บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอางชั้นนำกว่า 40 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ GMP และ ISO 9001

Recruitment Supervisor
อัตรา : 1
เงินเดือน : 25,000 - 35,000
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : 1 Collect and prepare organization chart, Job description and qualification.
2 Prepare Annual Manpower Plan.
3 Implement and monitor the recruitment activities.
4 Interview and primary select qualified candidates, work with line managers for final selection.
5 Implement the recruitment activities and process document eg; Employee Request, Advertising, Managerial competency test, employee contract, employee card, and coordinate university to check new employee' certificate.
6 Follow up probation period's new employee
7 Coordinate with recruitment agency , Advertising
8 Conduct exit interview to collect information for HR policy improvement.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelor Degree or higher in Human Resources or related field
•At least 3 - 5 years experience in recruitment
•Initiative and hands on with positive attitude
•Good communication
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Human Resources Officer
อัตรา : 1
เงินเดือน : 20,000 - 30,000
สถานที่ทำงาน : ซอยวัดศรีวารีน้อย กม.18 ถนนบางนา-ตราด
รายละเอียดของงาน : 1.Administer and process documents relating to HR functions i.e. human resources management policy and strategy, recruitment, compensation and benefits and employee relation.
2.Maintain and update documents, reports, files including HR information system.
3.Coordinate with other functions on HR policy, rules and regulations implementation.
4.Provide advice and recommendation to other functions regarding HR policy and related law and regulations
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - โทการบริหารทรัพยากรมนุษย์
•มีประสบการณ์การบริหารบุคคล การจัดทำ Org, JD, OJT อย่างน้อย 1-2 ปี
•มนุษย์สัมพันธ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QA Senior Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 60,000 - 90,000
สถานที่ทำงาน : Bangplee Samuptakarn
รายละเอียดของงาน : Handle overall functions in quality assurance/control system to ensure that materials in process and finished products meet specification.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelors degree in Chemical Engineer, Industrial Engineer or related fields.
•Minimum 5 years experience in position and part of which preferably from cosmetic manufacturing
•Initiative and hands on with positive attitude
•Good communication skill in English
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Engineering Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 50,000 - 80,000
สถานที่ทำงาน : สาธุประดิษฐ
รายละเอียดของงาน : Plans and manages engineering installation, modification and maintenance of operation machienes and equipment
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์การในบริหารงานวิศวกรรม อย่างน้อย 5-10 ปี
•มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อข้อความได้ชัดเจน
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถส่งของ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบการขับรถจัดส่งให้ลูกค้าตามวันเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ตามกำหนด และดูแลรักษารถขนส่งสินค้าให้มีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาและปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ม.3 - ม.6 ทุกสาขา
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และถ้ามีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความกระตือรือร้น, ขยัน, อดทน
•สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานวันหยุดได้
•ใบขับขี่ประเภท 2
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (MRP)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ, ฟิสิกส์, การจัดการอุตสาหกรรม, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการวางแผนวัตถุดิบ หรือวางแผนโครงการ
•มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์, คำนวณอย่างคล่องแคล่ว
•มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมนุษย์สัมพันธ์ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : รักษามาตรฐานของวิธีการทำงานและเครืองมือให้พร้อมใช้งานและให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านความรู้เฉพาะงานสอบเทียบ หรือผ่านการทดสอบความสามารถกับห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว, สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกร (R&D)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : จัดทำตัวอย่างสินค้า โดยกำหนดสูตรและวิธีทำ, ศึกษาค้นคว้าและทดลองสินค้าใหม่, ตรวจสอบวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงติดตามผลการทดลองคุณภาพสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์, บรรจุภัณฑ์, อุตสาหการ, เคมี, การจัดการ อุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการวิเคราะห์, ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความกระตือรือร้น, มีทักษะในการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต, สำนักงาน และส่วนโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส. ช่างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต, ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, งานซ่อมเครื่องจักร, ออกแบบวงจรไฟฟ้า
•สามารถเขียนและอ่านโปรแกรม PLC ได้
•สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
••มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นในการทำงาน, และคล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าทีม
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม และดูแลเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพและได้การผลิตตามเป้าหมาย
- ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องให้ได้ค่าที่กำหนด
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, การบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการทำงานสายการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•มีความขยัน, อดทน, คล่องแคล้วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

IE. Engineer
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ
•มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานการควบคุมกระบวนการผลิต ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีหลักคิดในการทำงานที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
•มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QA. Engineer
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของตัวยา, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- Recheck คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
งานด้านคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนงาน QA, QC, กระบวนการผลิต ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความมั่นใจ, มีไหวพริบดี และมีความคล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ในประเทศ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ดำเนินการจัดซื้อสินค้า และการส่งมอบจากต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ลดต้นทุนของสินค้า
- ติดตามปัญหาคุณภาพของสินค้าที่มีการ REJECTED
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด, การขาย, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป ในด้านการจัดซื้อ ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม
•มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
•มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีทักษะทางด้านการคำนวณ / บุคลิกภาพคล่องแคล่ว / ไหวพริบดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production Planning
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านการวางแผนการผลิต (เป็นสายงานธุรกิจเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความรู้ในโปรแกรม MRP, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Powerpont, Outlook)
•สามารถอ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, ความคิดริเริ่ม, มีสัมพันธภาพในการทำงานที่ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิทยาศาสตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ , มอบหมายงาน , ติดตาม , ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและปัญหางานที่พบในระหว่างกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, วัสดุศาสตร์, อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการวิเคราะห์, ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ
•เรียนรู้งานได้เร็ว, มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (Strategic HRM)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. ควบคุม, ดูแล, จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือกลุ่มลูกค้า รวมถึงรับรอง และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน
2. ควบคุมดำเนินการ, จัดทำ และจัดเก็บ Organization Chart, Job Description, OJT, Competency ของหน่วยงานต่าง ๆ
3. ประสานงาน, รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานนำเสนอต่าง ๆ ของฝ่ายบุคคลเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้บริหาร
4. ควบคุม, ติดตาม และดำเนินการในการจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล, พัฒนาระบบงานบุคคล, กลยุทธ์การทรัพยากรมนุษย์
•มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO, GMP, TLS, Competency, พรบ.คุ้มครองแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, ความคิดสร้างสรรค์, ทัศนคติดี และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Sourcing & Purchasing (เคมีภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. ติดตามวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ให้ส่งมอบได้ทันต่อเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามข้อกำหนด
2. สรรหาวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์และแหล่งซื้อใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม
3. CLAIM วัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ที่มีปัญหากับผู้ขาย รวมถึงติดตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไปในด้านการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office
•มีความรู้ในเรื่องระบบงาน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, มีความกระตือรือร้น, ไหวพริบดี, คล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ผสม 2
อัตรา : 10
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. รับผิดชอบในการผสมสินค้าของทีมงานที่สังกัดอยู่ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รับผิดชอบในการควบคุมเงื่อนไขในขณะกระบวนการผสมให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมีการตรวจสอบติดตามงานตลอด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปีขึ้นไปในสายงานผลิตโรงงานอุตสาหกรรม
•สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
•มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และทำงานหนักได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และดูแลรวมถึงติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- หาลูกค้ารายใหม่ๆ
- วางแผน วิเคราะห์และติดตามการสั่งซื้อ และติดตามการผลิต รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านงานขาย และการตลาด ในสายโรงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ด้าน International Business
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว และมีความคิดสร้างสรรค์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (Export Sales)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
2. นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และดูแลและติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. หาลูกค้ารายใหม่ๆ
4. วางแผน วิเคราะห์และติดตามการสั่งซื้อ, วิเคราะห์และติดตามการผลิต รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการจัดการ, การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านการจัดซื้อต่างประเทศ หรือ การขายต่างประเทศ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
•มนุษย์สัมพันธ์ดี, คล่องแคล่วว่องไว, มีความคิดสร้างสรรค์
•มีความกระตือรือร้น, ตั้งใจทำงาน, มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และตัวอย่างเพื่อการทดลอง การดูแลและสอบเทียบเครื่องมือ2. จัดทำตัวอย่างสินค้า ทดสอบคุณภาพสินค้า บันทึกและรายงานผลการทดลอง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ม.6 - ปวส.
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
•มีทักษะในการคำนวณได้ดี
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.com; hr@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468221-3 ต่อ 7308,7309    Fax : Fax: 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com