รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา เปิดรับพนักงานจำนวนหลายอัตรา เพื่อรองรับการเปิดทำการโรงพยาบาลใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

พยาบาล ER

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพ
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.บุคคลิกภาพดี
 • 6.ทำงานเป็นทีมได้
 • 7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานเสิร์ฟ

อัตรา : 1 ด่วน

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
จัดอาหาร,เสริฟอาหารผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • ชอบงานบริการ
 • มีความอดทน สามารถทำงานหนักได้

นักรังสีเทคนิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ให้การตรวจวัดทางรังสีวิทยากับผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ป. ตรี ในสาขารังสีเทคนิควิทยา
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
 • 5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เวรเปล

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ให้บริการต้อนรับแนะนำผู้มารับบริการ และนำส่งผู้ป่วยตามจุดบริการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
 • การสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ OPD

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ประจำแผนก OPD
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามแพทย์สั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
 • สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ

พนักงานขับรถ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ขับรถธุรการ รถพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

เภสัชกร FULL TIME

อัตรา : 3

เงินเดือน : 32,+++(ไม่รวมOT)

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีใบประกอบ

พยาบาลวิสัญญี

อัตรา : 1 ด่วนมาก

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
• ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอ ผู้ป่วย

• ดูแลให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • 2.จบปริญาตรีสาขาการพยาบาล
 • 3.ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาวิสัญญีพยาบาล 1ปี
 • 4. มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5. สามารถทำงานเป็นกะได้

เลขานุการ(ผอ.ฝ่ายการแพทย์),(ผอ.ฝ่ายการพยาบาล)

อัตรา : 2 ด่วน***

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ บันทึกการประชุม ทำงานเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
 • 2.จบปวส - ปริญญาตรีทุกสาขา(จบสาธาณสุขหรือจบการจัดการโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • 3.มีความรู้คำศัพท์ทางการแพทย์-พยาบาล
 • 4. มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2.วุฒิ ม.6
 • 3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 6.ทำงานเป็นกะได้

พยาบาล Nursery Full Time

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับคำสั่งการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ช่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาให้แพทย์ มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ รู้จักให้อภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน มีความระเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือทางด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดและมีความสามารถช่วยเหลือเด็กแรกคลอด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้ตรวจการพยาบาล

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฐร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้ใช้งานได้ตลอด 24 ช.ม.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานโรงพยาบาลทั้ง Back Office และ Front Office
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
 • มีความรู้ด้าน Hardward , Sftware และ Network
 • สามารถประสานงาน วางแผนงาน และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ และมอบหมายงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ลงรหัสโรค

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฏร์ สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1.การลงรหัสโรคผู้ป่วย
-การลงรหัสโรคผู้ป่วยนอกตาม Program SSBIPD และ SSNData Main
-การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในตาม Program SSBIPD ทั้งในโรงพยาบาลและคลีนิคเครือข่าย
-การบันทึกข้อมูล 25 โรค เรื้อรังตาม Program SSBIPD
2.การบันทึก Pt SSG ทั้ง OPD และ IPD ให้ ฆียพฟแนะฟแ
3.การบันทึกข้อมูล รง.5 ส่งใน สปสช.
4.รับ - ส่ง ข้อมูล จากสำนักงานประกันสังคม
5.เป็นลูกทีมในการจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีส่วนในการพัฒนางาน
6.รับแนวทางการปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าแผนกมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี - บริหาร-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 3.สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • 4.มีความระเอียดรอบคอบ
 • 5.มีความรู้ในการลงรหัสโรค
 • 6.มีความคิดสร้างสรรค์
 • 7.มีความรู้ทางศัพท์แพทย์
 • 8.เคยผ่านงานแผนกเวชระเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • 10.มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
...

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ห้องคลอด

แม่ครัว

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ทำอาหารผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขยัน,อดทน,ตามสามารถทำงานตามตารางเวรได้
 • วุฒิขั้นต่ำ ป.6

Technician Support

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ Hard Ware

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิ ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • 4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนสุขาภิบาล + เครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ประจำแผนก ER มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา Paramidic
 • 2.เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

วิธีการรับสมัครงาน

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
เลขที่ 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000
แฟกซ์ : 02-7295050

ติดต่อ : แผนกบุคคล

ดูแผนที่