รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา เปิดรับพนักงานจำนวนหลายอัตรา เพื่อรองรับการเปิดทำการโรงพยาบาลใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

พยาบาล ER

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพ
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 5.บุคคลิกภาพดี
 • 6.ทำงานเป็นทีมได้
 • 7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

นักรังสีเทคนิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ให้การตรวจวัดทางรังสีวิทยากับผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ป. ตรี ในสาขารังสีเทคนิควิทยา
 • 3.มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
 • 5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เวรเปล

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ให้บริการต้อนรับแนะนำผู้มารับบริการ และนำส่งผู้ป่วยตามจุดบริการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
 • การสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ OPD

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ประจำแผนก OPD
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามแพทย์สั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
 • สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ

พนักงานขับรถ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ขับรถธุรการ รถพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการงานแผนกเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์คลังยา ตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป
 • ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้ด้าน HA ISO
 • มีความระเอียดรอบคอบมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

โภชนากร

อัตรา : 1 ด่วนมาก

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1. กำหนดรายการอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับแผนการรักษาของแพทย์
2. จัดทำการขอซื้อของสด ของแห้ง ให้ตรงกับรายการอาหารที่กำหนด
3. ตรวจสอบจำนวนอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับ Ward
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
5. ควบคุมดูแลอาหารผู้ป่วย
6. ควบคุมดูแลการจัดอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
 • เพศชาย, หญิง
 • มีบุคคลิกดี
 • มีสุขอนามัยที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • 2.วุฒิ ม.6
 • 3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 6.ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่คลังยา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9500

สถานที่ทำงาน : ร.พ. เกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับสินค้า ทั้งชนิด จำนวนปริมาณ และลงรับสินค้าใน stock card พร้อมกับเก็บสินค้าเข้าคลัง จัดจ่ายสินค้าให้กับแผนกต่างๆที่ขอเบิก จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นให้เป็นระเบียบ ร่วมกับแผนกบัญทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ม.6 - ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
 • มีความขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ Stock ยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรหลายแผนก

เจ้าหน้าที่การเงิน(cashier)

อัตรา : 1 ด่วน

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้ Program สำเร็จรูป และ Microsoft office
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีเงินค้ำประกันการทำงาน

พยาบาล Nursery Full Time

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
รับคำสั่งการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ช่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาให้แพทย์ มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ รู้จักให้อภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน มีความระเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือทางด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดและมีความสามารถช่วยเหลือเด็กแรกคลอด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาล การุญเวช สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลือนักเทคนิคการแพทย์ จัดเตรียมสิ่งปฏิเสธส่งตรวจ(เช่น เลือดน้ำลาย)และงานด้านเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิมัธยมปลาย
 • 2. การติดต่อ / ประสานงาน / แก้ไขปัญหา
 • 3. การใช้คอมพิวเตอร์
 • 4. จิตสำนึกด้านบริการ
 • 5. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพเรียบร้อย
 • 6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. เพศหญิงอายุไม่เกิน 35ปี

ผู้ตรวจการพยาบาล

อัตรา : 1ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป

พยาบาลห้องคลอด

อัตรา : 2 ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
...

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ห้องคลอด

หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

รายละเอียดของงาน
1. บริหารจัดการภายในแผยก
2.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
3.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
4.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
5.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนสุขาภิบาล + เครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สถาปัตยกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

โฟร์แมนไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง

รายละเอียดของงาน
..

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
เลขที่ 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000
แฟกซ์ : 02-7295050

ติดต่อ : แผนกบุคคล

ดูแผนที่