บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เป็นบริษัทฯขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูป จากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น เป็นต้น

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 64 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 เขต.บางพลัด กรุงเทพ (ใกล้เซนทรัลปิ่นเกล้า)

รายละเอียดของงาน
1. เข้าพบลูกค้า ในมหาวิทยาลัย

2. จัดทำใบเสนอราคา บิลส่งสินค้า

3. บริการหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีวิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย- หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บุคคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสารดี
 • พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์ การขายสารเคมี และชุดน้ำยาเกี่ยวกับ Molecular
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปี

ช่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
และเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ ทางการแพทย์ เพื่อบริการ
ลูกค้าหลังการขาย โดยลูกค้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิ ปวช อิเลคโทรนิค ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ งานช่าง 1ปี

คลังสินค้า

อัตรา : 4 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.จัดสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า และจัดเก็บเอกสารสินค้า เข้า-ออก

2.ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า

3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ISO9001:2008

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

พนักงานธุรการ

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)

รายละเอียดของงาน
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • มีที่พักบริเวณใกล้เคียงบริษัท เช่น บางพลัด บางกอกใหญ่ ท่าพระ

พนักงานขายมหาวิทยาลัยนเรศวร

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : 62,64 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 บางพลัด กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ดูแลลูกค้าในมหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆ
ในจังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย-หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดพิษณุโลก
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PCR, Molecular
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Massenger

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จำกัด ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ใช้จักรยานยนต์ของตัวเองส่งสินค้าให้ลูกค้า เช่น มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Product Spacialist

อัตรา : 2

เงินเดือน : 25,000.-

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.มีความเชี่ยวชาญงาน PCR RT-PCR DNA RNA
2.ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบปริญญาโทด้านพันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น
 • 2.ชาย-หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครงาน Online JobTH.com
2.ส่งจดหมายสมัครงาน
3.สมัครด้วยตนเอง

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
62,64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4330069
แฟกซ์ : 02-4342609

ติดต่อ : ธนันต์พร พงษ์ลี้รัตน์

http://www.pacificscience.co.th