บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 9000 - 15000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : 1. จัดทำ PV การชำระหนี้พร้อมรับวางบิล
2. จัดทำเอกสารวางบิลพร้อมประกอบชุด
3. จัดทำหนังสือคำประกันกับธนาคาร
4. จัดทำการเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศ
5. ติดตาม BG กับคืนธนาคาร
6. ตรวจสอบบัญชี
7. จัดทำ ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
อัตรา : 2
เงินเดือน : 13000 - 15000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : งานด้านเอกสาร ติดต่อประสาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาตลาด การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
•สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า (ประจำสาขาหัวหิน, ภูเก็ต)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานหัวหิน ซอย.7 หรือ สำนักงานภูเก็ต อ. ถลาง
รายละเอียดของงาน : ติดตั้ง ระบบไฟ , ประกอบตู้คอนโทรล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ไฟฟ้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิศวกรประเมินราคาระบบ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 12,000 - 15,000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : 1. ประเมินราคาระบบสระว่ายน้ำ น้ำพุ – น้ำตก
2. จัดทำ BOQ
3. ประงานภายทั้งในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 25 ปี
•วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / โยธา / สิ่งแวดล้อม
•ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง - ชาย
•อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 15000 - 20000
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : สรรหา ติดต่อ ประสานงานกับ Suppliers ต่างประเทศ และสนับสนุนการทำงานของทุกแผนกในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 2 ปี
•มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
•สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
•ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : •รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสื่บค้น
•งานประชุม / นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องประชุม
•จัดทำตารางการเดินทางในแต่ละวัน
•ดูแล จัดเตรียม จัดหา ของขวัญตามเทศกาล และ ในวาระต่าง ๆ
•งานข้อมูล หาข่าวสาร Back Up ข้อมูล
•ดูแลเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาบางส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / ภาษาอังกฤษหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานเลขานุการหรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•หาก พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.thบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : คุณกมลวรรณ อินจำปา
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9    Fax :
http://www.snapa.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com