บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ผู้ช่วยเลขานุการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความสามารถ
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : •รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสื่บค้น
•งานประชุม / นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องประชุม
•จัดทำตารางการเดินทางในแต่ละวัน
•ดูแล จัดเตรียม จัดหา ของขวัญตามเทศกาล และ ในวาระต่าง ๆ
•งานข้อมูล หาข่าวสาร Back Up ข้อมูล
•ดูแลเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาบางส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานเลขานุการหรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานขาย
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลงและความสามารถ
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20
รายละเอียดของงาน : เข้าพบลูกค้าเพื่อคุยรายละเอียดงาน
ออก Site เพื่อดูหน้างาน
ประสานงานส่วนงานออกแบบเพื่อประเมินและเสนอราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีใจรักในงานขายและงานบริการ
•สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา
รายละเอียดของงาน : สรรหา ติดต่อ ประสานงานกับ Suppliers ในและต่างประเทศ ดูแลการนำเข้าสินค้าผ่านขั้นตอนศุลกากร และสนับสนุนการทำงานของทุกแผนกในบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
•มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
•สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามความสามารถ
สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 20
รายละเอียดของงาน : ตัดชำระลูกหนี้
Reconcile Bank และบัญชีอื่น ๆ
จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม ERP และ Microsoft Office ได้
•มีความขยัน, อดทน, ตั้งใจ, มีความรับผิดชอบสูง
•เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
•มีความคิดสร้างสรรค์, คิดบวก, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานเทคนิค (กทม.)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือความสามารถ
สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : • ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน
• ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ
• ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่บางนา)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
•ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า (อ.ถลาง จ.ภูเก็ต)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ประกอบตู้คอนโทรล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 20 ปี ขึ้ไป
•วุฒิการศึกษา ปวส สาขา ไฟฟ้ากำลัง
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 20 ปี ขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างไฟฟ้า ( ประจำหัวหิน )
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามความสามารถ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานหัวหิน ซอย.7 หรือ สำนักงานภูเก็ต อ. ถลาง
รายละเอียดของงาน : ติดตั้ง ระบบไฟ , ประกอบตู้คอนโทรล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศ ชาย
•อายุ 22 ปี ขึ้นไป
•วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา วิชา ไฟฟ้า
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาถลาง จ.ภูเก็ต)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11000
สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง
รายละเอียดของงาน : ตรวจเช็ค แะซ่อมบำรุง งานสระ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย
•อายุ 24 ปี
•มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ(ประจำสาขาหัวหิน)
อัตรา : 10
เงินเดือน : 9000
สถานที่ทำงาน : อำเภอหัวหิน
รายละเอียดของงาน : ดูแลสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•อายุ 20 ปีขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

ช่างติดตั้ง(สาขาหัวหิน)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7
รายละเอียดของงาน : ช่างติดตั้งงานระบบประปา ทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 18 ปี ขั้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•หากมีประสบการณื จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

พนักงานติดตั้งระบบ / ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (พัทยา)
อัตรา : 5
เงินเดือน : 300 บาท/วัน
สถานที่ทำงาน : ถนนชัยพรวิถี ต. หนองปรือ
รายละเอียดของงาน : วัดระดับและเช็คค่าน้ำ ดูดตะกอน ช้อนใบไม้ ขัดตะไคร่
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ
ตรวจเช็คอุปกรณ์สระน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
สมัครงานออนไลน์   ส่งงานให้เพื่อน   เก็บงานลงแฟ้ม   รายละเอียดงาน

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.thบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : แผนกบุคคล
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9    Fax :
http://www.snapa.co.th

[แผนที่]

Jobs power By JobTH.com