บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
อัตรา : 2
เงินเดือน : 13000 - 15000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : งานด้านเอกสาร ติดต่อประสาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาตลาด การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
•สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า (ประจำสาขาหัวหิน, ภูเก็ต)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานหัวหิน ซอย.7 หรือ สำนักงานภูเก็ต อ. ถลาง
รายละเอียดของงาน : ติดตั้ง ระบบไฟ , ประกอบตู้คอนโทรล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ไฟฟ้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรประเมินราคาระบบ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 12,000 - 15,000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : 1. ประเมินราคาระบบสระว่ายน้ำ น้ำพุ – น้ำตก
2. จัดทำ BOQ
3. ประงานภายทั้งในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 25 ปี
•วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / โยธา / สิ่งแวดล้อม
•ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง - ชาย
•อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 15000 - 20000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : สรรหา ติดต่อ ประสานงานกับ Suppliers ต่างประเทศ และสนับสนุนการทำงานของทุกแผนกในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 2 ปี
•มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
•สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
•ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : •รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสื่บค้น
•งานประชุม / นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องประชุม
•จัดทำตารางการเดินทางในแต่ละวัน
•ดูแล จัดเตรียม จัดหา ของขวัญตามเทศกาล และ ในวาระต่าง ๆ
•งานข้อมูล หาข่าวสาร Back Up ข้อมูล
•ดูแลเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาบางส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / ภาษาอังกฤษหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานเลขานุการหรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•หาก พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า ( ประจำ กทม. )
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : ถนนบางนา - ตราด กม.1
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบและประเมินราคางานไฟฟ้า
ทำการติดตั้งตู้ไฟ งานประกอบตู้ Control
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
•รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่และมีความตั้งใจ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : Reconcile Bank ด้านลูกหนี้, ติดตาม Statement
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้งาน Ms. Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
•ขยันอดทน, เรียนรู้งานเร็ว, ละเอียดรอบคอบ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามความสามารถ
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : •จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีและดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
•จัดทำเอกสารฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
•ประสานงานจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯ
•ติดต่อประสานงานและสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับทุกหน่วยงาน
•ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฯ และพนักงาน
•งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ทางด้านการฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
•หากมีความรู้และ / หรือเคยจัดทำ Competency ขององค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้กับพนักงานทุกระดับ
•มีความคิดสร้างสรรค์และ Service Mind
•มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
•มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
•สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.thบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : คุณกมลวรรณ อินจำปา
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9    Fax :
http://www.snapa.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com