บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.


นักวิทยาศาสตร์ (R&D Packaging) สาขาบางนา

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บางนาตราด กม.18

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, IE
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • หากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ-พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ผสมเครื่องสำอางค์

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : 9,750 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ซอยวัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการผสมวัตถุดิบ(เคมี)
ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 สาขา วิทย์-คณิต ,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9,750 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ข้างม.หัวเฉียว บางนา-ตราด กม.18

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการตรวจรับ การจัดเก็บ และเบิกจ่าย
วัสดุบรรจุภัณฑ์ รักษาความสะอาดอุปกรณ์
และความสะอาดบริเวณคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ม.6 วิทย์-คณิต,ปวช.,ปวส หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์คลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน
 • หากมีประสบการณ์คลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค (สาขาบางนา)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ,ศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
- ปรับตั้งและควบคุมเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้สอดคล้องกับระบบต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดเตรียมชิ้นส่วนเครื่องจักร
- บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
- ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต,อุตสาหกรรม, เครื่องกล, ช่างยนต์ , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และรู้ระบบงานเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเข้ามาสมัครที่ บริษัทฯ จะได้รับการสัมภาษณ์ ทันที

Export Sale

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

รายละเอียดของงาน
1.Leads sales representatives in selling company products to achieve sales and collection targets in assigned area.
2.Visits the customers in each sales channel to gather information and handle complaints.
3.Provides information and work with sales, marketing functions in promotion programs and activities, and initiates local sales promotion.
4.Consolidates and reports data / information on the business competitiveness.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Economics, International Business or related fields
 • At least 1 – 3 years working experience in sales or Marketing
 • Strong analytical skill
 • Initiative and hands on with positive attitude
 • Good communication skill in English

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.com

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 (หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309
แฟกซ์ : 02-3468247

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง

http://www.ilc-cosmetic.com
ดูแผนที่