บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.
Production Manager (ประจำประเทศพม่า)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 50,000 and up
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถนนบางนาตราด กม.18 ใกล้ม.หัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องสำอางค์
ประจำที่โรงงานประเทศพม่า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย- หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต 5 - 10 ปี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิค
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : ซ,ศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส.เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป
•มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน
•สามารถเชื่อมอาร์กอนได้
•สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (DCC Officer)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ควบคุมเอกสารระบบ ISO 9000, ISO 14000
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส. ทุกสาขา
•หากมีประสบการณ์ ในด้านการควบคุมเอกสาร ISO 9001, ISO 14001, มรท, OHSAS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (สาขาบางนา)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และดูแลรวมถึงติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- หาลูกค้ารายใหม่ๆ
- วางแผน วิเคราะห์และติดตามการสั่งซื้อ และติดตามการผลิต รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านขาย และการตลาด ในสายโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว และมีความคิดสร้างสรรค์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าทีมควบคุมการผลิต (Production Supervisor)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซอยวัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ. บางพลี ถ.บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : To supervise and control production operations activities to achieve cost, quality and quantity targets and production schedules of the assigned production lines/areas; ensure compliance with standards. Responsible for the management and supervision of the assigned production lines/areas.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี อาหาร จุลชีวะ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์การในควบคุมการผลิต 1 - 5 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Training Supervisor
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ถนนบางนาตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
- จัดทำ Competency
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 27 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
•มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
•บุคลิกภาพดี สื่อข้อความได้ชัดเจน ทัศนคติดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิทยาศาสตร์ (R&D Packaging)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 17.50 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD Asst. Section Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ********
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ควบคุมการจัดฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษา /แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกอบรมงานประเมินและติดตามผล
-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม
-ควบคุมการติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการฝึกอบรม, เป็นวิทยากรได้ และมีทักษะในการนำเสนอ
•มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมพนักงานและสามารถคิดหลักสูตรการฝึกอบรมให้พนักงานได้
•มีความรู้ความเข้าใจ KPI เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
•มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป
•มีความขยัน, อดทน, ทำงานในเชิงรุก, ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Domestic Sales Executive
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - Responsible for Sales Domestic
- Contact customers, establish good communication and relationship with customer’s operation staff
- Issuing the quotation to customer
- Negotiation with customer. Delivery
- Product sample arrangement and cooperate with R&D department
- Implement for Marketing, Sales Strategy
- Create for Product Profile
- Forecast sales for targeted customers and try to realize the plan
- Internal & External complaint receive
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male or Female
•Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing or related field
•At least 1 years experience in Sales & Marketing Management
•Experience in Manufacturing sales product will be advantaged
•Good command in written & spoken English, Computer literacy (MS-Office)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบัญชี (ประจำพม่า)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชีทั่วไป บัญชีขาย และบัญชีต้นทุน
สำหรับโครงการพม่า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน, ต้นทุน, คลังสินค้า(โรงงาน) อย่างน้อย 8 ปี
•มีทักษะการใช้สามารถอังกฤษ และสามารถไปทำงานที่พม่าได้
•หากมีทักษะด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (MRP)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ, ฟิสิกส์, การจัดการอุตสาหกรรม, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการวางแผนวัตถุดิบ หรือวางแผนโครงการ
•มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์, คำนวณอย่างคล่องแคล่ว
•มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมนุษย์สัมพันธ์ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักออกแบบผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่อาร์ตเวิร์ค
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถนนบางนาตราด ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Photo Shop/ Illstrator/ 3D/ Flash
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ / ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการออกแบบ 1 - 2 ปี
•มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Export Sales
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : Formulates sales and marketing plans for company product in international market. Coordinates with all concerned parties to support and increase sales volumes in international market. Keeps close relations with major customers.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male - Female
•Bachelor’s Degree or higher in Marketing, International Business or related fields
•At least 1 – 5 years working experience in Export sales, Marketing
•Willing to traveling as company assign
•Good leadership skills, highly motivated and energetic.
•Service-minded, initiative and interpersonal skills
•Possesses strong communication and presentation skills
•Good command of both spoken and written English and computer literacy.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production Supervisor (ประจำประเทศพม่า)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 30,000-50,000
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : To supervise and control production operations activities to achieve cost, quality and quantity targets and production schedules of the assigned production lines/areas; ensure compliance with standards.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male – Female, Age 35 year and up
•Bachelor's or higher in Engineering Chemistry, IE or relate field
•At least 3 years working experience in position and part of which preferably from Manufacturing
•Good leadership skills, highly motivated and energetic.
•Service-minded, initiative and interpersonal skills
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309    Fax : 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com