บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 53 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบสระน้ำ น้ำพุ น้ำตก พร้อมบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บางนา กม1.

รายละเอียดของงาน
จัดทำแบบเพื่อการเสนอราคาและก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธา, เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

Programmer

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลงและความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา

รายละเอียดของงาน
พัฒนาโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมบนระบบ ( Programming X++ )
ดูแลและพัฒนาระบบงาน Work Flow
ดูแลและพัฒนาระบบ Internet และ Internet web site
พัฒนา Report ในเชิงวิเคราะห์จากระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปี ทางด้าน Programmer
 • มีความรู้ทางด้าน MySQL และ MSSQL
 • สามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรม, ดู PHP เพื่อ Connect Database ได้
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย .net เช่น C#

พนักงานบัญชีต้นทุน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา

รายละเอียดของงาน
จัดทำข้อมูลและรายงานต้นทุนงานขาย, งานก่อสร้าง, งานบริการ ในแต่ละโครงการ และรายงานสรุปรวมตามหน่วยงาน
จัดทำบัตรต้นทุนและ Cost Control งานก่อสร้างแต่ละโครงการ พร้อมวิเคราะห์รายการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถผู้บริหารหรือรถส่วนกลาง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : อาคารทูแปซิฟิคเพลสชั้น 20 นานา

รายละเอียดของงาน
• ขับรถรับ – ส่งผู้บริหาร / พนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแล บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากสามารถขับรถ Benz, BMW, หรือ Toyota, Siuzu ทุกรุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ได้
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ( บางนา กม.1)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางนา กม1.

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกบริษัท คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาตลาด การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

วิศวกรประสานงานเทคนิค (กทม.)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน
• ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ
• ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่บางนา)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า - โชว์รูมโชติธนวัฒน์ บางนา กม.1

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 2D, 3D, Sketch Up และ Ms. Office ได้ดี
 • ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาอ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานก่อสร้างหรืองานระบบไฟฟ้า งานเดินสายไฟต่างๆ และประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9300

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน
เช็คห้องเครื่อง ปั้ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 11000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็ค แะซ่อมบำรุง งานสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ(ประจำสาขาหัวหิน)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อำเภอหัวหิน

รายละเอียดของงาน
ดูแลสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ช่างติดตั้ง(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ช่างติดตั้งงานระบบประปา ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขั้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณื จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(สาขาหัวหิน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบประปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย - หญิง
 • วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD,2D,3D Ms.office ได้ดี
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

ช่างติดตั้ง (สาขาอ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9000

สถานที่ทำงาน : อ.ถลาง

รายละเอียดของงาน
ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้ไป

พนักงานติดตั้งระบบ / ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (พัทยา)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 300 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : ถนนชัยพรวิถี ต. หนองปรือ

รายละเอียดของงาน
วัดระดับและเช็คค่าน้ำ ดูดตะกอน ช้อนใบไม้ ขัดตะไคร่
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ
ตรวจเช็คอุปกรณ์สระน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สาขาหัวหิน)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหิน -หัวหิน ซอย 7

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าคงคลัง การสั่งอุปกรณ์ การวางแผนงานในงานคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณืด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
เมื่อบริษัทฯสนใจ จะนัดสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครผ่าน kamonwan@snapa.co.th

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
142 อาคารทูแปซิฟิกเพลศ ชั้น 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02653 0438-9
แฟกซ์ :

ติดต่อ : แผนกบุคคล

http://www.snapa.co.th
ดูแผนที่