บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง และการให้บริการ เช่น การขนส่ง วิศวกรรมบริการ การจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขา จ.สระแก้ว (STA-SG)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

รายละเอียดของงาน
รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับข้าระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการตรวจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้านกายภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคเหนือ (STA-PL)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.ขุนตาล

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน
2.ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก
3.วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีหนังสือรับรองให้เป้นผู้ควบคุมมลพิษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing Trainee ประจำสำนักงานกรุงเทพ (STA-BKK)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- Responsible and in-charge of the Master Data Management/ maintaining and safe keep of the SAP data.
- Respousilde as Marketing Executive rold.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor or Higher in Economic Marketing or Finance
 • Excellent in both written and spoken Chinese and English Languages
 • Analysis skill, Good communication, Strategic decision, Making skill, Good command and Logical thinking

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : Palembang,Indonesia

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์
- ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- ให้ความรู้แก่ลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- การประเมินและติดตามผล
- รายงานสถานการณ์ตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เคมี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • หากพูดภาษาอังกฤษหรือภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมิน DRC ยางพารา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ** สัมภาษณ์หาดใหญ่ **

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาจังหวัดเลย (STA-LI)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

รายละเอียดของงาน
-ควบคุม ดูแล การปฏบัติงานของพนักงาน การตจัดสรรอัตรากำลังตามตำแหน่งงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตไม่ติดขัด
-ควบคุม ติดตามการปรับแต่ง การซ่อมแซ่ม รวมถึงการแก้ไขปัญหา เครื่องจักร Break down
-ติดตามรายงานผลประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
-ควบคุม ติดตามให้มีการใช้วัตถุดิบให้ถูกต้อง ตาม lot วัตถุดิบที่วางแผนไว้
-ควบคุมให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ ตามแผนการทำความสะอาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล การยาง เทคโนโลยีการผลิต
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม
- รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
- รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม
- พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
- รายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, สาขาอุตสาหการ ( IE ), เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศพม่า (STAY)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต่างประเทศ

รายละเอียดของงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษี ปิดงบ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
- งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่ประเทศพม่าได้
 • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจราณา เป็นพิเศษ

นักวิจัยและพัฒนา R&D (PSE)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : อัตราพิเศษ/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานด้านการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเคมี , วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน R&D อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำจ.อุบลราชธานี (STA-UB)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.น้ำขุ่น อ.น้ำยืน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการกำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานและกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง เสนอภาพรวมแก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ เพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่ ควบุคมการตีเปอร์เซ็นต์ยางและจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคเหนือ (STA-PL)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.ขุนตาล

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์
- ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- ให้ความรู้แก่ลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- การประเมินและติดตามผล
- รายงานสถานการณ์ตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎรืธานี

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ควบคุมความดันและการผลิตสตีมที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
- ควบคุมปริมาณน้ำ Condensateที่กลับมาให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมระบบ Heat exchangerให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ
- ควบคุมกำลังคนให้เพียงพอกับการเดินบอยเลอร์
- บำรุงรักษา Boiler ตามแผนการทำ PM
- มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมคุณภาพของบริษัท, 5 ส ,TPM,Kaizen,OPL เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
 • - ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
 • - ผ่านการอบรมควบคุมหม้อไอน้ำและมีประสบการณ์การทำงานบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง จ.เลย (STA-LI)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

รายละเอียดของงาน
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,สาขาอุตสาหการ ( IE ) ,เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนล่าง (NHR)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.สะเดา จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท
- งานพนักงานสัมพันธ์
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการด้านการสรรหาแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

รายละเอียดของงาน
กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้่าง

สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน
-รับสมัครพนักงานรายวันและรายเดือน
-จัดทำประวัติพนักงาน
-บันทึกค่าแรง
-ประสานงานหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

รายละเอียดของงาน
-รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนผลิตเรื่องการบรรจุและส่งออก
-ควบคุมดูแลการล้างแทงค์น้ำยางข้น
-ควบคุม ดูแลการรับและโหลดน้ำยางข้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษปริญญาตรีการจัดการ วิทยาศาสตร์การยาง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อุดรธานี,บึงกาฬ,สกลนคร

รายละเอียดของงาน
กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)

วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาสระแก้ว อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย
 • - อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • - หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

ผู้จัดการฝ่่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำจ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการสรรหาวัตถุดิบ วางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เสนอภาพรวมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุในพื้นที่ ควบคุมพนักงานตีเปอร์เซ็นต์ให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคุม จำนวนวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรื การบัญชี การตลาด การบริหาร การจัดการ วิทยาศาสตร์
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือ การจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร (ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง)

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมเอกสาร
2.ควบคุมบันทึกคุณภาพ
3.จัดทำและควบคุมการแจ้งรูปแบบการบรรจุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.การตรวจติดตามงานด้านระบบคุณภาพของกระบวนการต่างๆ
5.การควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ
6.ควบคุม ดูแล และรักษา Software และ Hardware
7.จัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานและแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ,โพลิเมอร์ ,อุตสาหกรรมการเกษตร ,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลหรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบด้านมาตรการความปลอดภัย และใบอนุญาติต่างๆด้านความปลอดภัย
2. จัดทำแผนอพยพประจำปี และแผนงานด้านความปลอดภัย พร้อม Update Action ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ควบคุมดูแลให้เกิดการปฏิบัติงานตามแผนงาน และเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน
5. ควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย รวมทั้งป้องกันโรคจากการทำงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย( OHSAS1801 )
6. ให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้มีการประเมินงาน และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน
7. สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุหรือการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงาน
8. เป็นที่ปรึกษาหรือจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
9. จัดให้มีการซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉินและการควบคุมสถานการณ์การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 42 ชั่วโมง

เจ้าหน้าประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการกำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง(ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) วางแผนงานและกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง เสนอภาพรวมแก่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ เพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่ ควบคุมการตีเปอร์เซ็นต์ยางและจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนบน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสานตอนบน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการสรรหาวัตถุดิบ วางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เสนอภาพรวมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน
ให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่ ควบคุมพนักงานตีเปอร์เซ็นต์ให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการจัดซ้อวัตถุดิบ ควบคุมจำนวนวัตถุดิบ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี การตลาด การบริหาร การจัดการ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำ จ.บึงกาฬ (RBL-BK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ

รายละเอียดของงาน
รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับข้าระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการตรวจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้านกายภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี,เคมี-ชีวะ) โพลิเมอร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ศูนย์วิจัยยางกำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO9000:2008, ISO14001 อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

หัวหน้าแผนกผลิต STR จ.บึงกาฬ (RBL-BK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บึงกาฬ

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในด้านของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ
- ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการบวนการผลิต เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย
 • 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ไลน์ลีดเดอร์ผลิต อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม
2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
4.ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
5.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียาง เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักเกษตร ประจำภาคเหนือ (SRP)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 12,001-15,000

สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,อุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สกลนคร,สระแก้ว

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำรูปแบบแผนงานการเกษตรของแต่ละโครงการ
2.วางแผนงานโครงการเกษตรของแต่ละโครงการ
3.บริหารจัดการด้านงบประมาณของโครงการเกษตร
4.ควบคุมคุณภาพผลผลิต
5.สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเกษตร
6.ติดต่อประสานงานชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องที่
7.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
8.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานต่างๆเสนอบริษัท
9.ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีไบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ ภาคอีสาน และได้ทุกจังหวัด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน
1.รับแผนสั่งซื้อและแผนการส่งมอบสินค้าจากฝ่ายโลจิสติก เพื่อนำมาวางแผนการผลิต
2.รับผิดชอบในการวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,ส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
3.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ , ต้นทุนการผลิต และปริมาณการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี พอลิเมอร์ เทคโนโลยีการยาง อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับบังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน การวางแผนการผลิต ระบบคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางธรรมชาติ
 • มีทักษะในการการวิเคราะห์ การตัดสินใจ/แก้ไขปัญหา มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถฝึกงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการวางแผน การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการและการนำเสนอ

Market Development (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร

รายละเอียดของงาน
- Assistant for paper market (future market) operation / natural rubber outsoure
-Resposible and is charge of SAP clota management
- Market development and seek for new retail customers

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or female
 • Age 25-32 years
 • Bachelor degree and Master's degree in economic , business or related field
 • Analysis skill
 • Good conmuication in English
 • Strategic decision making skill, logic thinking

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
1.การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพทั้งในระบบ ISO 9001 และ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
2.การตรวจติดตามงานด้านระบบคุณภาพของกระบวนการต่างๆ
3.การควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ , กิจกรรมคุณภาพ , IT, ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงานผลต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ,อุตสาหกรรมเกษตร , วิศวกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหรรมอย่างน้อย 1 ปี

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRCอีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย

รายละเอียดของงาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า
2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRCอีสานบน) จ.บึงกาฬ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์
- ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- ให้ความรู้แก่ลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- การประเมินและติดตามผล
- รายงานสถานการณ์ตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการกรรมการบริหาร (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เพลินจิต

รายละเอียดของงาน
- บันทึกรายงานการประชุม
- รับเรื่องและคัดกรองแทนผู้บริหาร
- จัดทำรายงานสรุป ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสาร-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.30
 • สถานที่ทำงานอยู่ติดกับ BTS เพลินจิต

ERP Consultant ประจำสำนักงานใหญ่ (STA-HQ)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลและติดตั้งระบบ ERP วางแผนกร Implement อย่างเหมาะสม
- วิเคราะห์ GAP หรือข้อแตกต่างของงานในปัจจุบันกับระบบ ERP
- ควบคุมและทดสอบการทำงานของระบบ ERP จากการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT อื่น ๆ
- ปรับปรุงระบบ ERP (Confiques) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เคย Implement ระบบ ERP ด้วยตนเอง
 • มีความสามารถ Implement ระบบ SAP

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
- กำหนดระเบียบการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- จัดให้มีการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
- ออกใบอนุญาตการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมา
- ดำเนินงานด้านกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินอยุ่
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด STGT

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : -

Product Specialist ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลและศึกษาSpec.สินค้าที่ทีมการตลาดขาย
2. จัดSpec.สำหรับงานประมูลให้ทีมและลูกค้า
3. ติดต่อสื่อสารเรื่องข้อร้องเรียน
4. อบรมให้ความรู้เรื่องSpec.ให้ทีมงานและลูกค้า
5. ติดต่อ อย. และงานสมาคมถุงมือยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Marketing Executive (STA-BKK)

อัตรา : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : BKK

รายละเอียดของงาน
1.Resposible for marketing ,Sales and Planning
2.Handle Explore & overseas sales
3.Strategic marketing and operation planning , implementation, project management, responsible for meeting the project goal and targets

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Education Background :Bachelor degree in Marketing or related field
 • Sex and Age: Male/Female, Age between 25 - 35
 • Professional Experiences: experience in marketing and sales

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำาสาขาอุดรธานี (STA-UD)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโรงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

รายละเอียดของงาน
ควบคุมตรวสอบเรื่องของการซ่อม
ติดตามผลงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
งานซ่อมทั่วไปภายในโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เช่น อุตสาหการ เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

Sales and Marketing Executive ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1. ขายถุงมือยาง Disposable glove
2. ขายถุงมือยาง Surgical glove
3. ขายถุงมืออเนกประสงค์ I AM GLOVE
4. ขายสินค้าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีรถยนต์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (สุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแล งานด้าน Process Assurance ซึ่งประกอบด้วย ข้อร้องเรียน, CAPA , การยืนยันความใช้ได้ของกระบวนการ และ software การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ( Change control) และการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน (Productivity) , กิจกรรมคุณภาพ ( 5ส , QCC , QAS,…) โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย หรือ หญิง
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป : วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พอลิเมอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ : 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 7 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำบึงกาฬ (RBL-BK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บึงกาฬ

รายละเอียดของงาน
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Controller Division Head ประจำสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
-รวบรวมข้อมูล
-ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
-ต้นทุนโรงงาน
-Logistic cost
-Service Cost

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • ชอบคำนวน และเก่ง Excel จะพิจารณา เป็นพิเศษ

วิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
- วางแผนและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด
- วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบบอยเลอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา) ประจำภาคเหนือ (SRP)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่ / เชียงราย / ลำปาง / แพร่ / น่าน / อุตรดิตถ์ / สุโขทัย / พิจิตร / เพชรบูรณ์ / สกลนคร / กาฬสินธุ์ / สระแก้ว

รายละเอียดของงาน
1 . ตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำหยดในสวนยางพารา
2. งานซ่อมบำรุงรักษา
3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี
 • - สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • - หากมีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

รายละเอียดของงาน
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านบอยเลอร์อย่างน้อย 3 ปี

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงาน

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแลพนักงานซ่อมบำรุง ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวส. ช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ /ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง ขึ้้นไป
 • หากการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องผ่านงานช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน สังกัด STGT

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
บันทึก และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากรและสอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบงานด้านบัญชีการเงิน และติดตามเป้าหมายของฝ่ายในด้านบัญชีการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ส่งออก (สัญญาจ้าง 4 เดือน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ( STA-BKK )

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเอกสารด้านการส่งออก และประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้งานเกี่ยวกับงานสำนักงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office , SAP ได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • หากจบจากสถาบันการศึกษา มศว.ประสานมิตร หรือสาขาอื่นๆของ มศว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสินใจในรายงานการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ
2. ควบคุมและติดตาม NC
3. วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
4. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่ออนุมัติปล่อยผลิตภัณฑ์ส่งออกสำหรับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,โพลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง,อุตสาหกรรมการเกษตร,วิศวกรรมศาสตร์,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพหรืองานห้องปฏิบัติการยางอย่างน้อย 2 ปี

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบจป.วิชาชีพ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบลมและ Chiller (สุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานตามแผนงานที่กำหนดให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหา และเป็น วิทยากร ในการสอนงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • หากมีประสบการณ์ด้านระบบแอร์ และ Chiller จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จ.สกลนคร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป
2.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน
3.ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร
4.ดำเนินการรวบรวม ,สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี) ด่วน!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง ประจำกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ลุมพินี

รายละเอียดของงาน
- วางแผนและควบคุมงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละ Business Unit
- จัดประชุมสรุปการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง
- จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารกิจกรรมบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารความเสี่ยง ERM , ตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

Business Intelligence Executive สาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคาร Park Ventures Ecoplex

รายละเอียดของงาน
1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการขายและการตลาด
2. รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมยางพาราและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลการตลาดความต้องการใช้ยาง, อุตสาหกรรมยานยนต์, ถุงมือ เป็นต้น เพื่อจัดทำแผน/นโยบาย เพื่อสนับสนุนการตลาดการขาย
3. ประสานกับส่วนงานภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมของฝ่ายการตลาด เช่น นำส่งแผนการขายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ตลาดให้บริหาร วิเคราะห์ทิศทางการตลาดให้ทีมขาย
1. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเศรษศาสตร์ประยุกต์, สถิติ
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (STA-HQ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
1 รับผิดชอบงบการเงินบริษัท
2 ตรวจสอบรายการ ภพ.30
3 ดูแลความถูกต้องของงบการเงินสาขา
4 ให้คำปรึกษากับสาขาในด้านนโยบายและการทำงาน
5 วิเคราะห์งบการเงินบริษัทเบื้องต้น
6 ติดต่อประสานงานกับ External Audit

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสามารถปิดบัญชีได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อนเพื่อร่วมจัดเตรีมแนวการตรวจสอบเบื้องต้น
- ร่วมประชุมเปิดงานตรวจสอบพร้อมทั้งสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนการ
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
- สรุปและร่างรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งร่างรายงานผล
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , วิศวกรรม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

Export Secretary ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เพลินจิตร

รายละเอียดของงาน
- Responsilde for general administrative function & order processing for the Marketing Internation team.
- Responsilde in keying sale order into system, coordinate & follow up order progress eith various departments, parties and factory.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or female
 • Age 25-30 years.
 • Bachelor degree in Business Administrative or related field
 • 1-2 years experience
 • Analytical skill, Effective communication and good command English

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคตะวันออก

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ระยอง,จันทบุรี,ตราด

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์
- ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- ให้ความรู้แก่ลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
- การประเมินและติดตามผล
- รายงานสถานการณ์ตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบจป.วิชาชีพ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
- วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์
- บริหารจัดการเชื้อเพลิง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน
2.ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก
3.วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีหนังสือรับรองให้เป้นผู้ควบคุมมลพิษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Controller Manager ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์,เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกลุ่ม STR
2.Monitor parameter ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่ม STR
3.Co-ordinate งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม STR
4.วิเคราะห์โครงการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน , เศรษฐศาสตร์ , วิศวกรรม (IE) , อุตสาหกรรม , พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนและการวางแผนการผลิต
 • มีความชำนาญด้านโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

Logistic Executive สังกัด กรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบ

สถานที่ทำงาน : เพลินจิต

รายละเอียดของงาน
- Responsibility to get all logistics function complete for shipment
- Checking and get the reasonable freight rate from various agents timely
- Coordinate to get all shipping does issue for related requirement based on market and term

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or Female
 • More than 25 years old
 • Bachelor Degree of language ,business ,logistics or related field
 • Experience in export / International Trade firm
 • Export/import logistices service experience is preferred

Marketing Officer (customer service) ประจำกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เพลินจิต

รายละเอียดของงาน
- Responsibility to support marketing in acquire SAP coda ready for order key in
- Handle OSR update to support team
- Follow up order completion date and shipping does after shipment
- Responsible for meeting room preparation and service on customer visit
- Assist on sample request , preparation for exhibition and on customer requirement

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Female
 • More than 25 years old
 • Bachelor Degree of language ,business or related field
 • Experience in export marketing / International Trade
 • Sales / Marketing customer service experience is preferred
 • Post customer service mind

Assistant Marketing Manager ประจำกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เพลินจิต

รายละเอียดของงาน
- Responsibility for executing strategies
- Handle oversea sales , customer service for both existing and new customers
- Manage and supervise on event activities
- Handle general management of Sales and Marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or Female
 • More than 30 years old
 • Bachelor Degree of marketing or related fields
 • 2 years experience in exports fields
 • Experienced in Sales / Marketing or Exports Fields
 • Good command of English / others language is advantage

Process Engineer ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร และกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสินใจในรายงานการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ
2. ควบคุมและติดตาม NC
3. วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
4. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่ออนุมัติปล่อยผลิตภัณฑ์ส่งออกสำหรับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,โพลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง,อุตสาหกรรมการเกษตร,วิศวกรรมศาสตร์,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพหรืองานห้องปฏิบัติการยางอย่างน้อย 2 ปี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ จ.สกลนคร (STA-SN)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสานตอนบน

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- ศึกษาข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อนเพื่อร่วมจัดเตรีมแนวการตรวจสอบเบื้องต้น
- ร่วมประชุมเปิดงานตรวจสอบพร้อมทั้งสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนการ
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
- สรุปและร่างรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งร่างรายงานผล
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , วิศวกรรม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการบริหาร
วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบังคับบัญชาและด้านวิศวกรรม หรือซ่อมบำรุง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคตะวันออก (STA-SG)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ภาคตะวันออก

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนบน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี , ชุมพร,ตรัง

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนล่าง

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ปัตตานี , สงขลา

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนล่าง (STA-UB)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสานตอนล่าง

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)

เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนบน

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อุดรธานี / บึงกาฬ / สกลนคร / เลย / มุกดาหาร

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ ประเมิน DRC
- แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ
- ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข
- ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
- จัดทำรายงานการประเมินผลผู้ส่งมอบ และการซื้อขายวัตถุดิบประจำวัน
- เช็คสถานการณ์ตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing Executive ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
ขายและทำการตลาดลูกค้ากลุ่ม CLMV

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศกลุ่ม CLMV ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากพูดภาษาในกลุ่มประเทศ CLMV ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ อ.สะเดา จ.สงขลา(NHR)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานธุรการและสวัสดิการของพนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ดูแลความรียบร้อยของสำนักงาน
- สรรหาบุคคลากรให้ได้ตามความต้องการและตามเป้าหมายของบริษัท
- ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท
-ดูแลในด้านบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจในสายงานด้านบุคคลเป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรู้และมีประสบการณ์ในสายงานด้านบุคคลโรงงานมาจะรับพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

รายละเอียดของงาน
-รวบรวมข้อมูลของฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ
-จัดทำข้อมูลฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ
-ติดต่อประสานงานของฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี วิทยาการจัดการ,บริหารธุรกิจ,สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officer ได้ดีเยี่ยม
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบจป.วิชาชีพ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

วิศวกรบอยเลอร์ (จ.สุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงานด้านบอยเลอร์ทั้งหมด ให้ผลิตไอน้ำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อการผลิตไอน้ำจากบอยเลอร์ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. จัดทำ TIME STUDY และ MOTION ในส่วนของพนักงานบอยเลอร์
4. กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงานของพนักงานในส่วนงานด้านบอยเลอร์ทั้งหมด
5. จัดการเรื่องการจัดเก็บไม้ฟืน ให้เพียงพอกับความต้องการ และควบคุมการนำไม้ฟืนมาใช้งาน
6. ประสานงานหน่วยงานอื่นๆ
7. ควบคุม พนักงานในส่วนงานด้านบอยเลอร์ทั้งหมด
8. ควบคุมดูแล และตรวจสอบการใช้พลังงานความร้อน พร้อมทั้งทำการอนุรักษ์พลังงานความร้อน ในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหการ,ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Social Media Officer ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจเช็คดูแลความเรียบร้อยของ Social Mediaช่องทางต่างๆของบริษัท
2. คิด ออกแบบ เขียน และทำเนื้อหาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ
3. ค้นหาข้อมูลและอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างและดูแลช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
 • มีความรู้ ความเข้าใจด้าน Social Marketing และพฤติกรรมผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย
 • มีทักษะด้านการเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจ หากสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Internal Branding Officer ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : มีทักษะด้านการเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจ หากสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
1. พัฒนา ดำเนินการ สร้างแบรนด์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนภายในองค์กร
2. วางแผน พัฒนาและดำเนินการในการสร้างความเข้าใจแบรนด์ของบริษัทที่ดีและที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
3. จัดการดูแลช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทั้งหมดรวมถึง Intranet ของบริษัท
4. ดูแลการจัดมำกิจกรรมโครงการต่างๆภายในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำ Internal Branding
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่
 • มีทักษะด้านการพูดสื่อสารให้ผู้อื่นสนใจรับฟัง

วิธีการรับสมัครงาน
"ช่องทางการรับสมัคร' มีให้เลือก 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Internet ผ่าน website Appjob.com , JobTH.com
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
3. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่ " บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด 110 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
4. สมัครด้วยตนเองที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail ได้ที่ apiradeem@sritranggroup.com และ Jobs@sritranggroup.com (ส่งถึงทั้งสองเมล์เลยนะคะ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2. ศูนย์รับสมัครงาน (Recruitment Center) : สงขลา 90110
โทรศัพท์ : NR ติดต่อ 074-344663/ FG ติดต่อ 074-471471#1325
แฟกซ์ : NR 074-344677 / FG 074-291650

ติดต่อ : NR ติดต่อ คุณราชพฤกษ์ บัวดำ : FG ติดต่อ คุณอภิรดี มุสิกเกษม

http://www.sritranggroup.com