บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Foreman
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : สามารถโอนย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน : •ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านระบบบำบัดน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
•ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงรักษา
•ดูแลความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
•ควบคุมงานระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
•ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งมอบงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 0 -10 ปี ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง
•สามารถโอนย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาภูเก็ต)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : งานซ่อมบำรุงระบบสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า(สาขาภูเก็ต)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ประกอบตู้คอนโทรล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ไฟฟ้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : หัวหิน ซอย7
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
•ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
•หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท 36 - 38
รายละเอียดของงาน : วางแผน ควบคุม ดูแล บริหารจัดการระบบการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าให้เป็ไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานคลังสินค้า
•สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
•มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขับรถ Forklift
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : ขับรถ Forklift , จัดเรียงสินค้า, รับ-จ่ายสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•สามารถขับรถ Forklift ได้ และมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
•หากมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ธุรการขาย (ประจำสาขาภูเก็ต)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : จัดทำใบเสนอราคา
จัดทำใบสั่งงานช่าง ประสานงานกับลูกค้ากับทางแผนกช่าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง - ชาย
•อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•ปวส -ปริญญาตรี
•ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานบัญชีต้นทุน
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : จัดทำข้อมูลและรายงานต้นทุนงานขาย, งานก่อสร้าง, งานบริการ ในแต่ละโครงการ และรายงานสรุปรวมตามหน่วยงาน
จัดทำบัตรต้นทุนและ Cost Control งานก่อสร้างแต่ละโครงการ พร้อมวิเคราะห์รายการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้างานการเงิน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ๋
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : •ควบคุม ตรวจสอบ และบริหารจัดการ รายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้อง สมเหตุสมผล และทันต่อเวลา
•ควบคุม ตรวจสอบ และบริหารจัดการ เงินสดในมือ เงินสดย่อย และเงินทดรอง
•ควบคุม ตรวจสอบ และบริหารจัดการ วงเงินธนาคาร และภาระผูกพัน
•ควบคุม ตรวจสอบ และบริหารจัดการ เงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด
•ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและรายงานทางการเงินรับ – จ่าย
•จัดทำประมาณการและสรุปรายงานกระแสเงินสด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปด้านบัญชีการเงิน
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : •บริหารจัดการ การจัดทำข้อมูลต้นทุนสินค้า, งานก่อสร้าง, งานบริการ และการบันทึกบัญชี
•ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานต้นทุนงานขาย, งานก่อสร้าง, งานบริการ และงานระหว่างทำคงค้างของแต่ละโครงการ
•จัดทำงบต้นทุน แยกตามหน่วยงาน พร้อมวิเคราะห์รายการ
•บริหารจัดการ การตรวจนับสินค้าและสรุปรายงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านบัญชีการงานก่อสร้าง, บัญชีบริการ, บัญชีขาย
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ถนนบางนา - ตราด กม.1
รายละเอียดของงาน : ทำการติดตั้งตู้ไฟตาม Site งาน
ประกอบตู้ Control
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
อัตรา : 2
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ระยอง, ปทุมธานี
รายละเอียดของงาน : •ดูแลด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
•ทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ( Daily Report )
•ช่วยเตรียมงานด้านรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน
•ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
••เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
••วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้อง
••ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
••หากเคยผ่านประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหรืองานระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
••สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.thบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : คุณกมลวรรณ อินจำปา
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9    Fax :
http://www.snapa.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com