บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 58 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20

รายละเอียดของงาน
• จัดพิมพ์, ตรวจสอบ, ติดตาม, จัดเก็บ และรายงาน เกี่ยวกับเอกสารสัญญาจ้างงาน
• ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • ประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 5 ปี
 • • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20

รายละเอียดของงาน
• ควบคุมและตรวจสอบการตั้งเจ้าหนี้การค้า
• สรุปรายงานสถานะเจ้าหนี้การค้ารายเดือนและกระทบยอดรายการบัญชีหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือนพร้อมรายการกระทบยอด
• ตรวจสอบการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เก็บรายละเอียดข้อมูลสำคัญในการตั้งหนี้, ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้าน GL, ตั้งเจ้าหนี้, การเงิน, ตรวจสอบบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีและ Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน, อดทน, ตั้งใจ, มีความรับผิดชอบสูง
 • เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์, คิดบวก, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20

รายละเอียดของงาน
• จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ออก Inv.
• รับเรื่องจากลูกค้าทางโทรศัพท์
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ทางด้านงานขาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บางนา กม1.

รายละเอียดของงาน
จัดทำแบบเพื่อการเสนอราคาและก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธา, เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน
• ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ
• ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่บางนา)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
 • ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขา อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรืองานระบบไฟฟ้า งานเดินสายไฟต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และ ตรงต่อเวลา

ช่างดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เจ้าหน้าที่ประสานงานเทคนิค(สาขาภูเก็ต อ.ถลาง)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ช่างก่อสร้าง วิศวกรรม

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ(ประจำสาขาหัวหิน)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อำเภอหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ดูแลสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างติดตั้ง(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ช่างติดตั้งงานระบบประปา ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขั้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณื จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบประปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย - หญิง
 • วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD,2D,3D Ms.office ได้ดี
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

ช่างติดตั้ง (สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้ไป

พนักงานติดตั้งระบบ / ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (พัทยา)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 300 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : ถนนชัยพรวิถี ต. หนองปรือ

รายละเอียดของงาน
วัดระดับและเช็คค่าน้ำ ดูดตะกอน ช้อนใบไม้ ขัดตะไคร่
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ
ตรวจเช็คอุปกรณ์สระน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า ( ปฏิบัตงาน อ. หัวหิน )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ประกอบตู้คอนโทรล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( ปฏิบัติงานที่ อ. บางละมุง )

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางละมุง

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ งานโครงสร้างและงานระบบเพื่อใช้ในการประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Auto Cad , 3D, Sketch up

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน recruit@snapa.co.th

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9
แฟกซ์ :

ติดต่อ : งานสรรหาและว่าจ้าง

http://www.snapa.co.th
ดูแผนที่