บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอางชั้นนำกว่า 40 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ GMP และ ISO 9001

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : 1.Sourcing and negotiating the supply of goods and services.
2.Processing of purchase orders through the purchase order system.
3.Processing of invoices, matching them against purchase orders, obtaining certification that the goods/services have been received, preparing document to ensure timely and accurate payments are made to suppliers.
4.Ensuring supplier accounts are up to date through the processing of credit notes, answering supplier inquiries and the performing of supplier statement reconciliations.
5.Provision of sufficient information and analysis to enable the accurate recording of fixed assets where these are being purchased.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1-3 ปีในสายงานจัดซื้อต่างประเทศ
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•หากมีทักษะการใช้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : ซอยศรีวารีน้อย บางนา-ตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปวส.ช่างไฟฟ้า เครื่องมือวัด อิเล็ทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 0-1 ปี ในสายงานเครื่องมือวัด หรืองานช่างที่เกี่ยวข้อง
•มีความกระตือรือร้น, ขยัน, อดทน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
อัตรา : 5
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ติดตาม trend ของตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
•ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์, New Product Development
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีทักษะการจัดการ และการวางแผนงานที่ดี
•เรียนรู้และพัฒนางานได้รวดเร็ว และมีความยึดหยุ่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QA Senior Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 60,000 - 90,000
สถานที่ทำงาน : Bangplee Samuptakarn
รายละเอียดของงาน : Handle overall functions in quality assurance/control system to ensure that materials in process and finished products meet specification.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelors degree in Chemical Engineer, Industrial Engineer or related fields.
•Minimum 5 years experience in position and part of which preferably from cosmetic manufacturing
•Initiative and hands on with positive attitude
•Good communication skill in English
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Programmer
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : 1.Write, test and install computer programs / software for users.
2.Prepare user application manual.
3.Train the users on program / software application, solve problems occurred
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Bachelor s degree in Information Technology or related field
•Minimum 1-2 years experience in programming
•Strong Computer Skills & Ability to use the following programs efficiently PHP, c++, c#, Delphi, SAP
•Initiative and hands on with positive attitude
•Good communication skill in English
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Engineering Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 50,000 - 80,000
สถานที่ทำงาน : สาธุประดิษฐ
รายละเอียดของงาน : Plans and manages engineering installation, modification and maintenance of operation machienes and equipment
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์การในบริหารงานวิศวกรรม อย่างน้อย 5-10 ปี
•มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อข้อความได้ชัดเจน
•
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกร (R&D)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : จัดทำตัวอย่างสินค้า โดยกำหนดสูตรและวิธีทำ, ศึกษาค้นคว้าและทดลองสินค้าใหม่, ตรวจสอบวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงติดตามผลการทดลองคุณภาพสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์, บรรจุภัณฑ์, อุตสาหการ, เคมี, การจัดการ อุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการวิเคราะห์, ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความกระตือรือร้น, มีทักษะในการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
•สามารถทำงานเป็นกะได้
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

IE. Engineer
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ
•มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานการควบคุมกระบวนการผลิต ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีหลักคิดในการทำงานที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
•มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

QA. Engineer
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของตัวยา, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- Recheck คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
งานด้านคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนงาน QA, QC, กระบวนการผลิต ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความมั่นใจ, มีไหวพริบดี และมีความคล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิทยาศาสตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ , มอบหมายงาน , ติดตาม , ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและปัญหางานที่พบในระหว่างกระบวนการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, วัสดุศาสตร์, อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการวิเคราะห์, ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ
•เรียนรู้งานได้เร็ว, มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Sourcing & Purchasing (เคมีภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. ติดตามวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ให้ส่งมอบได้ทันต่อเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามข้อกำหนด
2. สรรหาวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์และแหล่งซื้อใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม
3. CLAIM วัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ที่มีปัญหากับผู้ขาย รวมถึงติดตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไปในด้านการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office
•มีความรู้ในเรื่องระบบงาน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, มีความกระตือรือร้น, ไหวพริบดี, คล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (Export Sales)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
2. นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และดูแลและติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. หาลูกค้ารายใหม่ๆ
4. วางแผน วิเคราะห์และติดตามการสั่งซื้อ, วิเคราะห์และติดตามการผลิต รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการจัดการ, การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านการจัดซื้อต่างประเทศ หรือ การขายต่างประเทศ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
•มนุษย์สัมพันธ์ดี, คล่องแคล่วว่องไว, มีความคิดสร้างสรรค์
•มีความกระตือรือร้น, ตั้งใจทำงาน, มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และตัวอย่างเพื่อการทดลอง การดูแลและสอบเทียบเครื่องมือ2. จัดทำตัวอย่างสินค้า ทดสอบคุณภาพสินค้า บันทึกและรายงานผลการทดลอง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ม.6 - ปวส.
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
•มีทักษะในการคำนวณได้ดี
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production supervisor
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บางนา - ตราด กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม สั่งการ และติดตามงานในการผลิตสินค้าของทีมงานให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตรงตามเป้าหมายและมาตราฐานที่กำหนด
- พัฒนา ฝึกสอนงาน และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต, เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ในสายงานการผลิตเครื่องสำอางค์, อาหาร, ยา หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรไฟฟ้า
อัตรา : 1
เงินเดือน : *******
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : - วิเคราะห์ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ดูสภาพปัญหาและะปรับปรุงแนวทางการแก้ไข
- ควบคุม ดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค
- ตรวจสอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
- จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
•ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, เครื่องจักร, การจัดการพลังงาน
•มีความรู้ด้านการใช้งาน PLC, Inverter, Sovo Motor จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้เรื่อง Preventive Maintenance, TPM
•มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
•มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD Asst. Section Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ********
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ควบคุมการจัดฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษา /แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกอบรมงานประเมินและติดตามผล
-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม
-ควบคุมการติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการฝึกอบรม, เป็นวิทยากรได้ และมีทักษะในการนำเสนอ
•มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมพนักงานและสามารถคิดหลักสูตรการฝึกอบรมให้พนักงานได้
•มีความรู้ความเข้าใจ KPI เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
•มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป
•มีความขยัน, อดทน, ทำงานในเชิงรุก, ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : *******
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : -ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการ
-ประมวลผลและวิเคราะห์เฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ
-เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงานบัญชีของบริษัทในกลุ่ม
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบัญชี
•ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชี, การเงิน, ต้นทุน, คลังสินค้า ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม
•มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ Ms. Office ได้ดี
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
•******สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ประเทศพม่าได้******
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
อัตรา : 5
เงินเดือน : ********
สถานที่ทำงาน : ซอยศรีวารีน้อย บางนา-ตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : 1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
2. นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
3. ดูแลและติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ4. หาลูกค้ารายใหม่ๆ
5. วางแผน วิเคราะห์และติดตามการสั่งซื้อ
6. วางแผน วิเคราะห์และติดตามการผลิต
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. บริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1-3 ปี ในสายงานการประสานงานขาย หรือสายงานขาย
•มีความกระตือรือร้น, คล่องแคล้วว่องไว. และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
•มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การสื่อสารและประสานงานได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468221-3 ต่อ 7308,7309    Fax : Fax: 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com