควบคุมการติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการฝึกอบรม, เป็นวิทยากรได้ และมีทักษะในการนำเสนอ
•มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมพนักงานและสามารถคิดหลักสูตรการฝึกอบรมให้พนักงานได้
•มีความรู้ความเข้าใจ KPI เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
•มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป
•มีความขยัน, อดทน, ทำงานในเชิงรุก, ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
อัตรา : 5
เงินเดือน : N/A
สถานที่ทำงาน : ซอยศรีวารีน้อย บางนา-ตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
- ดูแล และติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- หาลูกค้ารายใหม่ๆ
- วางแผน วิเคราะห์ และติดตามการผลิต, การสั่งซื้อ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•- ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการประสานงานขาย หรืองานขาย
•- มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว. และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
•- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การสื่อสารและประสานงานได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย บางนาตราดกม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ซ่อม สร้าง ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
•ประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้าโรงงาน 0 - 5 ปี
•มีพื้นฐานอ่าน - เขียนวงจร PLC ,Servo Motor ด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบัญชี (ประจำพม่า)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชีทั่วไป บัญชีขาย และบัญชีต้นทุน
สำหรับโครงการพม่า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน, ต้นทุน, คลังสินค้า(โรงงาน) อย่างน้อย 8 ปี
•มีทักษะการใช้สามารถอังกฤษ และสามารถไปทำงานที่พม่าได้
•หากมีทักษะด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Training Supervisor
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ถนนบางนาตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
- จัดทำ Competency
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
•บุคลิกภาพดี สื่อข้อความได้ชัดเจน ทัศนคติดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิทยาศาสตร์ (บรรจุภัณฑ์)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 17.50 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309    Fax : 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com