รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล3 ในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน เปิดบริการ 24 ชม. ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขา

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(P&P)
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ.
2.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน(อนาคต)
3.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล
4.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
•ปฏิบัติงานพยาบาลด้านงานส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1ปี
•เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
•มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
•มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง(CFOสาขา)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ดูแลวิเคราะห์งบทางการเงินและบัญชี ควบคุมกำกับ สั่งการ ติดตามผล แผนกบัญชี จัดซื้อ การเงิน หน่วยรับผู้ป่วยใน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
•วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปในสาขา บัญชี การเงิน
•มีประการณ์โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ปิดงบบริษัทได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำแผนก ICU , ER และ GN WARD
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
•2.วุฒิ ม.6
•3.จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
•4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•5.มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•6.ทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9000 ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ช่วยเหลือนักเทคนิคการแพทย์ จัดเตรียมสิ่งปฏิเสธส่งตรวจ(เช่น เลือดน้ำลาย)และงานด้านเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. วุฒิมัธยมปลาย
•2. การติดต่อ / ประสานงาน / แก้ไขปัญหา
•3. การใช้คอมพิวเตอร์
•4. จิตสำนึกด้านบริการ
•5. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพเรียบร้อย
•6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•7. เพศหญิง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (Admission)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฏร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : อธิบายข้อมูลห้องพักให้กับผู้ป่วย ประสานงานกับแพทย์และพยาบาล ประเมินราคาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี การเงิน , การบัญชี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
•มีทักษะในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
•รักในงานด้านบริการ ประสานงานได้ดี
•สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตรา : 1
สถานที่ทำงาน : ร.พ. การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : เก็บข้อมูลสถิติ , สร้างReport ที่ใช้ในระบบบริหารงานโรงพยาบาล , แก้ปัญหาทางด้านSoftwareและHardWareของคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
•สามารถใช้ Software พื้นฐานทั่วไปได้
•สามารถเขียนคำสั่ง SQLระดับเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
•มีความระเอียดรอบคอบ
•ประสบการณ์ 0-2 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน(cashier)
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 +++ OT
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบ และรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
•3.สามารถใช้ Program สำเร็จรูป และ Microsoft office
•4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : จัดทำ ตรวจสอบ รายงานและบันทึกทางด้านบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
•ความละเอียดรอบคอบ
•ทักษะด้านประสานงาน การติดตามงาน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาล Nursery Full Time
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : รับคำสั่งการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ช่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาให้แพทย์ มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ รู้จักให้อภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•มีความอดทน มีความระเอียดรอบครอบ
•มีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือทางด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดและมีความสามารถช่วยเหลือเด็กแรกคลอด
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

นักเทคนิคการแพทย์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานของแผนก ห้องปฏิบัติการวิทยา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•2.วุฒิ ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์
•3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
•4.มีใบประกอบวิชาชีพ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่สำนักคุณภาพ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ประสานงานกับทุกหน่วยงานใน รพ. จัดเก็บข้อมูลสถิติงานด้านคุณภาพของ รพ.นัดหมายและจัดการประชุม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
•สาขาบริหารธุรกิจ
•เพศชาย หรือ หญิง
•มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และประสานงานที่ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

รับผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : งานธุรการ งานเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
•2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
•3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
•4.รับเฉพาะคนพิการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
อัตรา : 1 ด่วนมาก
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : บริหารจัดการงานแผนกเภสัชกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตรากำลัง ต้นทุนค่าใช้จ่าย Laborcost ESB. สินค้าคงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
•ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคลังสินค้า
•มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 1 ปี
•ความรู้ด้าน HA ISO
•มีความระเอียดรอบคอบมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่คลังยา
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ ยา และ เวชภัณฑ์ คีย์ชื่อยาลงคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย อายุ 20ปีขึ้นไป ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•วุฒิ ปวส. - ป.ตรี
•สามารถใช้ Programs Microsoft Office Word Excel ได้ดี
•มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวยาและเวชภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เภสัชกร
อัตรา : 3 ด่วน
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลเบิกจ่ายสินค้าจากคลังยา
2.จัดหาสินค้าให้เพียงพอในกรณีเร่งด่วน
3.จัดเตรียมยาที่จำเป็นตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล
4.จ่ายยาให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์
5.ควบคุมการจัดเตรียมยาของผู้ช่วยเภสัชกร
6.ควบคุมสินค้าคงคลัง ณ.จุดบริการต่างๆ ได้แก่ห้องยานอกและห้องยาใน
**บันทึกข้อมูลระบบคุณภาพของแผนก เช่น Medication Errors,ADR ฯลฯ และรวบรวมรายงานส่งหัวหน้าแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
•มีใบประกอบแพทย์
•มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
•มีความระเอียดรอบคอบ
•มีภาวะเป็นผู้นำ
•มี Service Mind
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลไตเทียม
อัตรา : 3
เงินเดือน : N/A
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฐร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ในแผนกไตเทียมของโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. จบปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
•2. ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตเทียม
•3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•4. ต้องการด่วน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลวิชาชีพ OPD
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 18,000.- ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎสุขาภิบาล3
รายละเอียดของงาน : ประจำแผนก OPD
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามแพทย์สั่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•2.วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
•3.มีใบประกอบโรคศิลปะ
•4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
•5.สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการสำนักคุณภาพ(พยาบาลวิชาชีพ)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 25,000-30,000
สถานที่ทำงาน : รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : วางแผน จัดทำ นำระบบไปสู่การปฎิบัติ ควบคุมและทำการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร ตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานสากล ISO ,HA วางแผนพัฒนาหน่วยงานประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนพัฒนาประจำปีของโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
•2.วุฒิ ป.ตรี -โท ในสาขาพยาบาลหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
•3.ผ่านงานด้านการบริหาร,งานคุณภาพ 2 ปีขึ้นไป
•4.มีไหวพริบดี สามารถสื่อสารและถ่ายทอดงานได้ดี
•5.มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
•6.มีประสบการณ์การทำงานใน โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พยาบาลห้องคลอด
อัตรา : 2 ด่วน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + OT
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
รายละเอียดของงาน : ...
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•จบปริญญาตรีการพยาบาล
•มีประสบการณ์ห้องคลอด
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงานรพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
ติดต่อ : แผนกบุคคล
88,90,92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-7293000    Fax : 02-7295050

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com