บริษัท แอด ออน จำกัด
เราคือ ผู้ผลิตบูธสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบริษัท แอดออน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็น ผู้ผลิตบูธ (อุปกรณ์จัดแสดง) สินค้า Exhibition Display บอร์ดนิทรรศการบูธ แสดงสินค้า และ Portable Display แบบ Knock Down พับเก็บได้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก จัดเก็บง่ายใช้พื่นที่จัดเก็บน้อยและยังมีจุดเด่นอีกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานในแต่ละงานที่มีความหลากหลาย จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับบูธแบบก่อสร้างที่ใช้ได้ครั้งเดียวทิ้ง
เหตุผลสำคัญที่บริษัทชั้นนำมากมายมั่นใจ และนิยมใช้บริการของ AD ON จนทำให้มียอดขายอันดับ 1 ถึง 7 ปีซ้อน (พ.ศ.2547-2553) เพราะงานของเรามีรูปลักษณ์ที่ สวยงาม ดูดี มีความโดดเด่น และแตกต่าง มีคุณภาพดีมากกว่าสินค้าที่ผลิตจัดจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป บูธของเราจึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับยี่ห้อสินค้า และองค์กรของท่านให้ดูดี มีความโดดเด่น สวยงามอลังการกว่าอุปกรณ์ติดตั้งแบบเดิมๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีความโดดเด่นและแตกต่างกว่าที่อื่นทั่วๆ ไป


Sale Executive *ด่วนที่สุด เงินเดือน 14,000 +ค่าน้ำมัน 6,000+ค่าคอม 4.6%+มีโทรศัพท์ให้ใช้งาน* พร้อมเริ่มงานได้ทันที
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : 504 ซ.ลาดพร้าว 107แยก 36 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
รายละเอียดของงาน : 1.นำเสนอขายสินค้า และบริการ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ (บูธ,งานพิมพ์) อย่างมืออาชีพ
2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง
3.รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•วุฒิปวช-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•ประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
•มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
•ใช้คอมพิวเตอร์ Micorsoft office ได้ดี
•พิมพ์ดีดได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
•บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานขาย
•มีความรับผิดชอบสูง ความกระตือรือล้น ใส่ใจในงาน
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี เสียงไพเราะ น่าสนทนาด้วย มีทักษะในการเจรจา และรับฟัง ให้ลูกค้าประทับใจ
•ใจเย็น มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี
•ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการประสานงานจัดส่ง
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 14000
สถานที่ทำงาน : 504 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าให้การจัดส่งเป็นไปตามกำหนดเวลาส่งมอบ
2.อัพเดทคิวงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการจัดเส้นทางขนส่ง
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าได้
4.ดูแลควบคุมการบำรุงรักษารถยนต์ ประจำสัปดาห์ เดือน ปี
5.เปิดบิลส่งสินค้าให้กับฝ่ายขาย
6.สามารถใช้โปรแกรม Express/ERP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น!! จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป อายุ 27 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ความสามารถด้าน โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
•มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ประสานงานเก่ง
•มีพักอยู่ใกล้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการประสานงานกราฟฟิก
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 12,000-15,000
สถานที่ทำงาน : 504 ซ. ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
รายละเอียดของงาน : 1.บันทึกข้อมูล แผนการผลิตของแผนก
2.ตรวจเช็คไฟล์งาน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ในแผนก
4.งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•วุุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•ประสบการณ์ด้านงานธุรการและการประสานงานลูกค้าอย่างน้อย 2 ปี
•ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
•พิมพ์ดีดได้อย่างน้อย 30 คำ/นาที
•มีความกระตือรือล้น เอาใจใส่ในงาน รักงานบริการ
•มีทักษะในการสื่อสารเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•ฉลาด มีความคล่องตัว ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
•มีความละเอียด รอบคอบสูง
•ทำงานวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ ***ด่วนมาก พร้อมเริ่มงานได้ทันที****
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : 504 ซ. ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
รายละเอียดของงาน : 1.โฆษณาสรรหาบุคลากรตามสื่อต่างๆ
2.สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ กำหนดอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสม
3.รับผิดชอบงานด้านการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ฯลฯ
4.พัฒนาเรื่องระเบียบวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
5.รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สัญญาว่าจ้าง สวัสดิการ งานธุรการ
6.ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมพนักงานตามนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้
7.ดูแล และจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิงเท่านั้น อายุ 27 ปีขึ้นไป
• จบปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
•มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานเชิงรุกได้
• มีทักษะด้านจิตวิทยา และการสรรหาบุคคลเป็นอย่างดี
•มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
•มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ บุคคลิคภาพดี มีความอดทน
•ที่พักอยู่ใกล้ หรือสามารถย้ายที่พักได้ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ *** ด่วนที่สุด *** พร้อมเริ่มงานได้ทันที
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลและบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้
2.จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้คงค้าง
3.จัดทำรายละเอียดเบิกจ่ายเงินสดย่อย
4.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโปรแกรม Express
4.รับวางบิลและจ่ายเช็ค
5.จัดทำรายการภาษีซื้อ ภงด.3,53 และ ภพ.30 ประจำเดือน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น!! อายุ 27 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 2-4 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Express , ERP ได้
•มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ละเอียด รอบคอบ
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน คล่องแคล่วว่องไว มีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานภายใน-ภายนอกแผนกได้ดี
•สามารถกระทบยอดบัญชีได้
•สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
•ตรงต่อเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอนได้
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้านสำนักงาน ***ด่วนมาก พร้อมเริ่มงานได้ทันที***
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1. ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน
2. เสริ์ฟน้ำ ดูแลลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิ
•ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน รักงานบริการ
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
•มีความคล่องตัวสูงและมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา
•มีประสบการณ์การทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการงานพิมพ์ Inkjet **พร้อมเริ่มงานทันที**
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : -บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายกราฟฟิค(งานออกแบบ งานพิมพ์ งานเคลือบ) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ตรวจสอบไฟล์งาน/ใบสั่งงาน ประสานงานกับฝ่ายขาย/ลูกค้า และฝ่ายจัดส่งในการจัดส่ง Proof ให้กับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายเท่านั้น!! อายุ 30 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•มีประสบการณ์งานพิมพ์ Inkjet ตรงตามตำแหน่งงาน หรือใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในงาน
•ฉลาด ละเอียดรอบคอบ มีความคล่องตัวสูง
•ตรงต่อเวลา
•สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•มีที่พักอยู่ใกล้บริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถและติดตั้งสินค้า***ด่วนมาก***พร้อมเริ่มงานได้เลย
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 10,000-13,000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1.ขับรถและติดตั้งสินค้า
2.รับเช็ค-วางบิล
3.ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ ประจำวัน,สัปดาห์,เดือน,ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
•ขับรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซต์ได้ (มีใบขับขี่)
•รู้กฎหมายจราจร รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
•มีความรู้ การดูแล บำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
•มีทักษะการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์/มีความกระตือรือลร้น ใส่ใจในงาน
•มีความคล่องตัวสูง ตรงต่อเวลา
•รับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
•ทำงานวัน จ-ส เวลา 8.00 -17.00 น.ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้านประจำสำนักงาน
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 9000-10000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1. ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน
2. เสริ์ฟน้ำ ดูแลลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•หญิง อายุ 28 ขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน รักงานบริการ
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
•มีความคล่องตัวสูงและมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา
•มีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการประสานงานฝ่ายขาย***ด่วนที่สุด***
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : 14000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1.ทำใบเสนอราคา/ใบสั่งผลิต
2. ดูแล ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานขาย
4. รับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า ติดตาม ตอบกลับการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น!! อายุ 27 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี
• มีทักษะในการเจรจา และมีมนุษย์สัมพันธ์
•มีความกระตือรือร้นใส่ใจในงาน
•มีความละเอียด รอบคอบสูง
•ตรงต่อเวลา
•มีความรับผิดชอบสูง
•ฉลาด มีความคล่องตัวสูง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าจัดวางอาร์ตเวิร์ค
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 13000-15000
สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 107 แยก 36
รายละเอียดของงาน : 1.ปรับแบบ,วางแบบ และจัดวางอาร์ตเวิร์ค ตามความต้องการของลูกค้า
2.ตรวจสอบแบบอาร์ตเวิร์คก่อนส่งผลิตภาพพิมพ์
3.ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อการปรับแบบ วางแบบ สรุปแบบอาร์ตเวิร์ค
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น!! อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปวช.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์,หรื่อสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ชำนาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกดีไซน์ ได้แก่ Illustrator,Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟฟิก
•มีประสบการณ์งานจัดวางอาร์ตเวิร์ค,กราฟฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์-โฆษณา-บรรจุภัฑ์ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานสื่อการตลาด
•สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
•รักงานด้านบริการ
•ทัศนคติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15000
สถานที่ทำงาน : 504 ซ.ลาดพร้าว 107แยก 36 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
รายละเอียดของงาน : 1 วางแผนและติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้ โดยไม่ให้เกิดหนี้สูญ
2 จัดเตรียมเอกสาร วางบิล รับเช็คให้ถูกต้องและวางแผนการวางบิล รับเช็คให้ได้ตามเป้าหมาย
3 มีเทคนิคไหวพริบในการเจรจาต่อรอง ติดตามหนี้
4 บันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้ ในระบบ Express
5 ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำรายงานภาษีขาย วิเคราะห์อายุลูกหนี้
6 จัดเก็บควบคุมเอกสารต่างๆให้รัดกุม ไม่สูญหาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น อายุ 27 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 2-4 ปี
•มีความละเอียดรอบครอบสูง มีทักษะในการตรวจสอบงานที่ทำ และเอกสาร
•มีีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือร้นใส่ใจงาน
•มีน้ำเสียงในการตามหนี้ไพเราะน่าสนทนาด้วย
•มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพํฒนางานที่รับผิดชอบ
•ใจเย็น มีความอดทนในการทำงาน จากเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
•ตรงต่อเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอนได้
•ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

แม่บ้าน+แม่ครัว ผู้บริหาร
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 10000-12000
สถานที่ทำงาน : ซ.ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
รายละเอียดของงาน : 1. ทำความสะอาดบ้านผู้บริหาร
2. รักผู้สูงอายุ รักต้นไม้ รักสุนัข
3. สามารถทำกับข้าวได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง
•อายุ 35-40 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ
•มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
•มึความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา
•หากสามารถพักบ้านผู้บริหารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•รับเฉพาะผู้สมัครที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น!!
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่ง E-mail ไปที่ hrd@adon.co.th หรือ ส่งจดหมาย มาที่ บริษัท แอด ออน จำกัด 504 ซ. ลาดพร้าว 107 แยก 36 ถ. ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240บริษัท แอด ออน จำกัด
ติดต่อ : คุณเครือฟ้า สุกใส(พลอย)
504 ซ. ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2731-1991 ต่อ 222 หรือ 777    Fax : 0-2731-1951
http://www.adon.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com