บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เลขานุการ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20

รายละเอียดของงาน
ดูแลตารางนัดหมายและประสานงานการนัดหมาย
บันทึกรายงานการประชุม
จัดเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้บริหาร
ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร ตามระเบียบของบริษัท
ดำเนินการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก
อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน หรือเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นกรณีไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 27 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านเลขานุการหรือประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

นักกฎหมายประจำบริษัท

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 25,000 - 40,000

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 ติดกับ BTS สถานีนานา

รายละเอียดของงาน
• ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงเงื่อนไขในขอบเขตของงานบริการในองค์กร
• ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ หรือ กฎหมายแรงงาน การเงินการธนาคารของบริษัท
• นิติกรรมสัญญาการเช่าซื้อต่าง ๆ
• จัดทำหนังสือเพื่อติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในงานบริการ
• เป็นทนายความให้แก่บริษัทและ/หรือผู้บริหารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งกรณีเป็นทนายโจทก์และทนายจำเลย, คดีทรัพย์สินทางปัญญา, คดีอนุญาโตตุลากร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
• ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นตัวแทน / ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงานอย่างน้อย 5 ปี

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำ PV การชำระหนี้พร้อมรับวางบิล
2. จัดทำเอกสารวางบิลพร้อมประกอบชุด
3. จัดทำหนังสือคำประกันกับธนาคาร
4. จัดทำการเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศ
5. ติดตาม BG กับคืนธนาคาร
6. ตรวจสอบบัญชี
7. จัดทำ ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บางนา กม1.

รายละเอียดของงาน
จัดทำแบบเพื่อการเสนอราคาและก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธา, เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

พนักงานขับรถผู้บริหารหรือรถส่วนกลาง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา

รายละเอียดของงาน
• ขับรถรับ – ส่งผู้บริหาร / พนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแล บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากสามารถขับรถ Benz, BMW, หรือ Toyota, Siuzu ทุกรุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ได้
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ( บางนา กม.1)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางนา กม1.

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกบริษัท คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาตลาด การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

วิศวกรประสานงานเทคนิค (กทม.)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน
• ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ
• ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่บางนา)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
 • ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาอ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรืองานระบบไฟฟ้า งานเดินสายไฟต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 11000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็ค แะซ่อมบำรุง งานสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ(ประจำสาขาหัวหิน)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อำเภอหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ดูแลสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างติดตั้ง(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ช่างติดตั้งงานระบบประปา ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขั้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณื จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบประปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย - หญิง
 • วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD,2D,3D Ms.office ได้ดี
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

ช่างติดตั้ง (สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้ไป

พนักงานติดตั้งระบบ / ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (พัทยา)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 300 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : ถนนชัยพรวิถี ต. หนองปรือ

รายละเอียดของงาน
วัดระดับและเช็คค่าน้ำ ดูดตะกอน ช้อนใบไม้ ขัดตะไคร่
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ
ตรวจเช็คอุปกรณ์สระน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ประกอบตู้คอนโทรล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.th

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9
แฟกซ์ :

ติดต่อ : แผนกบุคคล

http://www.snapa.co.th
ดูแผนที่