บริษัท แอด ออน จำกัด
เราคือ ผู้ผลิตบูธสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบริษัท แอดออน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็น ผู้ผลิตบูธและเป็นผู้นำในการผลิตบูธ (อุปกรณ์จัดแสดง) สินค้า Exhibition Display บอร์ดนิทรรศการบูธ แสดงสินค้า และ Portable Display แบบ Knock Down พับเก็บได้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง

พนักงานขับรถส่งสินค้า***ด่วนมาก*** พร้อมเริ่มงานได้ทันที
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน : บริษัท แอด ออน จำกัด ซอย ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บางครั้งขับรถส่งสินค้าต่างจังหวัด, สาธิตการประกอบสินค้าให้กับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
•เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
•มีใบขับขี่ รู้เส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล (ใช้รถบริษัทฯ+น้ำมันบริษัทจ่าย ขับอย่างเดียว)
•มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
•เคยมีประสบการรับเช็ควางบิลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ทำงาน : บริษัท แอด ออน จำกัด ซอย ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : - กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้อง กับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
- ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
- ควบคุมและตรวจสอบการรับ- จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
- ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบระมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
- ควบคุมการจัดทำรายงานภาษี อากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
•เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
•สามารถปิดงบการเงินได้
•มีความรู้เรื่องภาษีอากร
•ละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน ซื่อสัตย์ เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
•มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
•ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี
•สามารถใช้โปรแกรม Express/ERP ได้
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ***ด่วนมาก*** พร้อมเริ่มงานทันที
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-15,000
สถานที่ทำงาน : 504 ซ.ลาดพร้าว 107แยก 36 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
รายละเอียดของงาน : 1.เปิดใบสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนต่างๆ
2.สรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่าย
3.ติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนด
4.ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีประสบการณ์จัดซื้อโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
•สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
•มีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไม้
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-13,000
สถานที่ทำงาน : 504 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
รายละเอียดของงาน : ผลิตงานไม้แผ่น Top และงานไม้ทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชายเท่านั้น
•2. อายุ 25-40 ปีขึ้นไป วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
•3. มีประสบการณ์ด้านงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่เกี่ยงงาน
•5. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ ****ด่วนมาก พร้อมเริ่มงานได้ทันที****
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12000-15000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1. ดูแลงานด้านระบบเจ้าหนี้ได้
2. สามารถวิเคราะห์งบด้านจ่ายได้
3. ดูแลในเรื่องระบบด้าน AP ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1. เพศชาย - หญิง อายุ 27 ขึ้นไป
•2. ปวช. ขึ้นไป
•3. มีประสบการณ์ด้าน AP โดยตรง
•4. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
•5. พักอาศัยย่านลาดพร้าว
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้าน+แม่ครัว ผู้บริหาร
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-12,000
สถานที่ทำงาน : ซ.ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
รายละเอียดของงาน : 1. ทำความสะอาดบ้านผู้บริหาร
2. รักผู้สูงอายุ รักต้นไม้ รักสุนัข
3. สามารถทำกับข้าวได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 35-40 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ
•มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
•มึความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา
•หากสามารถพักบ้านผู้บริหารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•รับเฉพาะผู้สมัครที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น!!
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างถ่ายรูป / ช่างภาพวีดีโอ - ตัดต่อ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107
รายละเอียดของงาน : 1.ถ่ายภาพวีดีโอทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่
2.มีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟ และ มุมกล้อง
3.เข้าใจเทคนิคและลูกเล่นในการนำเสนอที่สร้างสรรค์
4.ตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีความกระตือรือล้นในสายงานและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดี
•มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
•มีความรับผิดชอบสูง สามารถส่งงานได้ตรงเวลา
•ทุ่มเทเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับทีม
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการประสานงานฝ่ายขาย***ด่วนที่สุด***
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : 14,000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1.ทำใบเสนอราคา/ใบสั่งผลิต
2. ดูแล ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานขาย
4. รับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า ติดตาม ตอบกลับการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น!! อายุ 25 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี
•มีทักษะในการเจรจา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในงาน
•มีความละเอียด รอบคอบสูง ตรงต่อเวลา
•สามารถขับรถยนต์ได้
•มีความรับผิดชอบสูง ฉลาด มีความคล่องตัวสูง
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Marketing Online
อัตรา : 1
เงินเดือน : 14,000+คอมมิชชั่น
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107
รายละเอียดของงาน : 1.จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมยอดขาย
2.อัพเดทข้อมูลออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต,Facebook และทาง Website
3.ติดต่อกลุ่มลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อโฆษณา Online
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•1.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดสาขา อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•2.ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
•3.ใช้คอมพิวเตอร์ Micorsoft office ได้ดี
•4.พิมพ์ดีดได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
•5.บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานขาย ใจเย็น มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
•6.มีความรับผิดชอบสูง ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในงาน
•7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี น้ำเสียงไพเราะ น่าสนทนา มีทักษะในการเจรจาและรับฟัง เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
•8.ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Marketing Executive
อัตรา : 3
เงินเดือน : 14,000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว
รายละเอียดของงาน : 1.รับโทรศัพท์ลูกค้า
2.ดูแลรักษาลูกค้าเก่า
3.จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งผลิต และงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานระหว่างแผนกกราฟฟิก ผลิต จัดส่ง
5.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
6.ออกไปพบและเยี่ยมเยียนลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดสาขา อายุ 25 ปี ขึ้นไป
•ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
•ใช้คอมพิวเตอร์ Micorsoft office ได้ดี
•พิมพ์ดีดได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
•บุคลิกภาพดี มีใจรักงานขายและงานบริการ
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี น้ำเสียงไพเราะ น่าสนทนา มีทักษะในการเจรจาและรับฟัง เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
•สามารถขับรถยนต์ได้
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานคลังสินค้า***ด่วนมาก***พร้อมเริ่มงานทันที
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-12,000
สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 107 แยก36
รายละเอียดของงาน : 1.ทำการเบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิก ตรวจนับสต็อคสินค้า
2.สามารถยกของหนักได้ ขยัน อดทน สู้งาน
3.ดูแลการจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ จัดวางได้ถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย เท่านั้น!!
•วฒิ ม.3 ขึ้นไป
•อายุ 25 ปีขึ้นไป
•มีที่พักอาศัยใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรับผิดชอบสูง สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
•มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างผลิตบูธ ผลิตโครง
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 9,000-12,000
สถานที่ทำงาน : 504 ซ.ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
รายละเอียดของงาน : 1.ผลิต ประกอบ สินค้าอุปกรณ์ประกอบบูธ
2.สามารถขับรถส่งสินค้า และติดตั้งงานบูธแสดงสินค้าได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายเท่านั้น !!!
•อายุ 25-40 ปี
•วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
•มีทักษะในการประกอบ มีแนวคิดประยุกต์ดัดแปลงงานให้ดีขึ้น
•สามารถใช้เครื่องมือช่างได้ เช่น สว่านไฟฟ้า, เลื่อย ฯลฯ
•หากมีประสบการณ์งานด้านประกอบบูธ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร**ด่วนมาก***โทร 081-358-1281
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12000-15000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 93 และ 107
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า แอร์ ประปา และระบบสาธารณูปโภคทั่วไป
2.รักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้เรื่องแอร์เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณืในการซ่อมบำรุงอาคาร/หมู่บ้าน อย่างน้อย 5 ปี
•มีความขยัน กระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ
•มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ซื่อสัตย์
•สามารถทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

Online Marketing Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 25,000-40,000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107
รายละเอียดของงาน : สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Line, Youtube และ Application ต่างๆ ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ขององค์กร วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซด์ติดอันดับใน Search Engine ชั้นนำ รวมทั้งช่วยวางแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
•จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Online Marketing, Social Media หรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
•สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Line, Youtube และ Application ต่างๆ
•สามารถวางแผน จัดทำข้อมูลทางการตลาด ประเมินผลและนำเสนอได้เป็นอย่างดี
•ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่ง E-mail ไปที่ hrd@adon.co.th หรือ ส่งจดหมาย มาที่ บริษัท แอด ออน จำกัด 504 ซ. ลาดพร้าว 107 แยก 36 ถ. ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240บริษัท แอด ออน จำกัด
ติดต่อ : คุณสุกัญญา คงกล่อม(อ้อย)
504 ซ. ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2731-1991 ต่อ 222 หรือ 777    Fax : 0-2731-1951
http://www.adon.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com