รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล3 ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา

พยาบาล ER

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพ
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.บุคคลิกภาพดี
 • 6.ทำงานเป็นทีมได้

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการงานแผนกเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์คลังยา ตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้ด้าน HA ISO
 • มีความระเอียดรอบคอบมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

พนักงานผู้ช่วย (NA) แผนกไตเทียม

อัตรา : 3 ด่วนมาก

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สาขาสุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนกไตเทียม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2.จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า
 • 3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • 4.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 6.หากมีประสบการณ์แผนกไตเทียมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เภสัชกร FULL TIME

อัตรา : 3

เงินเดือน : 32,+++(ไม่รวมOT)

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีใบประกอบ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : ร.พ. การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ดูแลด้านSoftwareและHardWareของคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลทั้งหมด เก็บข้อมูลสถิติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ Software พื้นฐานทั่วไปได้
 • สามารถเขียนคำสั่ง SQLระดับเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ช่วยงานในแผนกรังสี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ MS Office
 • บุคลิกภาพดี

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2.วุฒิ ม.6
 • 3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 6.ทำงานเป็นกะได้

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก Ward

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2. จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า
 • 3.จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
 • 4. มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5. สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 6.หากมีประสบการณ์ที่ Ward จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาล Ward

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ทำงานประจำ Ward
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
 • 5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ

ํธุรการฝ่ายการแพทย์

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ประสานงาน ติดตามงาน นัดหมาย แพทย์
สรรหาแพทย์มาร่วมงานในรพ.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • บุคลิกภาพดี
 • รักการบริการ

เจ้าหน้าที่การเงิน(cashier)

อัตรา : 2 ด่วน

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • 3.สามารถใช้ Program สำเร็จรูป และ Microsoft office
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.มีเงินค้ำประกันการทำงาน

พนักงานผู้ช่วย (OPD , Ward)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ร.พ. การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท
2. ช่วยเหลือติดต่อประสานงานกับทีมสุขภาพ, ทีมสหสาขา
3. รับแผนการในการบริการพยาบาลไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • การประสานงาน
 • การให้บริการ
 • มีทักษะความรู้ในการให้การพยาบาลเบื้องต้น
 • มีความระเอียดรอบครอบ

ผู้ตรวจการพยาบาล

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่สแกนข้อมูล Full time

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
สแกนข้อมูลผู้ป่วย
บันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
ทำงานเป็นตารางเวร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หัวหน้าแผนกห้องคลอด

อัตรา : 1 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
บริหารและปฎิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาตัดสินใจและให้ความความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก ส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุดและติดตามหากมีความจำดป็นต้องซื้อใหม่ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ด้านปฏิบัติการในห้องคลอด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านบริหารการจัดการ
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา

พนักงานขับรถ

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ขับรถธุรการ โรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • 2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • 3.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลดี
 • 4.สามารถเข้างานเป็นกะได้

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
...

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ห้องคลอด

หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1. บริหารจัดการภายในแผยก
2.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
3.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
4.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
5.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนสุขาภิบาล + เครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ทีมพยาบาล ER/PT

อัตรา : 3-4 คน/ทีม

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ER

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพ
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.บุคคลิกภาพดี
 • 6.ทำงานเป็นทีมได้

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(P&P)

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
2.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
3.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
4.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โฟร์แมนไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
88,90,92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000
แฟกซ์ : 02-7295050

ติดต่อ : แผนกบุคคล

ดูแผนที่