บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
International Laboratories Corp.,Ltd or better known as “ILC” was the first cosmetics and toiletries private contract manufacturing company in Thailand.ILC was established in 1970 and through decades of constant development, become the leading contract manufacturer. ILC is one of the top ten good performance companies, ranking from over 300 companies in SAHA GROUP conglomerate group of companies in Thailand and Southeast Asia. We are currently seeking an enthusiastic and experience professional to join our company in the following position.
เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต (สาขาบางนา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม. 18
รายละเอียดของงาน : - Set เครื่องจักร ประสิทธิภาพของเครื่องจักร / ตั้ง Line / จัด Line
- Set คน จัดเตรียมกำลังคน ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต
- ควบคุมการผลิต คุณภาพของสินค้า ปริมาณ ทันเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารการผลิต, ควบคุมกระบวนการ, ควบคุมคุณภาพ
•มีประสบการณ์ด้าน Line Balance
•มีทักษะภาวะผู้นำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
•มีความละเอียด รอบคอบ ไหวพริบดี และเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
•สามารถทำกะ ทำ OT ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการผลิต (สาขาบางนา)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน Product spec.
- สามารถแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างกระบวนการผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ NPD Process
- ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบ และมีความละเอียด รอบคอบ
•มีความขยัน, อดทน, มีความคิดสร้างสรรค์
•สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Export Sales
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : Formulates sales and marketing plans for company product in international market. Coordinates with all concerned parties to support and increase sales volumes in international market. Keeps close relations with major customers.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male - Female
•Bachelor’s Degree or higher in Marketing, International Business or related fields
•At least 1 – 5 years working experience in Export sales, Marketing
•Willing to traveling as company assign
•Good leadership skills, highly motivated and energetic.
•Service-minded, initiative and interpersonal skills
•Possesses strong communication and presentation skills
•Good command of both spoken and written English and computer literacy.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อัตรา : 2
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - Sourcing and negotiating the supply of goods and services.
- Processing of purchase orders through the purchase order system.
- Processing of invoices, matching them against purchase orders, obtaining certification that the goods/services have been received, preparing document to ensure timely and accurate payments are made to suppliers.
- Ensuring supplier accounts are up to date through the processing of credit notes, answering supplier inquiries and the performing of supplier statement reconciliations.
- Provision of sufficient information and analysis to enable the accurate recording of fixed assets where these are being purchased.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- ปริญาตรี - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•- ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานจัดซื้อต่างประเทศด้านวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์
•- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•- มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (สาขาบางนา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18 บางพลี
รายละเอียดของงาน : - จัดทำ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- กำหนดสเป็กของบรรจุภัณฑ์
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ม.6 วิทย์-คณิต, ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์, การตลาด, การบัญชี
•มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•ช่างสังเกตุ คล่องแคล่ว มีความละเอียด รอบคอบ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
•สามารถทำ OT ได้
•ถนัดมือขวา
•หากมีประสบการณ์ในการใช้เวอร์เนียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ QCP (สาขาบางนา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.ศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของตัวยา,กึ่งสำเร็จรูป,ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- Recheck คุณภาพผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าตามอายุการรับประกัน
- รับผิดชอบในการดูแล บำรุง รักษาเครื่องมือ / อุปกรณ์ต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ม.6 วิทย์-คณิต - ปวส.
•มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
•มีประสบการณ์ทำ Lab วิเคราะห์เคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำ OT และเข้ากะได้
•ไม่แพ้สารเคมี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักวิทยาศาสตร์ (R&D Packaging) สาขาบางนา
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาโพลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีการบรรจุ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, IE
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
•มีทักษะการสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
•หากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ-พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าทีม (สาขาบางนา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว บางนา-ตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม สั่งการ และตรวจสอบติดตามงานของทีมงาน ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด
- จัดสรรกำลังคน พัฒนา และฝึกสอนงานพนักงาน
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการผลิต
•มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องสำอาง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
•สามารถทำงานได้ในสภาวะกดดันสูง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Domestic Sales Executive
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนาตราด กม.18 ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - Responsible for Sales Domestic
- Contact customers, establish good communication and relationship with customer’s operation staff
- Issuing the quotation to customer
- Negotiation with customer. Delivery
- Product sample arrangement and cooperate with R&D department
- Implement for Marketing, Sales Strategy
- Create for Product Profile
- Forecast sales for targeted customers and try to realize the plan
- Internal & External complaint receive
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•Male or Female
•Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing or related field
•At least 1 years experience in Sales & Marketing Management
•Experience in Manufacturing sales product will be advantaged
•Good command in written & spoken English, Computer literacy (MS-Office)
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบัญชี (ประจำพม่า)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ประเทศพม่า
รายละเอียดของงาน : จัดทำบัญชีทั่วไป บัญชีขาย และบัญชีต้นทุน
สำหรับโครงการพม่า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•หากมีทักษะด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน, ต้นทุน, คลังสินค้า(โรงงาน) อย่างน้อย 8 ปี
•มีทักษะการใช้สามารถอังกฤษ และสามารถไปทำงานที่พม่าได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิค (สาขาบางนา)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ,ศรีวารีน้อย ใกล้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียดของงาน : - ปรับตั้ง และใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดเตรียมชิ้นส่วนเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
- ประกอบและปรับตั้งเครื่องจักร
- ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์, อุตสาหกรรม
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และรู้ระบบงานเครื่องจักร
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (สาขาบางนา)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : ซ.วัดศรีวารีน้อย ใกล้ม.หัวเฉียว ถ.บางนาตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานกรณี Breakdown
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนปรับปรุง Overhaul เครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•- มีประสบการณ์ในด้านซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักรในโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี
•- ปวส. สาขา เครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production Planning
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
•ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านการวางแผนการผลิต (เป็นสายงานธุรกิจเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความรู้ในโปรแกรม MRP, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Powerpont, Outlook)
•สามารถอ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
•มีความกระตือรือร้น, ความคิดริเริ่ม, มีสัมพันธภาพในการทำงานที่ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Production supervisor
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บางนา - ตราด กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : - ควบคุม สั่งการ และติดตามงานในการผลิตสินค้าของทีมงานให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตรงตามเป้าหมายและมาตราฐานที่กำหนด
- พัฒนา ฝึกสอนงาน และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต, เคมี, อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสายงานการผลิตเครื่องสำอางค์, อาหาร, ยา หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีภาวะความเป็นผู้นำ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
•สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Sourcing & Purchasing (เคมีภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : บางพลี
รายละเอียดของงาน : 1. ติดตามวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ให้ส่งมอบได้ทันต่อเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามข้อกำหนด
2. สรรหาวัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์และแหล่งซื้อใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม
3. CLAIM วัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ที่มีปัญหากับผู้ขาย รวมถึงติดตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไปในด้านการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
•พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
•มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office
•มีความรู้ในเรื่องระบบงาน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, มีความกระตือรือร้น, ไหวพริบดี, คล่องแคล่วว่องไว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

HRD Asst. Section Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน : บางนา-ตราด กม. 18 ซอยวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียดของงาน : -ควบคุมการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
-ควบคุมการจัดฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษา /แก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกอบรมงานประเมินและติดตามผล
-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม
-ควบคุมการติดตามผลการฝึกอบรม
-สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
-นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
•มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการฝึกอบรม, เป็นวิทยากรได้ และมีทักษะในการนำเสนอ
•มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมพนักงานและสามารถคิดหลักสูตรการฝึกอบรมให้พนักงานได้
•มีความรู้ความเข้าใจ KPI เป็นอย่างดี
•มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
•มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป
•มีความขยัน, อดทน, ทำงานในเชิงรุก, ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการทำงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายสมัครงาน Email c_lakkana@ilc-cosmetic.comบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล - หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
62 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.18 หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3468222-4 ต่อ 7308,7309    Fax : 02-3468247
http://www.ilc-cosmetic.com

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com