บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
•ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรโยธา
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบเพื่อประมูลงานและประเมินราคา
- เคลียร์แบบ เพื่อทำ Shop Drawing
- ควบคุมการจัดทำ As-Builtdrawing
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและเวลาให้เป็นไปตามแผน
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
•วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
•ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•มีความสามารถในด้านการวางแผนงาน การบริหารทีมงานและการจัดระบบงานได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานเทคนิค (กทม.)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือความสามารถ
สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : • ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน
• ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ
• ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานบางนา)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9000 - 13000
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้าและโชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา-ตราด กม1
รายละเอียดของงาน : ติดต่อประสานงาน คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Word, Powerpoint
•ชอบการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
•มีความซื่อสัตย์ อดทนต่อสภาพการทำงานที่กดดันได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เลขานุการ CEO
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามความสามารถ
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
รายละเอียดของงาน : รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสื่บค้น
งานประชุม / นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องประชุม
จัดทำตารางการเดินทางในแต่ละวัน
ดูแล จัดเตรียม จัดหา ของขวัญตามเทศกาล และ ในวาระต่าง ๆ
งานข้อมูล หาข่าวสาร Back Up ข้อมูล
ดูแลเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาบางส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / ภาษาอังกฤษหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานเลขานุการหรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•หาก พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุขุมวิทซอย 38
รายละเอียดของงาน : - ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร
- บำรุง ดูรักษา รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุไม่เกิน 40 ปี
•มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
•มีความอดทน คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
•มีความรอบคอบและซื่อสัตย์
•มีใบขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
•มีวินัยในการทำงาน
•ขับรถอย่างสุภาพและปลอดภัย
•รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
•สามารถหาบุคคลหรือหักเงินค้ำประกันความเสียหายในการทำงานภายในวงเงิน 100,000 บาท
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาหัวหิน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบงานก่อสร้างหรืองานระบบไฟฟ้า งานเดินสายไฟต่างๆ และประเมินราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
•หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง - ชาย
•อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า (ประจำสาขาหัวหิน, ภูเก็ต)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานหัวหิน ซอย.7 หรือ สำนักงานภูเก็ต อ. ถลาง
รายละเอียดของงาน : ติดตั้ง ระบบไฟ , ประกอบตู้คอนโทรล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ไฟฟ้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ(ประจำสาขาหัวหิน)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : อำเภอหัวหิน
รายละเอียดของงาน : ดูแลสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาถลาง จ.ภูเก็ต)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ตรวจเช็ค แะซ่อมบำรุง งานสระ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 24 ปี
•มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.thบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : แผนกบุคคล
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9    Fax :
http://www.snapa.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com