บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (สาขาบางนา)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และดูแลรวมถึงติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- หาลูกค้ารายใหม่ๆ
- วางแผน วิเคราะห์และติดตามการสั่งซื้อ และติดตามการผลิต รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านขาย และการตลาด ในสายโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว และมีความคิดสร้างสรรค์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ผสมเครื่องสำอาง (สาขาบางนา)
อัตรา : 6 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย หลังม.หัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : 1. รับผิดชอบในการผสมสินค้าของทีมงานที่สังกัดอยู่ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รับผิดชอบในการควบคุมเงื่อนไขในขณะกระบวนการผสมให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมีการตรวจสอบติดตามงานตลอด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี ทุกสาขา
•มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน
•มีระเบียบวินัยในการทำงาน
•สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลา และทำงานกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (สาขาบางนา)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี
รายละเอียดของงาน : - จัดทำ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- กำหนดสเป็กของบรรจุภัณฑ์
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ม.6 วิทย์-คณิต, ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์, การตลาด, การบัญชี
•มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•ช่างสังเกตุ คล่องแคล่ว มีความละเอียด รอบคอบ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
•สามารถทำ OT ได้
•ถนัดมือขวา
•หากมีประสบการณ์ในการใช้เวอร์เนียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Engineer)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถนนบางนาตราดกม.18
รายละเอียดของงาน : 1.Inspects and solves problems in production unit.
2.Monitors in production recording and analyses for improvement in production processes.
3.Prepares for production reports.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelors degree in Industrial or Production engineering
•Initiative and hands on with positive attitude
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิคการผลิต
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรใน Line การผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส.ช่างไฟฟ้กำลัง ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต ช่างยนต์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต 0 - 2 ปี
•มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD Asst. Section Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ********
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ควบคุมการจัดฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษา /แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกอบรมงานประเมินและติดตามผล
-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม
-ควบคุมการติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการฝึกอบรม, เป็นวิทยากรได้ และมีทักษะในการนำเสนอ
•มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมพนักงานและสามารถคิดหลักสูตรการฝึกอบรมให้พนักงานได้
•มีความรู้ความเข้าใจ KPI เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
•มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป
•มีความขยัน, อดทน, ทำงานในเชิงรุก, ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Domestic Sales Executive
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - Responsible for Sales Domestic
- Contact customers, establish good communication and relationship with customer’s operation staff
- Issuing the quotation to customer
- Negotiation with customer. Delivery
- Product sample arrangement and cooperate with R&D department
- Implement for Marketing, Sales Strategy
- Create for Product Profile
- Forecast sales for targeted customers and try to realize the plan
- Internal & External complaint receive
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male or Female
•Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing or related field
•At least 1 years experience in Sales & Marketing Management
•Experience in Manufacturing sales product will be advantaged
•Good command in written & spoken English, Computer literacy (MS-Office)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบัญชี (ประจำพม่า)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชีทั่วไป บัญชีขาย และบัญชีต้นทุน
สำหรับโครงการพม่า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน, ต้นทุน, คลังสินค้า(โรงงาน) อย่างน้อย 8 ปี
•มีทักษะการใช้สามารถอังกฤษ และสามารถไปทำงานที่พม่าได้
•หากมีทักษะด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Training Supervisor
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ถนนบางนาตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
- จัดทำ Competency
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
•บุคลิกภาพดี สื่อข้อความได้ชัดเจน ทัศนคติดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production Planning
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านการวางแผนการผลิต (เป็นสายงานธุรกิจเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความรู้ในโปรแกรม MRP, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Powerpont, Outlook)
•สามารถอ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, ความคิดริเริ่ม, มีสัมพันธภาพในการทำงานที่ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Programmer / System Analysis
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถนนบางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบในการเขียน และ MAINTAINPROGRAM ตาม SPECIFICATION
- ทดสอบความถูกต้องของ PROGRAM ที่เขียน
- สอน USER ให้เรียนรู้วิธีการใช้ PROGRAM
- จัดทำเอกสารคู่มือให้ USER
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 3-4 ปีขึ้นไป ในด้านการเขียนโปรแกรม PHP, C++
•มีทักษะในการเขียน / พัฒนา / ปรับปรุง Web Application ได้ดี
•มีความรู้ในระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถวางระบบได้
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production supervisor
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บางนา - ตราด กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม สั่งการ และติดตามงานในการผลิตสินค้าของทีมงานให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตรงตามเป้าหมายและมาตราฐานที่กำหนด
- พัฒนา ฝึกสอนงาน และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต, เคมี, อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสายงานการผลิตเครื่องสำอางค์, อาหาร, ยา หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309    Fax : 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com